2003. április 19., szombat                                                          Közéleti lap                                                          59-60. (16 561-16 562.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Kegyelemmel teljes, békés, örömökben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk lapunk minden kedves olvasójának!
Néhány pontját kivéve minden határon túli magyar párt és érdekvédelmi szervezet elfogadhatónak tartja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény beterjesztett módosításait. A kis-Máértnek is elnevezett budapesti tanácskozáson az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség képviseletében Kőszeghy Elemér alelnök, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviseletében pedig Brenzovics László alelnök vett részt. »»

Az Ungvári Városi Tanács vb-elnöke a közelmúltban Olaszországban járt. S bár Viktor Pogorelov utazása hivatalos jellegű volt, keresztény üzletemberek meghívására érkezett Rómába, minden kapcsolatát latba vetette annak érdekében, hogy a Vatikánba is ellátogathasson. A munkácsi görög katolikus püspökség, illetve az illetékes egyházi főméltóságok közreműködésével végül is sikerült elérni, hogy a megyeszékhely polgármestere pápai audiencián vehetett részt. »»

A beregszászi járási Macsola egyike vidékünk azon magyarlakta településeinek, ahol – szerencsére – még nem könyvekből ismerik a népszokásokat, hanem azok elevenen élnek, s kis megszorítással szervesen hozzátartoznak az emberek hétköznapjaihoz és ünnepeihez. Mély gyökerei vannak itt a hagyományoknak, amiről az is tanúskodik, hogy annak idején Balogh Edgár és Bartók Béla is gyűjtött folklórkincseket ezen a vidéken. »»

Az Ungvári Megyei Klinikai Kórház gazdag múltra tekint vissza. Hírét olyan neves szakemberek vitték el a világba, mint Novák Endre és Fedinec Sándor. Az utóbbiról sok kárpátaljainak még személyes élményei vannak, az előbbiről viszont már nagyon kevesen tudják, hogy ki volt. Pedig elévülhetetlen érdemei vannak az intézmény fejlesztésében, ezért is szeretnék azt róla elnevezni.
Múlt és jelen, azaz: hogyan jött létre és milyenné vált mostanára a megye első számú egészségügyi intézménye – erről beszélgettünk Jurij Jacina főorvossal. »»

A világot tavaly novembertől rettegésben tartó új kórt, az akut légúti szindrómát (SARS) Kárpátalján eddig még nem diagnosztizálták (Kijevben viszont meg nem erősített hírek szerint a napokban meghalt egy fiatal nő, Herszonban pedig két betegnél gyanítják az atípusos tüdőgyulladást), de mivel az hozzánk is begyűrűzhet, az egészségügyi szervek megtették a szükséges intézkedéseket. »»

Matl Péter évtizedek óta szerepel műveivel a különböző hazai és külföldi kiállításokon. Munkái előtt sokan állnak meg egyrészt azért, mert igen eredetiek és kifejezőek, nyomban magukra vonzzák a tekintetet, másrészt mert mély gondolatokat foglalnak magukban. A munkácsi szobrász kedvelt anyaga a fa, vagyis a legsimulékonyabb, legengedelmesebb anyag. Ám olykor természetesen más anyagokba önti elképzeléseit. Zrínyi Ilonát és a kis Rákóczi Ferencet ábrázoló új szobrát például bronzból készíti el. Talán azért, mert a bronz jóval időtálóbb a fánál. »»

A beregszászi járásban kidolgozott ütemtervnek megfelelően halad az Ukrajna Alkotmányáben tervezett módosítások megvitatása. Mostanáig harmincnyolc településen közel száz találkozóra került sor, s ezeken mintegy ötezer állampolgár vett részt. Az összejöveteleken 39 módosító javaslatot fogalmaztak meg a résztvevők – tájékoztatta a képviselőtestületet Bihari András, a Beregszászi Járási Közigazgatás elnöke. »»

A reformáció Európa jó részét átható mozgalma a XVI. század derekán érte el Nagyszőlőst, s a feljegyzések szerint 1546-ban már kálvinista egyházközség működött Ugocsa vármegye központjában. A XVII. század végéig ők birtokolták a város korábbi, s egyben jelenlegi, középkori építésű római katolikus templomát, majd az 1700-as évek elején fatemplomot építettek, amit később elpusztított a tűz. Mai kőtemplomuk falait a XIX. század 20-as éveiben húzták fel a hajdan élt építőmesterek, a század utolsó harmadában pedig tető alá került a tornya is. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó