Click here for English version.

SZÁZNYOLCADIK KONGRESSZUS
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KONGRESSZUSA
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA
KÉPVISELŐHÁZ

WASHINGTON, DC 20515
TELEFON: (202) 225-5021

2004. július 9.

Vojislav Kostunica Miniszterelnök Úrnak
Szerbia és Montenegró Miniszterelnökének
Miniszterelnöki Hivatal
Belgrád, Szerbia

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mélyen felkavart a Vajdaságban egyre fokozódó magyar- és romaellenes, valamint antiszemita erőszakhullám. A mellékelt kronologikus jelentés részletezi a kisebbségekhez tartozó személyek által elszenvedett zaklatásokat, fizikai bántalmazásokat, a magyar és autonómia párti vezetőket ért fenyegetéseket, a sírgyalázásokat és a történelmi emlékek megrongálását. Ez a jelentés az írott és elektronikus sajtóban megjelent híradásokon alapszik. A dokumentum alapján ezek az erőszakos cselekedetek, valamint a rasszista, idegengyűlölo és kisebbségellenes falfirkák aggasztóan gyakori jelenségekké váltak az utóbbi időben. Mindketten tudjuk, hogy a sajtóban nyilvánosságot kapott esetek csak kis hányadát képezik a valójában megtörtént eseteknek.

A 2003-as őszi választások óta Szerbiában, és főként a Vajdaságban drámaian megnőtt az etnikai, rasszista és vallási indíttatású erőszakos jelenségek száma. Kiváltképpen aggaszt, hogy a többségben felgyülemlett feszültség méltatlanul irányul olyan békés és ártatlan kisebbségek ellen, amelyek továbbra is igyekeznek kívül maradni az utóbbi évtizedek nemzetiségi konfliktusain. Tisztában vagyok vele, hogy a feszültség jórészt a Horvátországból, Boszniából és Koszovóból a Vajdaságba telepített több százezer szerb menekülttől ered, akik nem tapasztalták meg a területen élő nemzetiségek együttélésének több évszázados harmóniáját, és kiélezett etnikai konfliktusokkal terhes területekről érkeztek.

Miniszterelnök Úr, kérem az Ön kormányát, hogy foganatosítson sürgős intézkedéseket, hogy megfékezze azokat a szerb radikális elemeket, amelyek a Vajdaságban bűnbakként kezelik a magyar és más kisebbségeket. Fontos, hogy a szerb kormány tüzetesen kivizsgálja ezeket a gyűlöletbol fakadó bűncselekményeket, és indítson eljárást az elkövetőik ellen. Javaslom, hogy az Ön irányítása alatt magasrangú kormányzati vezetők átfogó kampányban ítéljék el a kisebbségellenes megnyilvánulásokat, és törekedjenek a nemzetiségek közti békés együttműködés évszázados hagyományának helyreállítására a Vajdaságban.

Továbbá kérem a kormányát, hogy folytassa és erősítse a 2002-ben elfogadott omnibusz-törvény és a Nemzeti Kisebbségek Jogainak és Szabadságainak Védelméről szóló törvény által elindított reformfolyamatot. A kormányzat biztosítsa azokat az anyagi forrásokat, amelyek lehetővé teszik az előbbi törvények értelmében létrejött kisebbségi nemzeti tanácsok fenntartását és fejlesztését. További fontos lépések, amelyek megtételére bátorítom: a Újvidéki Televízióban sugárzott magyar nyelvű műsor 2003-ban csökkentett adásidejének visszaállítása, és a kisebbségi egyházi és közösségi ingatlanok visszaszolgáltatása.

Várom az Ön erélyes és tartalmas intézkedéseit, amelyek garantálják a Vajdaságban évszázadok óta élő jelentős lélekszámú magyarság biztonságát és épségét.

Üdvözlettel:

TOM LANTOS
Kongresszusi Képviselő

 

A magyar változat itt olvasható.

ONE HUNDRED EIGHTH CONGRESS
CONGRESS OF THE UNITED STATES
COMMITTEE ON INTERNATIONAL RELATIONS
HOUSE OF REPRESENTATIVES

WASHINGTON, DC 20515
TELEPHONE: (202) 225-5021

July 9, 2004

His Excellency Vojislav Kostunica
Prime Minister of Serbia and Montenegro
Office of the Prime Minister
Belgrade, Serbia

Your Excellency:

I am deeply troubled by the alarming escalation of anti-Hungarian, anti-Semitic and anti-Roma violence that has taken place in Vojvodina recently. The enclosed chronology details incidents of harassment and physical violence against non-Serbs, threats against ethnic Hungarian and pro-autonomy advocates, desecration of cemeteries, and vandalism of historic symbols. This chronology is based on reports that have appeared in published newspaper and other media reports. According to the chronology, these acts of violence and the proliferation of racist, xenophobic and anti-minority graffiti have become far too frequent. As you and I know, incidents such as these reported in the media reflect only a small number of the serious incidents that actually take place.

Such acts of ethnic, racial and religious violence in Serbia, and especially in Vojvodina, have increased sharply since the national elections that were held in Fall 2003. I am particularly disturbed over the misdirected venting of the majority's frustrations against minorities, who in fact were innocent bystanders, struggling to remain uninvolved in the inter-ethnic conflicts of the past decade. I am aware that much of the tension emanates from the hundreds of thousands of ethnic Serbian refugees from Croatia, Bosnia and Kosovo who were resettled in Vojvodina. They have not experienced this area's centuries-old ethnic harmony and they come from areas in which ethnic conflict has been sharp.

Mr. Prime Minister, I ask that your government take immediate action to curb those Serbian elements in Vojvodina which are targeting Hungarian and other minorities as scapegoats. It is important that the Government of Serbia vigorously investigate and prosecute the criminal elements responsible for these hate crimes. Government leaders, under your direction, should undertake a high profile campaign to condemn anti-minority hostilities and restore the centuries-old spirit of inter-ethnic harmony.

I further urge your government to continue and strengthen the reforms begun by the 2002 Omnibus Bill and the Law on Protection of the Rights and Liberties of National Minorities. The government should ensure adequate funding for the maintenance and development of the minority national councils created under this legislation. Other measures that I would urge you to undertake include the reversal of the 2003 cuts in broadcast time of Hungarian-language television programming on Novi Sad TV, and undertaking efforts for the restitution of minority religious and community properties.

I look forward to your vigorous and substantive action to insure the safety and security of the sizeable ethnic Hungarian and other minority populations, which have inhabited Voivodina for centuries.

Sincerely,

TOM LANTOS
Member of Congress