2003. szeptember 13., szombat                                        Országos közéleti lap                                        137-138. (16 639-16 640.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Lapunk legutóbbi számából is tudjuk, hogy végki-fejlethez közeledik az ukrán–magyar vízum-megálla-podás. A kárpátaljai magyarságot nem kevésbé érinti az a hír, mely szerint elképzelhető, hogy visszaáll a kishatárforgalom Ukrajna és Magyarország között. »»

Gyakorlatilag nincs olyan, a határon túli magyar-sággal foglalkozó fórum, amelyiken ne esne szó az esetleges kettős állampolgárságról. A kettős állam-polgárság lapunkban is a kiemelt témák egyike, noha jól tudjuk... Ukrajna ide vonatkozó törvényei egyelőre nem teszik lehetővé más ország állampolgárságának a felvételét.
Várható-e valamilyen változás ezen a téren, ér-deklődtünk Gajdos István parlamenti képviselőtől, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnö-kétől. »»

Vidékünk irodalmi örökségének megőrzése és az elmúlt évszázad helyi irodalmi folyamatának széle-sebb körű ismertetése céljából az Ukrán Írószövetség megyei szervezete és a Zakarpattya Kiadóvállalat antológia-sorozatot indított "Kárpátalja szépirodalma... XX. század" címmel. A hat kötetre tervezett sorozat a múlt századi novellairodalmat, lírai költészetet, egyhá-zi költészetet, drámairodalmat, gyermekirodalmat és műfordítás-irodalmat hivatott bemutatni. »»

Valamivel több, mint három hónap maradt Az általánosan kötelező állami nyugdíjbiztosításról szóló törvény életbe lépéséig. Mivel az nemcsak a jelenlegi nyugdíjasokat érinti, hanem a jövendőbelieket is, fo-kozott érdeklődés nyilvánul meg irányában. De fontos is, hogy mindenki megismerje, hiszen lényegesen különbözik a jelenleg hatályos jogszabálytól és bizony nem mindegy, hogy odafigyelünk-e arra, amit előír, hiszen lehet, hogy jövendőbeli nyugdíjunk összege múlik ezen. »»

Mint már lapunkban hírt adtunk róla, a napokban három olyan vegyesvállalat indul be vidékünkön, amelynek ilyen vagy olyan tekintetben nincs párja. Mert míg a Groklin Kárpáti lengyel, a Yazaki pedig japán részről számít eddig a legnagyobb beruházónak Kárpátalján, a bátyui Kárpáti Terminálhoz foghatót országszerte nem lehet majd találni. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp... »»

Kárpátalján ma is komoly gondot jelent a munka-képes lakosság foglalkoztatottságának megoldása. Így volt ez korábban is. Még a szovjet érában is voltak olyan kárpátaljai járások, ahol a munkaerő-felesleg jelentős volt. Ezért emberek ezreinek kellett évente elindulniuk a nagy birodalom távoli vidékeire, hogy megkeressék a megélhetésre valót. »»

Amikor jóegynéhány évvel ezelőtt felkerestem a beregszászi járási Kovászót, még be tudtam járni a Borzsa folyó fölé emelkedő dombot megkoronázó kis várromot. Pár esztendővel később az ősi falakat könyörtelen ostromló seregként "ostromgyűrűbe" záró gaztenger már megakadályozta a romok felkeresését. S az egyik megközelíthetetlen falmaradvány láttán eszembe jutott... valószínűleg így tekinthettek a felfedezőkre a maja építmények, mielőtt bozótvágó késekkel kiszabadították volna őket a közép-amerikai őserdő burjánzó növényzetéből. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó