2003. augusztus 2., szombat                                            Országos közéleti lap                                            113-114. (16 615-16 616.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Több mint hatezer kárpátaljai érintettje van a Központi Kárrendezési Iroda (KKI) által meghirdetett újabb kárpótlási folyamatnak, így nem véletlen, hogy nagy visszhangja volt a lapunk július 19-i számában e témakörben megjelent írásnak. Olvasóink kérésére ismét visszatérünk a témára. »»

Gondolta volna-e az olvasó, hogy a hártyás-szárnyúak egyik nagy családját alkotó méhek mintegy 15 ezer (!) fajjal rendelkeznek? S hogy többnyire magánosan élők? A nálunk is leggyakoribb, ún. mézelő méhek legismertebb képviselője, a házi méh viszont társas lény. Nyilván nem véletlenül. Szapora méz- és viasztermelése miatt világszerte tenyésztik. Sajnos, Kárpátalján egyre kevesebben. Vajon miért? – próbáltuk megtudni Orosz János beregrákosi méhésztől. »»

... Abból még nem biztos, hogy jó virágkereskedő lesz. A beregszászi Cseh András azt vallja, hogy a virágtermesztés és -árusítás különleges figyelmet, gondoskodást és előrelátást igényel. A virág kényes portéka. Nemcsak megtermelni, hanem – mind a cserepes, mind a vágott virágot – életben tartani is bonyolult dolog. »»

Lapunk július 12-i számában ismertettük azokat a módosításokat, melyeket a parlament A nyugellá-tásról szóló törvényben eszközölt. Ezek július 1-jétől már életbe léptek. Ugyanakkor elfogadott egy másik jogszabályt is, mely 2004-től hatályos. Az általánosan kötelező állami nyugdíjbiztosításról szóló törvény értelmében az öregségi nyugdíjakat újraszámolják és eltörlik a maximális nyugdíjat.
Hogyan fog történni a járandóságok újbóli szám-fejtése?
Az alábbiakban ezt kíséreljük meg elmagyarázni. Ebben Natália Horjuknak, a Munkaügyi és Szociál-politikai Minisztérium mellett létrehozott szakértői tanács tagjának a Fakti c. lapnak adott tájékoztatója van segítségünkre. »»

A szociális védelmi szervek jelenleg csaknem 47,5 ezer, míg más struktúrák 2,5 ezer rokkantat tartanak nyilván. 2611-en közülük háborús rokkantak, 32 392-en pedig általános megbetegedések követ-keztében szenvedtek tartós egészségkárosodást. Vik-tor Kopinecet, a megyei munkaügyi és szociális védelmi főosztály helyettes vezetőjét arról kérdeztük, mit tettek annak érdekében, hogy javítsák ezeknek az embereknek az életkörülményeit, érvényesülési lehe-tőségeit. »»

A Rokkantak Szociális Védelmét Ellátó Alapítvány megyei kirendeltségén, mely Ungváron, a Petőfi téren található, nem múlik el úgy nap, hogy valaki ne kopogna be segélyért. A legtöbb tartós egészség-károsodást szenvedett embernek gyógyszervásár-lásra kell a pénz, a nyugdíjból nem futja rá. Itt persze csak egyszeri támogatást tudnak nyújtani, s ez olyan, mint a tűzoltás. »»

Az OSZK Zakarpattya idénybeli második hazai mérkőzésén a szurkolók csak a győzelemnek örülhet-tek, a produkált játék túl nagy élvezetet nem nyújtott. A hagyományos meccsértékelő sajtótájékoztatón az ungváriak pályaedzője is elismerte, hogy a vártnál sokkal gyengébb játékkal rukkolt ki a csapat. »»

A halál pillanatával véget ér az ember földi élete. De az elhunytat megilleti a kegyelet és tiszteletadás. Egyáltalán nem mellékes tehát, hogy porhüvelyét hol, milyen környezetben temetik el, és sírja fölött mi őrzi majd örök nyughelyének emlékét. Ilyen és hasonló gondolatokat hallottam Jámborné dr. Benczúr Erzsé-bet egyetemi tanártól, a Budapesti Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara docensétől, aki sokoldalú tudományos tevékenysége mellett évtize-dek óta foglalkozik temetőkultúrával. Amikor pár na-pos ungvári látogatása során felkerestem őt egy rövid beszélgetés erejéig, elsősorban az iránt puhatolóz-tam, vajon hogyan is került közelségbe a laikus em-ber számára kissé morbidnak tűnő tudománnyal. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó