2003. augusztus 19., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        123. (16 625.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Véget ért a tévé- és rádióműsorok "Szülőföldem szép határa..." ötödik nemzetközi fesztiválja. Szomba-ton ünnepélyes keretek között került sor a rendezvény záróakkordjára, a győztesek és a helyezettek kihirdeté-sével egybekötött gálakoncertre. »»

Július 29 óta tekinthető meg Ungváron, Zoomir néven az egzotikus állatok kiállítása. A Szakszerveze-tek Házába (Orosz utca 3.) augusztus 31-ig látogat-hatnak el az érdeklődők. Andrij Burnyint, a kiállítás szervezőjét többek között a vándorkiállítás indulásáról kérdeztem. »»

A Beregszászban működő Négyhatár Vállalkozók Szövetsége megalakulása óta arra összpontosítja erőfeszítéseit, hogy segítséget nyújtson olyan vegyes-vállalatok alapításához, amelyek munkahelyeket te-remtve megélhetést biztosítanak az embereknek. Je-lentős szerepük volt a földprivatizációs, a dohány- és a zöldprogram sikeres lebonyolításában is. Ezekről a kérdésekről is nyilatkozott lapunknak Kincs Gábor, a szövetség igazgatója. »»

Viktor Rjasko, az OSZK Zakarpattya szakvezetője még az idény kezdete előtt nyilatkozta, hogy érzése szerint az idei szezonban még inkább kiegyenlítődnek az első liga erőviszonyai. Nos, a másodosztályú lab-darúgó-bajnokság öt játéknapja és a Zakarpattya mérkőzései is ezt támasztják alá. Bár együttesünk eddig összes hazai bajnokiját, így a legutóbbit is meg-nyerte, de valamennyi kilencven perc során nagyon megdolgoztak a minimális arányú sikerekért. Az eddi-gi két idegenbeli fellépésen pedig nem termett babér Kohuticséknak. »»

Mikor érett egy gyerek az iskolára? Ezt másként látja a szülő, a pedagógus és maga a gyerek is. De miként vélekedik erről a pszichológia és maga a pszichológus. Varga Viktóriát, az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola és Gimnázium pszicholó-gusát kérdeztük a gyerekek iskolaérettségéről. »»

Aknaszlatina a legnagyobb magyarlakta település Kárpátalja keleti részében, ahol már 1778-tól folyik magyar oktatás. Az első oktatási intézmény az Akna-szlatinai Magyar Kincstári Római Katolikus Elemi Népiskola néven jött létre. Kovács Sándor, volt iskola-igazgató "Verejtékből fakadó sóvirágok" c. könyvében, amely egyébként a jelenlegi iskola könyvtárának egyik legértékesebb példánya, részletesen leírja a magyar oktatás történetét a sóbányájáról, allergiólógiai kórhá-záról és sóstavairól híres településen. »»

A július vége, valamint augusztus első fele az idén is a felvételi vizsgák jegyében telt el a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán. Megannyi felvételiző veselkedett neki a tesztkérdések megválaszolásának, illetve gyűjtött erőt a szóbeli vizsgákhoz. Milyen ered-ményeket hozott, s milyen tanulságokkal szolgált az idei felvételi időszak? Ezekkel a kérdésekkel fordul-tam a minap dr. Soós Kálmánhoz, a főiskola rektorá-hoz. »»

Most induló, havonta egyszer jelentkező soroza-tunkban az egyik nem hagyományos gyógymód, a homeopátia kérdéseivel ismertetjük meg olvasóinkat. Állandó szaktanácsadónk Leszja Pirigyi homeopata szakorvos, aki szívesen válaszol az olvasók kérdései-re is. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó