2003. április 8., kedd                                                                        Közéleti lap                                                                        53. (16 555.) szám


Kárpáti Igaz Szó

A XIII. Beregi Ünnepi Hét megnyitójára az egy esztendővel ezelőtt létrehozott Beregvidéki Múzeum kiállítótermében került sor. Füzesi Magda költő köszöntőjében emlékeztetett rá: amióta a nyolcvanas években a rendezvénysorozatba bekapcsolódott a beregszászi járás közössége, azóta az ünnepi hét programjai az együvé tartozás érzését hivatottak elősegíteni. »»

Tizenharmadik alkalommal került sor a Kazinczy Szép- kiejtési Verseny megrendezésére. A KMPSZ által szervezett verseny döntőjét a Nagydobronyi Középiskolában tartották meg. Mint azt megnyitójában Katona-Mironova Berta, a rendezvény háziasszonya hangsúlyozta, minden nemzet számára a legfőbb kincs az anyanyelv, melynek ápolása, megőrzése, tisztasága mindnyájunk kötelessége. A szépkiejtési verseny is erre hivatott és az a 15 fiatal, aki a járási középdöntők után a megyei megmérettetésen vesz részt, már bizonyította: hogy szépen cseng a magyar szó Kárpátalján. »»

A megyeszékhelytől alig pár kilométerre fekvő Tarnóc, Sislóc és Botfalva társközség. Közel 800 portán megközelítőleg 1800-an élnek. A három falunak négy gyülekezete van – református, római katolikus, görög katolikus és pravoszláv –, s valamennyinek saját temploma, imaháza. Annak tudatában, hogy a megyeközpont alig néhány perc busszal vagy autóval, s az ukrán–magyar, illetve az ukrán–szlovák határ sincs messze, azt hihetnénk, hogy aránylag jómódú települések. Ez azonban korántsem igaz... »»

A Derceni Magyar Folklórközpont kiváló műkedvelő dal- és táncegyüttese továbbra is a munkácsi járás legjobb együttesei között van, tartja azt a színvonalat, amelyet már a korábbi években megszoktunk tőlük – jelentette ki tudósítónkkal beszélgetve Mária Lesko. A művelődési osztály vezetője természetesen bepillantási lehetőséget nyújtott az egész járás kulturális életébe is. »»

Mind nagyobb lendületet vesz és egyre jobban kiterjed az Ukrajna Alkotmányában eszközlendő módosításokról szóló törvénytervezet megvitatása Kárpátalján. Ezekben az eszmecserékben különös aktivitást tanúsítanak a képviselők, függetlenül attól, hol és milyen beosztásban tevékenykednek. »»

Egyre több érettségiző fiatal fordul levélben szerkesztősé-günkhöz, melyekben arról érdeklődnek, milyen továbbtanulási lehetőségeket kínálnak az idén a kárpátaljai felsőfokú tanintézetek, indulnak-e új szakok és ha igen, milyenek.
Tájékoztatásért Marianna Kljaphoz, a megyei oktatási és tudományos főosztály felsőoktatási osztályának vezetőjéhez fordultunk. »»

Hogy a rendszerváltás előtti, átkosként becézett szovjet rezsimnek mennyi és milyen hátulütői voltak, azt már sokszor és sok helyütt elmondták a témához nálam sokkal jobban értő elemzők, szakemberek. Ismerjük el azonban hogy többvalamit átmenthettünk volna a mába: a rendet, a morált, a munkafegyelmet. Az utóbbi években a munkahelyeken eluralkodott nemtörődömség, laza munkamorál, lelkiismeretlenség ugyanis előbb-utóbb közönyhöz, felelőtlenséghez, zűrzavarhoz vezet a felsőbb szintektől a legalsókig. Ez visszatükröződik az emberek gondolkodásmódjában, a legegyszerűbb élethelyzetekben is. »»

Öt ország – Ukrajna, Magyarország, Azerbajdzsán, Üzbegisztán, Örményország – 27 klubjának képviseletében 270 versenyző húzott kesztyűt a hétvégi Ippon – 2003 nemzetközi kick-box versenyen. A megyeszékhely Junyiszty Sportcsarnokában immár 13. alkalommal gyűltek össze a térség és néhány távolabbi ország legjobb ifjúsági és felnőtt kick-boxosai. A kétnapos küzdelemsorozat legifjabb résztvevője mindössze 7 éves volt, a legidősebb pedig harmincnégy. A vasárnap délutáni finálék során 53 különböző színű érmet osztottak szét a legjobbak között. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó