2003. május 8., csütörtök                                                          Közéleti lap                                                          68-69. (16 570-16 571.) szám


Kárpáti Igaz Szó

A Vöröskereszt első részlegei Kárpátalján még 1881-ben létrejöttek. Elsőként Ungváron és Beregszászban, majd vidékünk más városaiban is elkezdték ténykedésüket. Ahogy változtak a rendszerek, úgy alakult át a szervezet is: 1919–1920-ban a csehszlovák, a harmincas évek végén a magyar, a negyvenes évek közepétől pedig már a szovjet Vöröskereszt részeként végzett aktív munkát. A csehszlovák érában például Huszton kórházat épített, Neresznicán árvaházat létesített, Nagybocskón és Nelipinón családi telepeket, Munkácson és Ungváron pedig mentőállomást hozott létre. »»

A közel fele-fele arányban magyar, illetve más nemzetiségű lakosú, Beregszász melletti Asztély polgárainak életét hosszú éveken keresztül meghatározta a település határában húzódó almáskert. Az egykoron kiváló munkaalkalmat nyújtó, elsőrangú kereseti forrásként szolgáló Barátság-kert.
Ám azóta nagyot változott a világ. Mindezt az eseményeket akkor átélő és a dicstelen pusztulást ma elemző, az újjáéledés lehetőségében még mindig bízó két helybeli lakos véleménye példázza a legpontosabban. »»

Eddig kétévente került sor az olyan nagy horderejű kérdésekkel foglalkozó, a régió országai szakembereinek erőfeszítéseit összehangoló tudományos konferenciára, mint amilyen az a háromnapos – Ungváron megkezdett, Záhonyban folytatódott és Nyíregyházán befejeződött – fórum volt, amelyen ukrán, magyar, orosz, olasz, német, horvát, szlovén illetékes vezetők, szállítmányozók, üzletemberek, a Magyarországon működő külföldi vállalatok képviselői megvitatták az innováció jelenét, szerepét és jövőjét a kelet–nyugati kereskedelmi és a közlekedési logisztikában. »»

A sikeres üzletembereket, vállalkozókat sokan úgy kép-zelik el, hogy sok pénzük van, gazdagok, jómódban élnek. Aminek persze van is valóságalapja, hiszen a siker az ő esetükben elválaszthatatlan a jövedelem-gyarapodástól. »»

A nap aforizmája:
Aki könyvek fölé görnyed, lélekben felegyenesül.
(Horváth Imre)

A közéletben szerepet vállaló emberek álláspontja, véleménye folyamatosan ott szerepel az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, mi a véleményük az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja éppen őket, honnan jöttek legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont a közszereplést vállaló magánemberről. Kulcslyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyi-ségeit faggatjuk, kicsit másképp... »»

Szimbolikus jelentése van annak, hogy azon a napon jött létre a szervezett bűnözés elleni főcsoportfőnökség Ukrajnában, amikor az ortodox egyház Sárkányölő Szent György napját ünnepli, aki egyben az ukrán milícia védőszentje. Ezt Anton Zelinszkij, a megyei belügyi főosztály szervezett bűnözés elleni osztályának vezetője az ünnepi esemény apropóján megrendezett sajtótájékoztatón fejtette ki. Elmondta, hogy komoly okai voltak a főcsoportfőnökség létrehozásának. A szervezett bűnözés ugyanis már a Gorbacsov nevével fémjelzett időben is erőteljesen jelent-kezett a Szovjetunióban. Csakhogy akkor a szovjet ideológia tagadta a bűnözés e formájának a puszta létét is. »»

A nagyszőlősi járásból egy termelőszövetkezet vezetője azért fordult szerkesztőségünkhöz, mert méltánytalannak tartja, hogy 7 rokkant foglalkoztatását kérik tőle számon. Mint mondja, háromnak adott munkát – többen nem is kértek –, miért kell mégis bírságot fizetnie? »»

A PADIJUN ifjúsági szabadidőközpont előcsarnokában megnyílt kiállítás vidékünk szakoktatási életének eredmé-nyeit mutatja be a független Ukrajna tizenkét éve alatt. »»


Lapunk következő száma május 13-án jelenik meg.
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó