2003. június 27., péntek                                                  Országos közéleti lap                                                  93-94. (16 595-16 596.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az elmúlt napokban beregszászi, nagyszőlősi, ungvári, huszti és técsői járási választói előtt számolt be egyéves tevékenységéről Gajdos István, az Ukrán Legfelső Tanács képviselője. A találkozókat mind az öt helyszínen igen nagy érdeklődés kísérte. Ez érthető és logikus is, hiszen a honatya e rövidnek mondható periódus alatt a törvényalkotás szintjén és a választó-kerületben is jelentős, eredményes munkát fejtett ki. »»

A Beregszászi Zeneiskola nagytermében rendez-ték meg a magyar iskolaigazgatók soros tanácskozá-sát, melyen számos olyan kérdést vitattak meg, mely az anyanyelvű oktatás továbbfejlesztését szolgálta. A résztvevők többek között megvitatták az új tanévvel kapcsolatos kérdéseket, eszmét cseréltek az oktatást támogató közalapítványok, egyéb struktúrák munkájá-ról. »»

Sok egyéb mellett a Magyarország EU-csatlako-zásának tükrében megvalósuló ukrán–magyar határ menti együttműködés lehetőségeiről is szó esett azon a kerekasztal-megbeszélésen, amit az Európai Tanulmányok Intézete szervezett Nyíregyházán. »»

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség választ-mánya az elmúlt hétvégén Dercenben ülésezett. Szerettünk volna részletesen beszámolni az ott elhangzottakról, de a szervezők nem hívták meg az ukrajnai, kárpátaljai magyarság legmérvadóbb lapját a választmányi ülésre. Ennélfogva csak a szerkesztő-ségünkhöz eljuttatott nyilatkozatokból tudunk idézni. »»

Kérges tenyerében hosszan morzsolgatja a fris-siben leszakított kalászt a tivadarfalui gazda. Majd a barna szemeket megpróbálja foga között megropog-tatni.
Nem teltek a szemek. Nincs mit várni tőle... »»

Tíz év kis lépés az emberiség, de nagy egy kft. életében. Különösen napjainkban, amikor nem kevés még a bizonytalansági tényező bármilyen vállalkozás fennmaradását illetően. Az tudja csak ezt igazán, aki maga is belevágott. »»

Az erdő több mint ipari nyersanyagforrás. Növé-nyek, állatok s az élettelen természet egymásra hatá-sán alapuló, összetett ökológiai rendszer, ahol a túl-zott mértékű fakitermelés tragédiát jelent a benne lakó élőlényekre nézve, csökkenti a növényzet által megter-melt, éltető oxigén mennyiségét, s mint az utóbbi évek megmutatták, az árvízveszélyt is növeli a hegyoldalak letarolása. Miként módosul (módosul-e) az erdő-terület nagysága, miként folyik a fakitermelés, illetve a csemeték kiültetése a nagyszőlősi járásban? »»

Amikor a múlt század derekán és utolsó évtizedeiben elkezdődött a Latorca völgyében a valóban tervszerű erdőgazdálkodás, a szakemberek nagyon odafigyeltek, mi kerüljön fűrész alá. »»

Több médiaforrásból is tudomást szerezhettünk arról, hogy nemrégiben Magyarországon, pontosab-ban az egyik mosonmagyaróvári kórházban rövid időn belül öt kisbaba is valamilyen rendellenességgel jött a világra. A csecsemők szülei mindannyian a közeli Kimlén lakói. Vagyis, nem véletlen esetről van szó, s az orvosok véleménye szerint komoly jelei vannak annak, hogy az esetek akár még a csernobili katasztrófával is összefüggésben lehetnek. »»

Laktanyákat zárnak be, katonai körleteket számol-nak fel a megye több pontján. Egyrészt a hadügyi reform, másrészt a takarékosság és a leszerelés folyamatának részeként emlegetik e lépéseket katonai körökben. Kétségtelen, hogy a térségben végbement és folyamatban lévő változások számos itt állomásozott hadseregcsoport, fegyveres alakulat jelenlétét feleslegessé teszik. A laktanyák bezárására, támaszpontok felszámolására korábban is voltak példák. Ezeknek örülnünk is lehet, de a tapasztalatok inkább óvatosságra intenek. »»

A Palló név hallatán a kárpátaljai felnőtt magyarok fejében derengeni kezd valami. A többség sejti, hogy vidékünk valamelyik (kis) községéről van szó, ám hogy hol keressék, arról általában keveseknek van fogal-muk. Ismerőseim között elvétve akadt olyan egyén, aki valaha is megfordult ott, a szlovák határszélen meghúzódó aprócska faluban. De mit is keresne errefelé? Lakodalmakat, keresztelőt ritkán ülnek itt, annál gyakrabban szólal meg a lélekharang. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó