2003. szeptember 6., szombat                                          Országos közéleti lap                                          133-134. (16 635-16 636.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az Ukrán Állami Vámszolgálaton belül kiemelt helyet foglal el a Csapi Vámhivatal. Mindezt elsősor-ban annak köszönheti, hogy 1945-ben történt létre-hozásától előbb a Szovjetunió, majd a függetlenné vált Ukrajna nyugati kapujának őre. Ráadásul olyan térségben helyezkedik el, ahol öt ország határai futnak össze. A vámhivatal tevékenysége az egész megye területére kiterjedt. Csupán Lengyelország felé nem volt közvetlen kapcsolatuk, mivel abban az irányban nincs határátkelő. »»

A társközségi viszonyt Kárpátalja több települése iszonyként élte meg. Volt is ennek bizonyos alapja, hiszen a "gazda" település, ahol a községháza volt, általában elszívta az erőt a kisebb, gyengébb közös-ségtől. Így aztán nem csoda, hogy amikor erre lehető-ség nyílt, a társközségek az önállóság mellett döntöt-tek. »»

Ha egy fiúgyerektől megkérdezik, mi szeretne lenni, ha felnő, sok esetben szinte gondolkozás nélkül vágja rá a megkérdezett, hogy pilóta, orvos, mérnök, traktoros, gépkocsivezető, vagy valamely olyan mesterség, foglalkozás neve hangzik el, amely eleve adott a családban, környezetében, netán egy-egy filmből, könyvből vonzó számára. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp... »»

Idénybeli negyedik hazai bajnokiját is megnyerte az OSZK Zakarpattya. Sőt, a korábbi nehezen kicsikart ungvári győzelmekkel ellentétben csapatunk ezúttal sziporkázó, igazi közönségszórakoztató játékkal ruk-kolt ki. A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy ellenfele a még nyeretlen Kárpáti-2 Lviv volt. »»

A nagyüzemi állattenyésztés, a tejtermelés min-dig is olyan ágazata volt a gazdaságnak, amely állami támogatás nélkül nem tudott létezni. A kolhozok meg-szűnése óta az ágazatra általában a visszafejlődés vagy legfeljebb a stagnálás volt jellemző. Sajnos, elég nagy azoknak az állattenyésztő gazdaságoknak a száma, amelyek az utóbbi években megszűntek. Ennek egyik ellenpéldája az ungvári járási Szürtében működő Szürte Tej Kft. Bányász János, a kft. igazga-tója örömmel mutatta be vállalkozását. »»

Azok a befektetések, amelyeket az idők folyamán nem bolygatnak, tudnak a legnagyobb mértékben növekedni, tartották egykoron. De fontos szempont az egyszerűség, a megfontoltság és a nyugodtság, valamint az érzelmek mellőzése is, hiszen az indulat – gondoljunk például a harag rossz tanácsadói mivoltá-ra emlékeztető magyar közmondásra – könnyen rossz irányba befolyásolhatja a befektetőt. »»

Técső központjában, amely fölé fenségesen magasodik a Nereszen erdőborította csúcsa, a római katolikus templom mellett áll a plébánia épülete, melyben immár tizenegyedik éve működik a Ferences rendi misszió által alapított Szent István Karitász, segítve szegény sorsú földijeinket, ruhával és élelem-mel segítve a szűkölködőknek, vigaszt nyújtva a rá-szorulóknak. Bizonyítva, hogy egy elanyagiasodó tár-sadalomban is vannak emberek, akik a szeretet parancsát követve, kezüket nyújtják a szegények, az elesettek felé. »»

A történelem az a tantárgy, amely a legnagyobb hatással van értékrendszerünk kialakítására, mondta Szent-Györgyi Albert, a neves tudós. Mennyire fontos helyet foglal el a történelem a gyerekek nevelésében, milyen szerep jut a történelemtanároknak a tanulók egyéniségének formálásában, hogy tud ellenállni a változó kornak, ideológiáknak? Hogyan tudja a törté-nelemtanár megszerettetni azt a tantárgyat, amely tele van véres csatákkal, diktátorokkal, határok értelmetlen ide-oda tologatásával stb.? Mennyire tudja megked-veltetni tanítványaival a hagyományőrzést, néprajzot, népszokásokat? Mindezekről Kopcsa Erikával, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola történe-lemtanárával beszélgettünk. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó