2003. április 10., csütörtök                                                                  Közéleti lap                                                                  54. (16 556.) szám


Kárpáti Igaz Szó

– Növelni kell az önkormányzatok szerepét – hangsúlyozta több alkalommal is Mikola Andrusz, a megyei tanács elnöke a IV. összehívású képviselői testület munkáját értékelő sajtóértekezletén. A találkozón – melyen részt vett a megyei tanács elnökhelyettese, Nuszer Ernő és Andrij Fedcsenko, a költségvetési bizottság elnöke – pozitív példaként említették a péterfalvai községi tanácsot, illetve annak vezetőjét, Illyés István polgármestert. »»

A rendkívüli időjárási viszonyok következtében az őszi vetés 2,5 ezer hektáron fagyott ki és mintegy 2 ezer hektáron utánvetésre van szükség. A tavaszi mezei munkálatok egy hónap késéssel kezdődtek. A tél tehát alaposan feladta a leckét, az utóbbi napokban pedig megint csak kedvezőtlenné váltak a feltételek. Ám a földművesek mindezek ellenére igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni az idei jó termés megalapozása, illetve biztosítása érdekében, hangzott el egyebek közt azon a sajtótájékoztatón, amelyet Revák István, a megyei állami közigazgatás első elnökhelyettese és Igor Jurik, a megyei mezőgazdasági és élelmiszeripari főosztály vezetője tartott az írott és az elektronikus sajtó képviselői részére a mezei munkálatok menetéről és időszerű kérdéseiről. »»

A Tiszaújlaki Cipőgyár a határ menti nagyközség egyik legjelentősebb üzemeként sok száz munkásnak adott kenyeret hajdanán. Majd a gazdasági válság padlóra küldte a gyárat, melynek kihalt üzemcsarnokai csak álmodozhattak a hajdani nyüzsgésről a hosszú, hideg téli éjeken át. Mígnem az Orion jegyében fel nem bukkant az újjáéledés napja az üzem egén. »»

Sok esetben maguk a polgármesterek sem ismerik az önkormányzatiságot szabályozó jogszabályok tartalmát, annak rendelkezéseit, hangzott el az ungvári Reformok Sajtóklub legutóbbi összejövetelén. »»

A nap aforizmája:
A férfiak könnyebben megbocsátanak a vetélytársnak, mint a hűtlennek, a nők viszont jobban gyűlölik vetély-társnőjüket, mint a hűtlent.
(Jean Paul)

Vári Fábián Lászlót – bizony – immár több mint negyedszázada ismerem. Emberségét, kiállását, meg nem alkuvását tisztelem, költészetét becsülöm, s ami talán ennél sokkal több: szeretem.
Ennyi magánjellegű információ ez esetben megbocsátható, hisz – hitem szerint – egyként gondol-kodunk az írástudó felelősségéről, a "felnégyelt hazában" született vers értelméről, értékéről, küldetéséről. »»

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közgyűléséről közölt tudósítás mind többeket késztet arra, hogy kifejtsék véleményüket a kérdéssel kapcsolatban. »»

A napóleoni hadjáratok idején még a szó legszorosabb értelmében jött "házhoz" a messzi távolból érkezett vendég és fizetett csengő arannyal a jó magyar borért. A Beregszászhoz közeli Nagymuzsalyban mamapság is van arany is, meg bor is. Ám ma a kettő közötti kapcsolat legjellemzőbbje a vajúdás. Vajúdik az aranykitermelés és a szőlészet is. Ez utóbbiról lesz szó ezúttal. »»

Lapunk egyik korábbi számában már hírt adtunk arról, hogy a megye számos régiójában – elsősorban a síkvidéki területeken – már javában folynak a tavaszi mezei munkálatok. Közéjük sorolható a munkácsi járás is.
Hol tartanak az időszerű munkálatokkal a különféle struktúrájú gazdaságok? – érdeklődtünk Ilja Jovbaknál, a Munkácsi Járási Állami Közigazgatás mezőgazdasági osztályának a vezetőjénél. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó