2003. augusztus 30., szombat                                          Országos közéleti lap                                          128-129. (16 630-16 631.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A huszti magyar iskola évek óta öröm és bosz-szúság forrása. Az örömé, hisz az egykori koronaváros mintegy kétezres magyarságának megmaradása szempontjából alapvető fontosságú intézményről van szó. A bosszúságot a település polgármesterének elutasító, ellenséges magatartása szülte, szüli. »»

2003. augusztus 17-én Újbátyu maroknyi magyar-sága ünnepi istentiszteletre gyűlt össze. A 106. kárpátaljai református közösség jött létre az Úr akaratából. »»

Legkedvesebb, de egyben legszeszélyesebb fo-lyónk, a Tisza ezekben a napokban csendes. Szinte alig észrevehetően folydogál medrében. Nem riogatja a két partján élő embereket. Vízszintje negatív rekordokat döntöget. »»

Érzékeny és pótolhatatlan veszteség érte kulturá-lis életünket. Mintegy másfél hónappal 78. születés-napja után elhunyt Habda László kiváló művész. »»

Egy pályakezdő sorsának alakulását gyakran a véletlen dönti el. Ám van, aki e folyamatot saját maga, tudatosan irányítja. »»

Az egyik szemünk sír, a másik meg nevet... Bármennyire közhelyszerűen hangozzék is ez az elcsépelt frázis, az ukrán labdarúgás két reprezen-tánsa BL-selejtezős szereplésének mérlegét meg-vonva stílszerűbben talán nem is fogalmazhatnánk. A hazai mezőny két nagy vetélytársa most az európai színtéren méretett meg, s egyikük – ha némi balsze-rencsével is – könnyűnek találtatott. A Sahtarnak az idén sem sikerült a BL főtáblájára kerülnie, a Dinamo viszont ezúttal is megfelelt az elvárásoknak. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
A Kulcslyuk e heti vendége Fodor Géza tanár, költő. »»

Augusztus 24-én, vasárnap, a Tiszapéterfalvai Képtárnak otthont adó hajdani György Endre-kastély falán emléktáblát avattak az épület egykori tulajdo-nosa, építtetője, a XIX. és a XX. század fordulóján élt neves magyar közéleti személyiség tiszteletére. »»

Kígyós a beregszászi járás egyik legősibb és legjellegzetesebb kistelepülése. Alig ezren lakják. Ám a falu nevét messze földön ismerik. Ez az itt is évszázadok óta honos, ún. beregi szőttesnek köszön-hető, illetve azoknak, akik megőrizték a régi hagyo-mányt, s ma is gazdagítják. E hagyományőrzők közé tartozik Derceni Ibolya és lánya, Kovácsné Derceni Ibolya. »»

Éppen tíz évvel ezelőtt, 1993 augusztusában II. János Pál pápa, a Püspöki Kongregáció Rendelete értelmében leválasztotta Kárpátalját a Szatmári Ró-mai Katolikus Egyházmegyéről és apostoli kormány-zóságot alapított latin szertartású Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság néven, amelynek székhelyéül Munká-csot jelölte meg. Az utóbbi ötven évben gyakorlatilag is érvényben volt ez a leválasztás, most azonban immár hivatalos formában történt meg. Nagyjából egy évvel ezelőtt pedig az apostoli kormányzóság egyházmegyei rangra emelkedett, létrejött a Munkácsi Római Katoli-kus Egyházmegye. Nem utolsósorban ez a két évforduló adta az apropót ahhoz, hogy felkeressem Majnek Antal megyéspüspököt. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó