2003. július 26., szombat                                               Országos közéleti lap                                               108-109. (16 610-16 611.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Varga Attila konzul, Szvitlana Mitrjajeva, Zaharij Varnalij és Spenik Ottó professzor kötetlen légkörben is értekezett
A Stratégiai Kutatások Nemzeti Intézetének kárpát-aljai fiókintézete megalapí-tásának ötödik évfordulója alkalmából a Druzsba Szál-lóban kerekasztal-beszél-getésre került sor az Ukraj-na gazdasági és szociálpolitikai fejlődésére irányuló tudományos stratégiák kidolgozásának aktuális pro-blémáiról. »»

A Lembergi Mezőgazdasági Főiskola elvégzése után a világ minden táján elismert Green Peace diplomáját is megszerezve eleinte nem igazán tudta eldönteni, mi lenne számára az ideális elfoglaltság. Talán fiatal kora is közrejátszott abban, hogy több elképzelését is kipróbálja, keresztül-kasul bejárja az országot, s végül rátaláljon saját profiljára. »»

Az évzáró és a felvételi vizsgák közötti "holt idény-ben" jártunk a Beregszászi Egészségügyi Szakközép-iskolában. S bár ezúttal nem a diákoktól volt hangos a folyosó, a munka nem szünetelt: hozzákezdtek azok-nak a helyiségeknek a nagyjavításához, melyekből nemrég költözött ki a járási lap szerkesztősége és egy könyvtár kialakításához. »»

– A megyei ügyészség jelentős munkát végzett az eltelt fél esztendő során – hangsúlyozta sajtó-tájékoztatóján Mikola Hosovszkij, Kárpátalja ügyésze. – Nyomozóink 275 bűnügyet göngyölítettek fel. A bíróságnak átadott ügyek között 158 esetben gazdasági bűnözéssel állunk szemben. »»

Jelen írás egy érintőlegesen, "mogyoróhéjban" összefoglalt kivonata csupán annak a monográfiának, amelyet a 90-es évek végétől kezdtem papírra vetni. A tárgyban kutatómunkát folytattam Budapesten, Debre-cenben és Nyíregyházán, valamint a Beregszászban levő állami levéltárban. Itt majdhogynem "címszavak-ban" tekintem át szülőfalumnak, Dercennek múltját a századokból visszamaradt források alapján, itt-ott csak a fontosabb dokumentumokat említve meg. Ugyancsak terjedelmi megfontolásokból szorítkozom sajátságos vázlatossággal a fontosabb dolgokra, folyamatokra. »»

Ha egy vállalkozást támogatnak, különösen az indulásnál, az jó. De ha valaki később is csak kedvez-mények árán tud boldogulni, az már elgondolkodtató. Éppen ezért volt kellemes hallani Vjacseszlav Make-jevnek, a Flextronics Beregszászi Rádiógyár Rt. Elnöksége elnökének tájékoztatóját, értékelését a különleges gazdasági övezet biztosította kedvezmé-nyekről, a helyi vezetőkkel való korrekt együttműkö-désről, a gyár kollektívájáról. »»

A turizmus közismerten a gazdaság egyik legfontosabb ága, Kárpátalján is sokan ebben látják a kiugrási lehetőséget. Mi az, ami Beregszászba vonza a turistákat, mit kellene tenni annak érdekében, hogy minél többen látogassanak a városba? – tettük fel a kérdést közismert és átlagembereknek. »»

Nagylelkűbb is lehetne a Magyar Köztársaság – jelentette ki Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Illyés Közalapítvány elnöke a XI. Bolyai Nyári Akadémia csíkszeredai megnyitóján. A kuratórium elnöke ünnepi beszédében elenyészőnek nevezte a közalapítvány számára elkülönített egymilliárd forintot. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság (Anyanyelvi Konferencia) elnöke hangot adott azon véleményének, hogy az általa képviselt, a határon túli magyarságot támogató intézmény számára a magyar kormánynak mindenképpen nagyobb költségvetési keretet kellene biztosítania. »»

A szakmai sikerhez, elismertséghez a pénz kevés. Kitartó akaraterőre, céltudatosságra, megfelelő hozzáállásra van szükség. Mindezt Spenik Ottó pro-fesszor, az Elektronfizikai Kutatóintézet igazgatója, a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság alelnöke fejtette ki beszélgetésünk során. Az Ukrán Nemzeti Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Aka-démia külső tagja többek között vázolta az általa veze-tett intézmény rövid történetét, a jelenlegi kutatások témáit, de beszélt friss amerikai élményeiről, valamint arról is, miként került kapcsolatba a fizikával. »»

Kárpátalja turisztikai adottságai köztudottan kivá-lóak. Ugyanakkor vidékünkre a turisták még nem érkeznek olyan számban, mint az kívánatos lenne. Éppen ezért sok helyen komoly munka folyik a falusi turizmus fejlesztése érdekében. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó