2003. április 1., kedd                                                                        Közéleti lap                                                                        49. (16 551.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Az állami költségvetés bevételeinek egy jelentős hányadát az értéktöbbletadó teszi ki. Csak megyénkben részaránya meghaladja a 60 százalékot. Ugyanakkor ez az az adónem, amelynek az adminisztrálása a legbonyolultabb, ami hibaforrást jelent. Gondot okoz az is, hogy adótörvényeink sok kívánnivalót hagynak maguk után, az adókedvezményekről nem is beszélve. Emiatt fordulhatott elő az, hogy az értéktöbbletadó vonatkozásában adott kedvezmények összege tavaly csaknem kétszeresen meghaladta az ebből az adónemből származó bevételt. A megyei állami adóadminisztráció legutóbbi kollégiumi ülésén is az értéktöbbletadó bevételeinek biztosítása szerepelt napirenden. »»

Az adófizetés alkotmányos kötelezettségünk. Ám sajnos, erről a kötelezettségről sokan megfeledkeznek. A megállapítást alátámasztja az a szúrópróbaszerű ellenőrzés is, amelyet az adófelügyelők bonyolítottak le más térségekből érkezett kollégáikkal.
Az ellenőrzés megyénk valamennyi járására kiterjedt: 339 vállalatnál, üzemanyag-, szeszes italok és dohányáru forgalmazásával foglalkozó cégeknél folytattak vizsgálatokat. De nem maradtak figyelmen kívül a nagybani raktárak, a piacok, a valutaváltó helyek, valamint az utasszállítással foglalkozó jogi és természetes személyek pénzügyi és gazdasági tevékenysége sem. Mint kiderült, az ellenőrzések ideje alatt az árbevétel 3–5-szörösére nőtt a korábban bevallott összegekhez képest. Ez pedig azt jelenti, hogy az áruforgalom egy jelentős része "árnyékban" bonyolódik, számos vállalkozás nem hajlandó becsületesen fizetni az adókat. »»

Megyeszerte aktív és sokoldalú eszmecsere folyik az Ukrajna Alkotmányában eszközlendő módosításokról szóló törvénytervezet megvitatása kapcsán. Különösen sok esemény történik a beregszászi járásban. A múlt héten például egységes tájékoztatási napon vitatták meg e dokumentumot. Az előzményekről, az emberek részvételéről, hozzászólásairól, konkrét javaslatairól kérdeztem Braun Bélát, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatás első elnökhelyettesét.
– Kezdeném talán azzal, hogy jó előre gondoltunk az alkotmánymódosítás kérdéskörének propagálására. Még mielőtt a szöveg megjelent magyar nyelven a Beregi Hírlapban, Bihari András, a járási állami közigazgatás elnöke és Erdélyi Károly, a járási tanács elnöke e lapban még márciusban megosztotta a témával kapcsolatos véleményét az olvasókkal. »»

A társadalmi, politikai változások – amennyiban a fejlődés irányában haladnak – feltételezik, sőt, megkövetelik a struktúra átalakítását is. Az Ukrajna elnöke által kezdeményezett alkotmánymódosítás ezt a logikát követi.
Az alapkérdés: mit hoznak a módosítások, mi várható el a reformtól? »»

E két téma foglalkoztatta leginkább a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség soros közgyűlésén részt vett küldötteket. A napirendi pontok közt is helyt kapott e kérdések megvitatása. A felszólalók is fontosnak tartották, hogy elmondják gondolataikat Magyarország EU-s csatlakozásáról, illetve az azt követően várható változásokról. »»

Egyebek mellett a szülőföldön maradás alternatíváiról esett szó azon az ifjúsági konferencián, amit az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Ifjúsági és Sport Szakbizottsága a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Ifjúsági Tagozatával közösen rendezett. Menni vagy maradni? – hangzott el a kérdés, amire a meghívott vendégek és a fiatalok közösen keresték a választ. »»

Az elmúlt évben 38,1 ezer hektáron vetettek őszieket a megyében, tavaszi mezőgazdasági kultúrákat pedig 105,2 ezer hektáron terveznek termeszteni. A rendkívüli időjárás miatt az idén majd egy hónap késéssel kezdődhettek el az időszerű tavaszi mezei munkálatok. »»

Vajon bízhat-e a lakosság az igazságszolgáltatásban, a jogvédő szervekben? – tette fel a kérdést egy felháborodott olvasó. A fiatalasszony azért volt kikelve magából, mert csalódott a milíciában, az ügyészségben és az igazságszolgáltatásban. Férjét elgázolta egy tehergépkocsi, melynek a vezetője ittasan ült a volánhoz. A dologról a milícia saját újságja is beszámolt. Később azonban az ügyészi és bírósági szakaszban a tények más megvilágítást nyertek. A panaszos arra gyanakszik, a gázoló megtalálta a módját, hogy ügyét kedvezőbb színben tüntessék fel. Nyomós érvei lehettek, mert addig csűrték-csavarták, míg a gázoló megúszta a börtönt. Az amnesztiarendelet értelmében szabadon bocsátották, elengedve a börtönbüntetését. »»

Az odakinnt uralkodó kora tavaszi hideg csak pár fokkal alacsonyabb a gecsei könyvtár falai között, ahol – Mészáros Erzsébet könyvtáros szavai szerint – mintegy hatezer könyv sorakozik. Ennek nagyjából a fele magyar kiadvány. Mivel kimondottan magyarlakta községről van szó, tulajdonképpen nem csodálkozhatunk rajta, hogy viszonylag kevesen térnek be ide. »»

Pavlo Mesko személyében új igazgató irányítja a megyei filharmónia tevékenységét. Irodájába bekopogtatva főleg arra voltam kíváncsi, vajon hogy látja az intézményük jelenlegi helyzetét, mit kapott "örökségbe", illetve milyen tervek, elképzelések foglalkoztatják. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó