2003. április 12., szombat                                                          Közéleti lap                                                          55-56. (16 557-16 558.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Az ukrán–magyar kishatárforgalom megszüntetése, valamint Magyarország közelgő EU-csatlakozása, s az így bevezetendő vízumkötelezettség miatt Kárpátalján lényege-sen megszaporodtak az útlevélkérelmek. Ugyanakkor az illetékes útlevélosztályok képtelenek kielégíteni a kérel-mezők igényeit, mivel hiány lépett fel a biankó útlevelekből. A probléma rendezése érdekében Gajdos István parlamenti képviselő az alábbi levelet intézte Viktor Janukovics miniszterelnökhöz. »»

Meglepően sokan keresték meg telefonon szerkesztő-ségünket kedden, szerdán és csütörtökön. Az olvasók túlnyomó többsége a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XIV. közgyűléséről írt beszámolónkra, pontosab-ban Kovács Miklós elnök néhány idézett kijelentésére reagált. »»

Aligha véletlen, hogy Kovács Miklósnak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének megnyilatkozásai és az azt követő reagálások újabb és újabb embereket késztetnek arra, hogy felhívják szerkesztőségünket. »»

Mint arról már beszámoltunk, Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke és Németh János, a HTMH főosztályvezetője kárpátaljai körútját a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége székházában kezdte, ahol az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a MÉKK vezetőivel cserélt eszmét a helyi magyarságot érintő fontos kérdésekről. »»

A nap aforizmája:
A szerelemben az esztétikai értkítélet éppúgy nem jut szóhoz, mint az erkölcsi.
(Thomas Mann)

A belső ukrajnai UMDSZ kezdeményező csoportok felhívására különböző megyékben többen nyilvánították ki akaratukat, hogy támogatják az egyéni tagságra épülő UMDSZ országos alapszervezeteinek megalapítását. »»

Kézenfekvőnek tűnik, hogy egy művelődési intézménynek otthonosnak és tágasnak, alkalmasnak kell lennie arra, hogy befogadja a közönséget. Emellett még fontos feltétele működésének a próbaterem is, amelyben az együttesek gyakorolnak, felkészülnek a fellépésekre. Kell ugyebár továbbá egy színpad a fellépésekhez, és kellenek öltözők. Nos, a fentebb felsoroltak mind adottak Macsolán. Csak kicsiben. A klub 140 ember befogadására tervezett, de mint Papp-Riskó Angéla klubvezető elmondta, ha műsoros est vagy egyéb rendezvény van a faluban, zsúfolásig megtelik, kétszázan felül is beférnek. »»

Traktorzúgástól hangos az asztélyi határátkelő. A hozzá vezető út teljesen kihalt. Legfeljebb egy-egy szolgálati gépkocsi robog el egyik vagy másik irányba. Csok Ferenc polgármester is megjegyzi, hogy fölöttébb nyugodt lett az élet Asztélyban, mióta nem üzemel a határátkelő. A nyugalomnak talán örülnek is a helybeliek, hiszen minimálisra csökkent a járműforgalom, kevesebb a zaj, a por és a füst. Az örömbe azonban némi üröm is vegyül. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó