2003. augusztus 9., szombat                                           Országos közéleti lap                                           117-118. (16 619-16 620.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Már-már kibírhatatlan a hőség. Legfeljebb a szőlőnek kedvez az idei nyár, borászaink jó termésben reménykedhetnek. Bár "borban az igazság", de az is igaz, nem csak ebből él a magyar. »»

A határon túli magyarságról szóló híradások egyik központi témájaként szerepel mostanában a kettős állampolgárság kérdése. Mit ad a kettős állampolgár-ság, hogyan viszonyul mindehhez az ukrán jogrend, miért vált ennyire aktuálissá?
E kérdések megválaszolására Dr. Tóth Mihályt, az UMDSZ jogi szakbizottságának elnökét kértük fel.»»

Napjaink egyik legnagyobb gondja az, hogyan javítsuk a felnövekvő nemzedék egészségét. Az utóbbi tíz évben ugyanis nálunk éppúgy, mint az egész ország viszonylatában, ennek mutatói romlottak, s emelkedett a rokkantak száma.
Milyen problémákkal küzd jelenleg a gyermek-egészségügy és mit tesznek azok megoldásáért a helyi államhatalmi és egészségügyi szervek? – erről beszélgettünk Igor Roskóval, a megyei egészségügyi főosztály helyettes vezetőjével, aki az anya- és gyermekvédelem kérdéseivel foglalkozik. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
Ezúttal Pirigyi Bélának, a Beregszászi Művészeti Iskola igazgatójának, a BMKSZ és az UMDSZ bereg-szászi városi szervezete elnökének, a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma alelnökének tettük fel kérdéseinket. »»

A beregszászi járás iskoláinak többségében a vakáció alatt sem állt meg az élet, szorgos kezek munkálkodtak azon, hogy a tanévkezdésre frissen festett-mázolt, tiszta, barátságos tantermek várják a tanulókat. Az idei költségvetésből több mint 300 ezer hrivnyát utaltak át az oktatási intézmények anyagi-műszaki bázisának javítására. A járásban 43 iskola, egy líceum, egy gimnázium és egy gyermekotthon működik szellemi fogyatékos gyerekek számára.
Bacskó Tivadarral, a Beregszászi Járási Oktatási Osztály megbízott vezetőjével a járás tanügyi helyzeté-ről beszélgettünk. »»

A Soli Deo Gloria (Egyedül istené a dicsőség) konferenciatelepen minden évben július utolsó heté-ben rendezik meg a népfőiskolai kollégiumot. Kis Boáz ügyvezető elnök irányításával az idén is ekkor került rá sor. Témája az irodalom és az egyház volt. »»

Valószínű, hogy a vasúti csomópont tette nagy-községgé a Tisza-menti Királyházát, s bár az elmúlt században államok és rendszerek váltották egymást e vidéken, a vasút, nem sokat törődve a változásokkal, hosszú ideig megőrizte településfejlesztő jellegét, munkalehetőséget biztosítva a település megannyi lakosa számára. Mostanára azonban, sajnos, a vasút elvesztette korábbi szerepét, megélhetést sem nyújt annyi családnak, mint tizenegy néhány évvel ezelőtt, a korábban önálló mozdonyszín pedig a Csapi Moz-donyszín alárendeltségébe került. Lehet-e ilyen hely-zetben településfejlesztésről beszélni? – merülhet fel a kérdés. »»

Lejátszották a labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtező fordulójának visszavágóit, amelyek kereté-ben az ukrán ezüstérmes Sahtar Doneck és a magyar bajnok MTK Hungária is pályára lépett. Az előbbi idehaza, az utóbbi pedig idegenben kísérelte meg a továbbjutás kiharcolását. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó