2003. július 29., kedd                                                             Országos közéleti lap                                                             111. (16 613.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Amikor jön a pusztító árvíz, a számonkérés, akkor járási, megyei és országos szinten is keresik a bűn-bakokat, akiket gyorsan meg is találnak, és rend-szerint felelősségre is vonnak. És meg is büntetik őket. Pedig ilyen és ehhez hasonló adminisztratív intézkedésekkel eddig nem sikerült megoldani Kárpátalja egyik legégetőbb problémáját, az engedély nélküli fakitermelést, az erdők barbár pusztítását, ami egyik komoly oka és kiváltója a katasztrofális árvizek-nek. Sőt, mint Mikola Hosovszkijtól, a megye ügyészé-től megtudtuk, az önkényes fakitermelés terén Kárpát-alja az okozott 8 millió hrivnya kár összegével Ukrajná-ban az "előkelő" második helyen áll az idén. »»

Még nem is olyan régen rendszeresen nyújtottak át okleveleket, díszokleveleket munkásoknak, kolhoz-tagoknak, vállalatvezetőknek kiemelkedő eredménye-kért, egyszerűen a jó teljesítményekért. Aztán hosszú időre megfeledkeztek ezekről az "apróságokról". Ép-pen ezért, amikor a cégvezető asztalán megpillantot-tam a megyei állami közigazgatás díszoklevelét, egy kicsit meglepődtem, amire a házigazda érdekes módon reagált... »»

Fiatalkora óta kétféle törekvés munkált benne. Egyrészt csábította a művészet világa – korán meg-mutatkozó rajztehetségét az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában igyekezett fejleszteni –, másrészt vonzalmat érzett az orvosi pálya iránt is. Segíteni szeretett volna a beteg, rászoruló embertársain. Ezért a szakközépiskola befejezése után az ungvári egye-tem orvosi karán folytatta tanulmányait. »»

Jó egy éve foglalkoztunk utoljára a lap hasábjain az egybeolvadó, közös községi tanács irányítása alatt élő nagyszőlősi járási Verbőc és Feketepatak telepü-lésfejlesztési kérdéseivel. Mi is történt ezen a téren az elmúlt esztendő alatt? »»

Javában folynak a felvételi vizsgák a Munkácsi 3. Sz. Felsőfokú Ipari Szakiskolában, amely tavaly ün-nepelte fennállásának tizenötödik évfordulóját. A viszonylag fiatalnak mondható tanintézet ez alatt az idő alatt több mint 2500 kiválóan képzett szakembert bocsátott útjára, köztük az idén közel százat. A Mihajlo Popovics igazgató vezette tantestület és a szakoktatók krédója: támogatni a tehetséges fiatalokat, kibonta-koztatni adottságaikat. A tanintézetben egyébként műszaki jellegű szakmák sajátíthatók el. »»

Beregújfalu az ukrán–magyar nyelvhatáron fek-szik, festői környezetben. A településnek több mint 2000 lakosa van, s 76 százalékuk magyar anyanyelvű. Problémák soha nem voltak az itt élő különböző nemzetiségű emberek között. A lakosság nagy része gazdálkodik, de sokan dolgoznak a Beregszászi Állami Erdőgazdaságban is. »»

Danielovics Emmi Tiszaborkuttól Ungvárig cím-mel, az Intermix Kiadó gondozásában megjelent önéletírását lapozgatva, megannyi gondolat rajzott elő bennem, érzések és hangulatok sokasága kerített hatalmába. »»

A bajnoki címvédő nehezen kicsikart győzelmével, a kupagyőztes kiszenvedett döntetlenjével, az egyik újonc bravúros győzelmével kezdődött a magyar él-vonalbeli labdarúgó-bajnokság. »»

Újabb fordulóval lépett előre az ukrán labdarúgó-bajnokság élvonalának mezőnye. A játéknap mérlegét megvonva a vendégcsapatok sikeresebb szereplését állapíthatjuk meg. Még akkor is, ha kivételek termé-szetesen ezúttal is akadnak. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó