2004. december 24. péntek, XVI. évfolyam 302. szám   

Fogadás a Jakab Antal Tanulmányi Házban

Tamás József segédpüspök a karácsonyi ünnepek alkalmából szerda este fogadást adott a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. A megye és a város hivatalosságainak, más meghívottaknak a részvételével megtartott fogadáson a csíkszeredai művészeti iskola zene- és énekkara szolgáltatott az alkalomhoz illő ünnepi műsort. A házigazda Tamás József püspök a jelenlévők nevében megköszönte a lélekmelegítő műsort és karácsonyi ajándékként békét, egyetértést kívánt híveinek.

* Az RMDSZ országos vezetősége nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, eredményekben gazdag új esztendőt kívánok szövetségünk minden tagjának, minden romániai magyarnak.

Adjon nekünk az új év erőt, egészséget, hitet abban, hogy közösségépítő munkánkat folytathassuk, és itt, a szülőföldön jövőt teremthessünk magunknak.

MARKÓ BÉLA szövetségi elnök

* A közelgő ünnepek alkalmából Hargita megye minden lakosának kívánok áldott karácsonyt, valamint békés, örömökben és eredményekben gazdag új esztendőt!

BUNTA LEVENTE, Hargita Megye Tanácsának elnöke

A szent karácsony ünnepe és a közelgő új év alkalmából a Prefektusi Hivatal nevében Hargita megye valamennyi lakójának meghitt, békés, áldott karácsonyt és boldog új évet kíván

DÉZSI ZOLTÁN alprefektus

ABLAK AZ ORSZÁGRA

Az RMDSZ és a PUR is kap miniszteri tárcát

A PUR kormányfőhelyettesi tisztséget és a parlamenti arány függvényében miniszteri posztokat kap az új kormányban – jelentette be tegnap Cãlin Popescu Tãriceanu, miután találkozott Dan Voiculescu PUR-elnökkel. A kinevezett kormányfő szerint a PUR képviselőivel folytatott tárgyalások során kiderült, hogy lehetséges az együttműködés a D. A. Szövetség és a PUR között. Dan Voiculescu közölte, a PUR a következőkben civilizált kapcsolatot tart fenn a PSD-vel, a két párt közötti kapcsolat pedig pusztán a választási szövetségre redukálódott. * A Tãriceanu-kormánynak minden esélye megvan arra, hogy a PUR támogatásának megszerzése után megkapja a honatyák többségének bizalmi szavazatát. A kabinet a 469 szenátor és képviselő közül 242 honatya szavazatára számíthat. A Tãriceanu-kabinetet támogatja a nemzeti kisebbségek 18 képviselője, a PUR 30 honatyája, valamint az RMDSZ 33 szenátora és képviselője. A PNL–PD 161 parlamenti mandátummal rendelkezik. * Az RMDSZ négy posztot kap az új kabinetben, ezek közül az egyik tárca nélküli államminiszteri tisztség, amely három szaktárca működését koordinálja – jelentette be ugyancsak tegnap Tãriceanu. Markó Béla lesz az államminiszter, aki az oktatásügyi, a kulturális és az integrációs szaktárcák tevékenységét irányítja majd. Markó Béla azt nyilatkozta, egyelőre nem született döntés az RMDSZ-nek jutó másik három kormányzati tisztségről. A két fél képviselői a D. A. Szövetség kormányzati programján dolgoztak, amely máig elkészül és tartalmazni fogja az RMDSZ bizonyos célkitűzéseit.

Reményik Sándor

Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre,
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a fínom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled,
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

A Szent Erzsébet Öregotthon szeretetünnepe

A gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály püspök alapította öregotthon ma kórházotthon. A feléje forduló szeretetről már hírt adtunk lapunkban. Van egy másik öregotthona is a városnak, a Szent Erzsébet Öregotthon, ahol szintén a karácsonyi hangulat uralkodik immár hetek óta.

A lakók közösen karácsonyi üdvözleteket készítettek és elküldték szeretteiknek, ismerőseiknek. Az alfalvi György Gizella nagycsoportos óvodásainak és Gáll Katalin tanítványainak tapsolhattak a hálás öregek, pénteken Barabás Erzsébet és imacsoportja lesz a vendég.

A Caritas csomagjait az idén is kioszthatta Bányász József, az angyal jövetelét pedig szorgos munkálkodás előzi meg, hiszen a három karácsonyfa ékeit a lakók készítik, ők díszítik fel a karácsonyfákat is. Az ünnepek alatt az otthon kápolnájában ünnepi szentmiséken vehetnek részt a lakók és a környékbeliek.

Aprószentekre is készülnek. A bácsik már kinézték a korbács fonásához nélkülözhetetlen vesz- szőjű füzeket, nem marad el a hölgyek e hagyományos köszöntése sem.

Mindezek közben már a szilveszteri mulatságra is készülnek, ahol Csibi Lajos bácsi citerajátéka mellett nem fognak hiányozni a felvételről elhangzó mai dalok sem – tudtuk meg Kiss Gabriella nővértől.

BAJNA GYÖRGY

Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon

Az ünnep mindig örömet áraszt. Az idei karácsonyon is szerettem volna örvendeni, de szomorú vagyok. Szomorúságomat nemcsak az okozza, hogy a Mikulás nem hozta el a remélt ajándékot, a december 5-i népszavazás sikerét. Ez is fáj, mert fáj általában minden olyan visszautasítás, amely tört döf az ember szívébe. Mi pedig újabb tördöfést kaptunk. Ez is fáj, mert amit tényként fogalmazott meg Gál Sándor felvidéki költő (a Távolodók című versében) az most még inkább szentesülni fog, mert

Minden nap kevesebb a szó, kisebb a lélek
s egyre csak mennek, mennek a tájak, vidékek,
síkságok vonulnak, dombok döcögnek, folyópartok ketté törnek,
és száll a semleges ég az elmenőkkel
az öntudatlan vétkezőkkel, a nyelvük vesztett tétovákkal,
akik csak mennek, egyre mennek,
akik egyre csak távolodnak, önmagukból is kitántorognak,
apáik szavát elfelejtik, tegnapjukat rejtve rejtik,
néz utánuk küszöb, kapu, néz a sötét kapubálvány,
s kifordul az emlékük is a megnémult ajtók száján.Fáj ez, mert magyarnak születtem és magyarnak szeretnék meghalni. Ezt a fájdalmat fokozza aztán az a tapasztalat, amely megmutatkozott ebben a fájdalomban. Mert nemcsak anyaországi testvéreink többsége bukott el a vizsgán, de közülünk sem sokan szerepeltek jelesre. Sokan megbuktak kereszténységükből. Az a sok szóbeli megnyilatkozás, ami elhangzott az ajkakon, a fájdalomnak az a fajta megnyilvánulása, amely tele volt indulatokkal, bosszúállással, mind erre vallanak. Hol maradt a hegyi beszéd tanítása: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért. Így lesztek fiai a menynyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek. Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek-e a vámosok is?" (Mt. 5, 44–46). Hol maradt Szt. Pál apostol kérése: „Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat!" (Rom. 12, 21). Hol maradt a nagylelkűség, amellyel felül tudtak volna emelkedni testvéreik visszautasításán, közönyén? Mi lenne, ha Isten is olyan mértékkel mérne, amilyennel mi mérünk? Mi lett volna, ha Isten nem könyörül meg rajtunk, s a karácsonynak nem az lenne a legnagyobb és legszebb üzenete: „Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen." (Jn. 3, 16)

Nemcsak anyaországi testvéreink buktak meg, de megbuktunk mi is. Megbuktunk nagylelkűségből, megbuktunk szeretetből. Nem vagyunk mi sem jobbak a Deákné vásznánál.

Ezért ezen a karácsonyon Sík Sándor pap-költővel csak így tudok fohászkodni:

Magyar karácsony fekete fakója
És minden, ami mostani, múljon,
Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon
Csillagos álom pelyhes takarója
– Álom, álom, karácsonyi álom! –
Szemünkre simuljon.

(Karácsonyi álom)

Ezt kívánom minden magyar és keresztény testvéremnek 2004 karácsonyán nagy szeretettel.

TAMÁS JÓZSEF püspök

Örömhírt hoznak

Karácsony, a szeretet és a reménykedés elpusztíthatatlan diadala. Még a Nap is kapaszkodni kezd az égi ösvényen, hogy ragyogása, fényének gyógyírja erősítsen minden élőt.

Számunkra egy különösen áldott karácsony is megadatott 15 esztendeje. Akkor a Gyermek születéséhez újabb reménykedést kapcsoltunk. Milyen telhetetlen is az ember... A karácsonyban azóta sem csalódtunk. Be nem teljesült álmaink nem az ő számlájára írhatók. Bátortalanságunk és következetlenségeink láncolatának eredményei. Nagypénteket rendeztünk annak a karácsonynak is, és azóta valamennyinek, pedig itt lépdelt közöttünk a megváltó lehetőség. Nem éltünk vele.

De ne nyugtalankodjunk! Ami kellemetlen velünk történik, csak újabb próbatétel, hogy erősebbekké váljunk. Az égieknek továbbra is tervei vannak Erdély magyar népével. Ezért továbbra is csak a melegséget kell óvnunk szívünkben. Minden más romlásba taszít.

Nem véletlen vehettük tudomásul alig 20 napja, hogy milyen sokat lazult a magyar szeretet. Talmi cifraságok, kacatok, mulandó apróságok felé fordította népünk egy része az arcát, megfeledkezvén testvérei kinyújtott, de nem kolduló kezéről.

Alig több mint másfél millió, a határokon kívül élő 5 millió kezét tolta el magától. Az értelmes ember üzenetként kezeli a rossz hírt, főleg, hogy az arculcsapás nyomai eltűntek már szemünk alól. Ne adjunk helyet nekik szívünkben!

Áldott lesz az idei székelyföldi, erdélyi és minden elszakított rész karácsonya, ha a szeretet és a reménykedés készít fel rá.Tudjuk a receptjét, hiszen annyi századon át nem először vagyunk csak Istenre és magunkra utalva, nem először bízhatunk csak hitünkben és magunkban, más erőforrásunk nem lévén.

Áldott karácsony közeleg. Boldog esztendőt hoz. Elhozza azt is, ami miatt a kicsinyesség a testvérmegtagadástól sem riadt vissza.

A mi dolgunk tovább szeretni a megtévesztetteket, hiszen nekik van most erőre szükségük. Adjon nekik is e karácsonyi időben boldog önfeledtséget az Ég, hogy tiszta szívvel fogadhassák, a szeretet érkezését otthonaikban és riadt szíveikben egyaránt.

Ma este csenget az Angyal. Tárjuk ki előtte ajtóinkat. Örömhírt hoz, nagy öröm hírét. Én hiszem. Ti is meglátjátok, emberek!

BAJNA GYÖRGY

FERENCZES ISTVÁN 60 ÉVES

Sorsában bujdosó

Ferenczes Istvánt talán a hetvenes évek végén a homoródi Lobogó borvízforrásnál ismertem meg.

– Te vagy Lőrincz Gyuri? – kérdezett rám, s ez a kérdés ötvöződött, az évek során, letisztult, s talán elmondhatom, igaz barátsággá.

Barátsággá mondhatnám, amelyben a szó még a régi értékének hordozója, fénye van, holdudvara, rejtett sugárzása, amelyben ott van elrejtve a szellemi azonosság, a világ egyforma látása, s esetleg láttatása, amelyben, mint búvópatak fel-felcsillanó vize, ott rejtőzik a „testvér" szó is, a test-vér, amely lehetne akár tej-, ital-, s nem utolsósorban szellem-testvér, mégpedig a szó legigazabb értelmében, akire bárhol és bármikor számíthat az ember.

Pedig nem könnyű Ferenczes Istvánnal barát és testvér lenni!

Ferenczes a leglázadóbb, s ugyanakkor legszámontartóbb emberek közé tartozik, számadó ember, a szavak és tettek számontartója, az az emberfajta, akinek ha a szívében hely van, örökre befogad – ha érdemes vagy rá –, de el is ejthet, ha nem vagy méltó rá. Igen, Ferenczes a szívét a tenyerében hordozva jár, mintha csak azt mondaná: „vegyétek és egyétek, ez az én testem és lelkem". Az az emberfajta, akinek mindig és örökké fáj az élet, fáj a világ, a csonkuló szülőföld, a csak szülőfölddé csonkult haza. De sosem önmagáért.

Ferenczes István önmagáért nem jajdult soha. Nem. Népéért viszont annál inkább. Ferenczes István költő. Költő a szó legigazibb értelmében. Fájdalomból ötvözött, gyönyörű, holdfénybe, napfénybe mártott szavakból font, harmatként fénylő veretes szép erdélyi szavakból ötvözött költészet az övé, jajokból összerakott, aki, ha csak egy verset írt volna – A marosszentimrei templom akkor is ott lenne a helye a legjelentősebb erdélyi költők között. Erdélyt írtam és nem magyart, tudatosan, mert mi már a jelzőktől nem szabadulhatunk meg soha, mi csak erdélyiek vagyunk, esetleg hazátlanok: sosem csak magyarok, még ha egyetemes és magyar, amit írnak egyesek, de marad a jelző.

De Ferenczes nemcsak költő. Ferenczes István – az „építész fia" – építő intézményteremtő ember, aki, ahogy alkalom adódott rá – megteremtette a „Székelyföldet". Számunkra. (Ilyenek ezek a csíkiak, modhatnánk, egyesek a Hargitát vették el tőlünk, mások magát a Székelyföldet – s így lettünk, maradtunk mi, Hargitán inneniek, már-már csak Küküllő-partiak, ha az Athént nem említjük.) Igen.

Létrehozta Erdély egyik legjelentősebb folyóiratát, amelynek olvasói ott vannak Fok-földtől – Svédországig, Vancouvertől Beregszászig, sőt, Magyarországról is – a magyarok.

Miközben Ferenczes Istvánnak fáj az élet. Játékosan és humorban oldottan, Ferenczes István maga a Szenvedés. Szenved, ha szeretik, szenved, ha nem szeretik. Szenved, ha szeret, szenved, ha nem szeret. Szenved, ha tud írni, szenved, ha nem tud. Szenved, ha adnak, szenved, ha nem adnak. Szenvedve örül, örülve szenved, s már attól is szenved, hogy jöhet olyan idő is, amikor nem szenvedhet. Miközben, és újra komolyra fordítva a szót: Ferenczes István a legpesszimistább ember a föld kerekén. A legpesszimistább akkor, ha nem teremthet. Lapot, költészetet, riportot, tanulmányt. Ha valahol valami nem megy, csak Ferenczesre kell bízni – szól a mondás –, és működni kezd. Működik. Mint a magyarság legkeletibb ágának, csángó testvéreink lapja. A Hargita Kiadó. És sorolhatnám.

Isten éltessen Ferenczes István.

LŐRINCZ GYÖRGY

Fogyatkozó remények?

Írtunk már arról, hogy Hargita megyében és általában a Székelyföldön a burgonyához fűzött remények megcsappantak. Az illúzió, hogy „pityókából" prosperál majd a vidék – megfeneklett! Ennek több oka is van. Mindenekelőtt az, hogy a tervgazdálkodás idején csak négy-öt „kiemelt" megye foglalkozott burgonyatermesztéssel, és kialakult egy szokás, egy előítélet, ami „lebomlott" az évek során. Lassan a burgonyatermesztés divatba jött ott is, ahol addig más kultúrákra esett a hangsúly. Kiderült, hogy burgonyát Temes megyében és Dobrudzsában is lehet termeszteni, esetleg a vidéknek megfelelő fajtákat. Az idén 1,5 millió tonnával termett több burgonya az országban, mint amennyi a fogyasztói igény. Akkor pedig nincs amit csodálkozni, ha nem jönnek a felvásárlók.

A felvásárlók pedig nemcsak azért nem jönnek, mert ma már mindenütt elterjedt a burgonya termesztése, hanem bizonyos megszorítások is „életbe léptek".

Az sem elhanyagolható, hogy a burgonyatermesztés a helytelen technológia okán is csapdahelyzetet ígér. Sem vetésforgó, sem minőségi vetőanyag, sem vegyszerezés. Ezt büntetlenül nem lehet évekig gyakorolni! A végeredmény már közeledik. Tessék csak megnézni, hogy tavasszal a szeméttárolók burgonyával lesznek tele...

A jövő felé talán reális alternatíva lehet a tejtermelés ezen a vidéken. Érdemes ezen eltűnődni, elgondolkodni azért is, mert jelenleg országos szinten jól állunk. Ez nemcsak a tej mennyiségében mutatkozik meg, hanem az össztej és a feldolgozott tej arányában. Míg országszinten a megtermelt tejnek csupán 30 százaléka kerül feldolgozásra, addig nálunk ennek közel duplája. Az évek során ugyanakkor növekedett Hargita megyében a feldolgozásra került tej mennyisége, az idei évet 800 000 hektoliter tejjel zárhatjuk.

Hogyan tovább a „tejúton"? Ahhoz, hogy megfelelő kvótamenynyiséget lehessen „lefödni" az EU-ban, meg kell tenni a felzárkózáshoz szükséges lépéseket. Jelenleg a tejátvevők korszerűsítése folyik, és vannak Sapard-programok, amelyek a tejipar korszerűsítését célozzák. A feldolgozás, a tejátvevés terén nem lesz fennakadás, viszont a gazda kategóriánál igen! Vagyis az első tényező kell hogy mozdítson...

A gazda, a gazdatársadalom pedig még tehet, léphet, ha akar... Egyrészt a megfelelő állatállomány, valamint a tejtermelés feltételeinek biztosításával, másrészt az össztej és a feldolgozásra szánt tej arányának a további növelésével. Az úgynevezett „fekete tej" (a pillepalackokban forgalmazott házitej) nem az EU-s jövőt ígéri, hanem az elmaradottságot igazolja...

Hargita megyében ha 800 000 hektoliter évi tejjel számolunk, prémiummal együtt több mint 700 milliárd lejről beszélhetünk. Miből jön még ennyi pénz be a faluba?

Érdemes áldozatot hozni, mert másképp sokan áldozatok maradnak, ha sem burgonyát, sem tejet nem tudnak eladni...

FERENCZ IMRE

Értékelés a munkaerő-elhelyező ügynökségnél

A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség foglalkoztatási, szakképzési területeken tevékenykedik, valamint a munkanélküliek számára egyfajta védelmet biztosít. 2004. november végéig több közvetítési programot bonyolított le az ügynökség a megyében, 203 szakképző tanfolyamot szerveztek. A munkanélküliségi időtartam lejárta előtt 2168 munkanélkülinek nyújtottak támogatást, továbbá négy olyan személynek, akik három évvel a nyugdíjkorhatár előtt álltak. 669 egyedüli családfenntartó vagy 45 év feletti személy elhelyezkedésében közvetítettek. 405 idén végzett fiatal, valamint 10 fogyatékkal élő személy alkalmazásában is részt vállaltak. Az ügynökség tervei közt helyet kapott az új munkahelyteremtés a kis- és középvállalatoknak nyújtott hitelek révén.

A munkanélküli-alapból mintegy 40 milliárd lejt folyósítottak, többek között 9,8 milliárd lejt segélyre, 12,8 milliárd lejt 45 éven felüli munkanélküliek vagy egyedüli családfenntartók elhelyezésére, 7,4 milliárd lejt pedig munkaerő ideiglenes foglalkoztatására közhasznú tevékenységekben stb.

SZÉKELY JUDIT

Halálos baleset az erdei úton

Halálos baleset történt szerdán, december 22-én délután a gyergyótölgyesi erdészeti hivatal körzetében levő egyik erdei úton. Az első vizsgálatok szerint a hivatal útkarbantartó részlegének egyik alkalmazottja, az 51 éves K. Zoltán csúszásgátló anyagokat szórt egy teherautóról az útra, amikor az autó hirtelen elindult, a férfi pedig elvesztette egyensúlyát, és a földre zuhant. K. Zoltán az elszenvedett sérülések következtében a helyszínen életét vesztette. A baleset pontos körülményeinek megállapítása még folyamatban van – közölte Daniela Bartos, a Hargita Megyei Területi Munkavédelmi Felügyelőség szóvivője.

Három egymás után haladó autó ütközött össze december 22-én este Csíkszentdomokos közelében. Az említett útszakaszon egy fa esett az úttestre, de a sötétben a sofőrök nem láthatták, így a sorban haladó autók egymásnak ütköztek. A balesetben mintegy 60 millió lej értékű anyagi kár keletkezett.

December 22-én Székelyudvarhelyen a Nicolae Bãlcescu utcában a 68 éves D. F. I.-től egy fiatal erőszakkal elvett egy zacskót, amelyben 1 millió lej volt. A rendőrség azonosította az elkövetőt a 19 éves székelyszentmihályi K. A. személyében, a pénzt visszaadták a károsultnak. Mint kiderült, K. A. egy nappal korábban még három rablást követett el, minden esetben különböző pénzösszegeket tartalmazó táskákat vett el idős emberektől. A rablásoknál jelen volt az elkövető testvére is, a 21 éves K. A. Az elkövetőt őrizetbe vették, rablás gyanújával eljárás indult ellene. Testvérét keresi a rendőrség.

Halálos közúti baleset történt december 22-én délután Gyergyótölgyesen. A 15-ös országúton, az 51 éves piatra neam_-i B. I. vezette Dacia Nova személygépkocsi az egyik kanyarban – a csúszós útviszonyok miatt – kisiklott az úttestről és egy beton villanyoszlopnak ütközött. A balesetben a gépkocsivezető életét vesztette, az anyagi kár pedig meghaladja a 60 millió lejt.

NAGYVILÁG

Távozik az ENSZ-főtitkár kabinetfőnöke

Távozik beosztásából Ikbál Riza, az ENSZ-főtitkár igen befolyásosnak tartott kabinetfőnöke, aki 1994 óta szolgált Kofi Annan mellett. A főtitkár helyi idő szerint szerdán bejelentette, hogy elfogadja munkatársa hosszú ideje beadott kérelmét a lemondásra, amely így január 15-én lép hatályba. A 70 éves Ikbál Riza 1978-tól dolgozik az ENSZ-ben. Szolgált Iránban, Irakban, Nicaraguában, Salvadorban és Boszniában is. 1994-ben lett Kofi Annan jobb keze, aki akkoriban az ENSZ békefenntartó műveleteiért felelős főtitkárhelyettes volt. 1997-ben vette át Annan kabinetjének vezetését.

A választások után sem lesz béke

Az amerikai védelmi miniszter szerint hiba lenne arra számítani, hogy a választások után béke lesz Irakban. Donald Rumsfeld helyi idő szerint szerdán, egy nappal az amerikai katonák ellen elkövetett véres moszuli merénylet után nyilatkozott a sajtónak. A Pentagon vezetője szerint az iraki lázadók mindenre elszántak, hatékonyak, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy meghiúsítsuk terveiket – tette hozzá.

A titkosszolgálat cáfol

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) tegnap cáfolta, hogy köze lenne Viktor Juscsenko ellenzéki elnökjelölt szeptemberi megmérgezéséhez. Az SZBU sajtószolgálata leszögezi: az SZBU eddig semmilyen dokumentumot nem kapott, ami révén jogalapja lenne a mérgezés helyének és idejének, sőt magának a ténynek a megállapítására. A mérgezés napján Viktor Juscsenko Volodimir Szacjuknak, az SZBU volt elnökhelyettesének a nyaralójában vacsorázott. A vacsorán jelen volt Ihor Szmesko, a biztonsági szolgálat elnöke is. Szacjuk szerint Juscsenko késett a találkozóról, miután egy másik vacsorán volt. Az ellenzéki elnökjelölt több alkalommal is közölte, hogy a nyaralóban elköltött vacsora után lett rosszul.

HÍRHÁTTÉR

Somogyi: van esély a kettős állampolgárság kérdésének rendezésére

Új kihívás az Európai Unió számára címmel közölt beszélgetést a magyar külügyminiszterrel tegnap a Der Standard című osztrák napilap.

A magyar külügyminiszter lépésről lépésre kidolgozott stratégiát javasol Ukrajnával kapcsolatban alcímmel megjelent cikkben Somogyi Ferenc egyebek közt emlékeztetett arra: Magyarország Ausztriával együtt már hosszabb ideje azon munkálkodik, hogy az EU a változásokkal arányos stratégiát érvényesítsen Ukrajnával kapcsolatban. A két ország Ukrajnára vonatkozó munkadokumentuma jelentette az alapot ahhoz az akciótervhez, amelyet az Európai Szomszédságpolitika (ENP) keretében terjesztettek elő. Somogyi szerint az EU külügyminisztereinek, valamint állam- és kormányfőinek legutóbbi találkozóján olyan közös vélemény fogalmazódott meg, amely szerint pozitív jelzéseket kell küldeni – még a megismételt választási forduló előtt – válaszul arra, hogy oly sok ukrán hitet tett a demokrácia és Európa mellett. A külügyminiszter szerint csekély különbségek tapasztalhatók az EU-tagok körében azzal kapcsolatban, hogy az uniónak meddig kell elmennie ebben a kérdéskörben, ám általánosan elfogadott végkövetkeztetés, hogy az akciótervből biztosított keretekből a lehető legtöbbet kell elérni annak érdekében, hogy Ukrajna közelebb kerüljön az európai struktúrákhoz. Somogyi szerint ugyan még túl korai lenne az ukrán EU-tagságra vonatkozó speciális státus, ez azonban nem jelenti azt, hogy ki van zárva a tagság lehetősége. A fokozott együttműködés éretté teheti az országot „a következő lépésre" – fűzte hozzá.

A liberális lap arról is faggatta a minisztert, hogy vajon a Gerhard Schröder német kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi találkozóján megmutatkozott „demonstratív egység" nem élesztheti-e újjá a történelmi félelmeket Közép- és Kelet-Európában, mindenekelőtt Lengyelországban. Somogyi úgy fogalmazott, hogy nem beszélhet Lengyelország nevében, még kevésbé ennek az országnak a lehetséges érzéseiről. Mindazonáltal pozitív megállapítás, és nem ad okot hátsó gondolatokra, ha két nagy ország úgy minősíti kapcsolatait, hogy azok jobbak, mint bármikor a történelemben. Hozzáfűzte, hogy az EU-ban kialakult konszenzus szerint az Oroszországgal kialakított normális és együttműködő kapcsolatok az unió érdekében állnak. Az Egyesült Államok és Európa viszonyát érintő kérdésre a külügyminiszter a jó transzatlanti viszony fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy Magyarország EU-tagsága semmiképp sem változtatott azon, hogy az országnak érdeke a valóban hatékony, együttműködő és harmonikus transzatlanti viszony.

A külügyminiszter a kettős állampolgárság könnyített megadásáról tartott népszavazással kapcsolatban kijelentette, itt az ideje, hogy ezt a kérdést már ne a múltba rögzülten közelítsék meg, de nem akar olyan messze elmenni, hogy kijelentse: a népszavazás kudarcával túlhaladottá vált Trianon traumája. A miniszter szerint esély van arra, hogy a kérdést pozitív, hazafias felfogásban oldják meg egyrészt minden magyar kormány alkotmányos feladatával, másrészt az európai normákkal összhangban, illetve az érintett kormányok együttműködésével. Arról van szó, hogy a határon túli magyarok számára ott legyen lehetőség a jó életre, ahol vannak – emelte ki.

KALEIDOSZKÓP

Karácsonyi mise mobiltelefonon

Az olaszok az idei karácsonyon harmadik generációs UMTS-mobiltelefonon keresztül is élőben követhetik a pápa éjféli miséjét és karácsony első napján elmondandó urbi et orbi (a városnak és a világnak) szóló áldását. A H3G távközlési vállalat szerdán jelentette be, hogy video-mobiltelefonnal rendelkező ügyfeleinek közvetíteni fogja a Vatikánban rendezett karácsonyi hangversenyt és II. János Pál két további istentiszteletét. Azok a hívők, akik a misehallgatás e korszerű változata mellett döntenek, egyben jótékony célokat is szolgálnak: a hívás díjával hozzájárulnak egy római templomépítésre létrehozandó alapítványhoz és az AIDS-betegek segélyprogramjához.

Gyalogolj a karácsonyi ebéd előtt!

A bőséges karácsonyi étkezések előtt érdemes időt szakítani egy kiadós testedzésre, vagy ha erre nincs mód, legalább egy hosszú sétára, mert így csökkenthetők a szervezet számára szokatlan nehéz ételeknek az érfalakra gyakorolt káros hatásai – állapították meg amerikai kutatók. A magas zsírtartalmú ételek ugyanis – igaz, csak átmeneti időre – igen gyorsan megemelik a vérzsírok szintjét és jelentős mértékben rontják az erek falát alkotó finom szövet, az endotélium működését mind sovány, mind elhízott emberek esetében – írta legfrissebb számában a Journal of the American College of Cardiology egy nemrégiben elvégzett vizsgálat eredményeit idézve. A vizsgálat során két napon át igen nehéz, mintegy 80 gramm zsírt, egyebek között csokoládét és tejszínhabot is tartalmazó ebédet fogyasztattak el az önként vállalkozó kísérleti alanyokkal. Az első napon a résztvevők étkezés előtt kilencven percig gyalogoltak a futógépen, a másik napon viszont semmilyen testmozgás nem előzte meg a kalóriagazdag falatok elfogyasztását. A vizsgálatok azt mutatták, hogy azon a napon, amikor az érintettek alapos edzés után ültek le az asztalhoz, vérzsírszintjük jóval kevésbé emelkedett meg, mint akkor, amikor evés előtt semmilyen mozgást nem végeztek. Ami az érfalak működését illeti, azok teljesítménye átmenetileg mindkét esetben romlott a nehéz, magas zsírtartalmú ételek bekebelezése után, akár edzettek a vizsgálat résztvevői, akár nem. Az előbbi esetben azonban a teljesítmény romlása kisebb mértékű volt, és hamarabb helyreállt a normális működés – írta dr. Jason Gill a skóciai Glasgow egyetemének kutatója az amerikai szaklapban.

Mennyei presszó a Vatikánban

A látvány felülmúlhatatlan, a légkör mennyei és a kávé sem rossz: a Szent Péter bazilika tetején immár presszó is van. A kereszténység legnagyobb székesegyházának legújabb nevezetessége már hónapok óta működik, de létrejöttét nem verték nagydobra, olyannyira nem, hogy még a vatikáni tisztségviselők és alkalmazottak jó része sem tudott róla, mígnem a héten egy olasz lap címoldalas tudósításban tette közzé munkatársának „felfedezését". A Michelangelo tervezte kupola aljánál kialakított teraszról lélegzetelállító kilátás nyílik a Szent Péter térre, a Tiberis folyóra és az azon túli tájra. A presszót azoknak a turistáknak hozták létre, akik már megtekintették a kupolát, és a földre visszatérőben szeretnének felhörpinteni egy kávét vagy valamilyen üdítőitalt. A presszónak nincs neve, bejáratánál csak egy Ristoro/Refreshment felirat látható, de az olasz lap az „Apostoli Szent Kávézó" elnevezést rögtönözte neki.

KARÁCSONY

Deme Tamás

Mégis-Karácsony

Voltunk. Vagyunk. Ő a VAN.
Volt fönt. Lett lent. Velünk, alant.
Leszavazott istállónkba született mint
új hazátlan. Kettős állampolgár ez az Istenfia-
Emberfia, szabálytalan jövevény. Pedig Ő az Emmánuel.
Vele van velünk az Úr. A Legszegényebb Hajléktalan
fogad minket: itt. Üdvözöl. Vagy üdvözít? Élőt,
holtat, farizeus árulókat, apostolt és híveket. Int
és buzdít: húzzuk együtt az igát. Ő minket VON.
Értünk mondta ki magát. A Lét-Igét. A VAN
közölte, hogy LEGYEN! Saját nevén Felkent. Emberek
közt csángó. Keresztneve Szabadító. (Az útlevél nem innen való.)
Léte határokon túli. Határtalan, behatárolhatatlan. Akár a kerek
közös ég. Otthona – e gyarló földi közösség. Íme, ez az ima ma:
Szüless közénk! Lelkesítő, egyesíts! Gyógyíts meg és szabadíts!

Példánk a Gyermek nyugalma. Remeghet a birodalomi összeírás
minden csótány samesze, smasszere. Istállónkban béke szuszog.
Újszülöttünk mosolyog. Nem elemez. A jászolból néz, szól, jelez,
Édesanyjához ereszt. Rálehelünk. Megrendülő lelkünk érzi:
örök igent örököltünk. Illene is megköszönni azt, hogy ÉL.
Meg azt is, hogy (hátha) élünk. Élek. Élsz. Az ígéret kész.
A vágy marasztal, s vigasztal – létünk lehet halhatatlan. Szavam:
hála – értem, érted, a vajúdó éjjelekért. Hajnalt hívnak madarak.
Zenélnek az angyalok is, birkák, marhák, magasságos szamarak.
Tiszta széna, szalma zizeg (errefelé nincs patkány, sem egerek).
Mosolyt, derűt, furulyaszót harmatoznak az egek. Nézd a Búzát,
hagyd a Korpát. Medencében fürdőt készít boldog asszony. Már
az idők mind megértek. Közénk született a jel. Időbeli félelmeink
megszűnnek e Gyermekkel. Angyalkéz int: barátaim, ide gyertek,
ragyog vízcseppben a tenger. Részekben az Egész látszik. Istálló
lett a hazánk. Mi lenne, ha Benne bíznánk. A reménység nem ereszt el.
Töltekezhetem örömmel. Hitből való a szállásom. Idén mégis lesz karácsony.

Temesvár és Túrócszentmárton között, 2004. tizenkettedik hó, öt.

Ünnepi fohász-töredék

Uram,

Te látod, mint születtek fényeink és árnyaink a suhanó adventi napok sodrásában. Fénybe öltöztetted a testvért újra megtalálás reménységét és körülhordoztad a Kárpát-bölcsőben – adventi ajándékként –, ha kellene magyar a magyarnak, mint amaz első karácsonykor, amikor Megtartóval örök megmaradásra ítéltél itt minket vércseppnyi Erdélyünk földjén, a Hargita alatt.

És látod, Uram, mint rohantak, megannyi – hittük, már legyőzött Heródes-fiak – álságos árnyak, foglyul ejteni az újra testvéri kézfogásra vágyó küsded reménységünket. Te meggyújtod a testvéri szeretet fényét bennünk, és mi nem tudunk belekapaszkodni, nem tudjuk megragadni, kisiklik ujjaink közül, földre hullva árnyékká merevül, lelkünkre telepszik, és nyom, és nyom, és nagyon fáj...

Íme, elédbe hozzuk életünket, mint feldíszítés előtt már megszedett, de magára és magában maradva is megálló, földbe és égbe kapaszkodó fenyőt a székely tetőkön, ahol olyan közel vagyunk Hozzád és egymáshoz, hogy aggatnád rá újból a karácsonyi befogadó és megbocsátó szereteted melegét, hoznád vissza arcunkra az onnan száműzött örömöt.

Áldott légy, hogy ébren tartottál adventi vártánkban, s lelkünkbe adtad újra a született Jézust. Ó, Uram, adj öltöztető, simogató kezeket, hogy bepólyálhassuk a született Megtartót, küsded reménységünket, mert odakint hideggé lett a világ és a Heródes-szívű ordasok még mindig közöttünk járnak...

Te vigyázd a mi törékeny örömünket is, Uram, és adnád, hogy családok, szülők és gyermekek, testvérek, elengedett kezek és földre esett tekintetek angyalok suhanásában, karácsonyfák indulásában újból RÁD és EGYMÁSRA találjanak a megbocsátó szeretet örömével. Adnád, Uram, végtelen kegyelmedből, hogy árnyaink fényekké szelídüljenek és visszataláljunk mindannyian éltető gyökereinkhez.

Az árnyak velünk és bennünk lassan a földre hullnak.

A reménység fénye a Hargita fölött ragyog.

Ámen.

Szeretetben teljes, békességes szent karácsonyt adjon Isten mindnyájunknak!

ANTAL ZOLTÁN

Isten közénk jött

Isten kegyelméből ismét ránk virradt karácsony szent ünnepe. Mi a karácsony értelme? A karácsony értelme az, hogy a hatalmas teremtő Isten emberi alakban megjelent a saját, teremtett világában, a saját képére és hasonlatosságára teremtett emberek társaságában. S ennek a megjelenésnek az egyetlen oka a tökéletesen önzetlen szeretet, sőt az alázat, amiképpen a mindenható Isten emberi formát vett magára, és mindenben hasonlóvá lett hozzánk. Hasonlóvá lett hozzánk elesettségünkben, kiszolgáltatottságunkban, magányunkban... A karácsony értelme, hogy Isten közénk jött, hozva szeretetét.

Ennek a visszfénye, hogy – általában Isten nélkül – az ember is a szeretetről mondogat valamit, s mindezt az ajándékozás lázas görcsébe merevíti. Szinte ideges feszültséggel vívódik azon, hogy családtagjai, szerettei közül kinek mit is vásároljon karácsonyra, a szeretet ünnepére: pénzével kísérletet tesz arra, hogy a szeretetét csökevényesen kifejezze. Csakhogy, amikor az ügy az eredeti gyökerétől elszakad, akkor kiüresedik, megfonnyad, formátlanná válik, csak görcsös pénztárcaakarás lesz belőle. Nem is sikerül valami jól, legfeljebb az összeg nagysága adhat némi futó megnyugvást. Márpedig, ha a karácsonyban nem látjuk a tiszta, eredeti bibliai tartalmat, ha nem ismerjük, nem fogjuk fel az eredeti történet részleteit és egészét, súlyát és fényét, akkor elszakadtunk a gyökértől, az eredeti forrástól. Olyan lesz az ünneplésünk, mint annak a szép virágnak a sorsa, amelyiket leszakítottak a gyökeréről, és bár vázába és vízbe került, mégis csekély lesz az élettartama. A gyökerétől leszakított virág hamar elfonnyad, elpusztul és ha a vázában a víz nem cserélődik, még szagossá is válik. Így képes a kiüresített igazi tartalmától elszakított ünneplés megromlani, ízetlenné válni.

A karácsony értelme, hogy a hatalmas teremtő Isten kilép az ember által felfoghatatlan valóságból és belép az ember földi valóságába, hogy láthatóvá, érthetővé, felfoghatóvá tegye magát. A karácsony értelme az inkarnáció: az Ige testté lett, Isten közénk jött látható, hallható alakban. S közénk jövetele után így nevezzük: Jézus Krisztus, azaz a megváltás feladatára kiválasztott Isten egyszülött Fia, vagyis maga Isten. A karácsony értelme, hogy Isten közénk jövetelével a mennyei világosságot hozta el nekünk, az üdvösség fényét, a mennyország szikrázó szépségét, és nekünk ezt szabad látnunk még földhöz ragadt helyzetünkben is. S ez sokkal szebb, mint éjjel az égen csillogó messzi csillagok, mert ezek csak az elérhetetlennek látszó végtelen messzeségben csillognak, de karácsonykor az Isten világossága, a világ világossága a mi szívünkbe, életünkbe ragyoghat bele.

A karácsony értelme, hogy Istentől eljött hozzánk a fény, azért, hogy létünk mulandó és halálos sötétjébe beleragyogjon. S ebben a fényben megfürödve emelkedik fel lelkünk, tisztul és békül az életünk, és lesz része egészségben, békében, örömben, harmóniában. Karácsonykor Isten közénk jött és valami nagyon nagy ajándékot hozott nekünk: az életet.

A karácsony értelme az élet, az üdvösségre meghívott emberi élet. A bibliai elbeszélés szerint, amikor Betlehemben megszületett a Megváltó, eljöttek őt köszönteni a napkeleti bölcsek és a pásztorok, s álmélkodtak szívükben. Megfigyelhető, hogy a tudós napkeleti bölcsek, a csillagok világának kitűnő ismerői saját tudományukkal ismerték fel a Megváltó megszületésének helyét, időpontját, a tudatlan pásztoroknak pedig angyalok jelentették ki a Messiás születésének tényét. Mind a tudósok, mind a pásztorok felkeresték az Úr Jézust, és kifejezték hódolatukat, mert megértették a karácsony értelmét.

A karácsony értelme, hogy Isten jött közénk emberi alakban. A földre hozta a menny csodáját, a szívekbe a békét, örömöt, szeretetet, világosságot hozott – mindazt, amitől fényesebbé, szebbé lehet az emberi élet. Boldog lesz az, aki ezt felfedezi, de a kesergő szürkeségben, a „meló" és a „gürcölés" unalmában, a hétköznapi csaták sebző valóságában marad az, aki mindezt kizárja az életéből. A karácsony értelme Isten felénk forduló és hozzánk érkező szíve. Rettenetes és végzetes hiba lenne ezt nem felismerni, és a hatalmas csoda mellett közömbösen baktatni tovább a sötét halál felé.

A karácsony értelme: Isten érkezik hozzánk, de úgy, hogy képesek legyünk szívünkbe fogadni megváltó szeretetét. Életünk megújul, megtisztul, megszépül, és célja lesz, örök célja… Ez a karácsony értelme.

Erős vár a mi Istenünk!

TÓTH KÁROLY evangélikus-lutheránus lelkész

Szállást keres a Szentcsalád

A bibliai Józsefet harminc ezüstpénzért eladták a testvérei, irigységből, önzésből, féltékenységből rabszolgának idegeneknek.

Jézust elárulta Júdás harminc ezüst- pénzért, mert fukar, fösvény volt.

A Szentcsalád szállást keresett Betlehemben. A betlehemiek nem fogadták be a Szentcsaládot.

József testvérei megkapták büntetésüket. Éhínség tört országukra.

Júdás megkapta büntetését. Önmaga lett saját bírája és hóhéra.

A betlehemiek is megkapták büntetésüket. Heródes legyilkoltatta a két éven aluli fiúgyermekeiket.

Jézus azonban mégis megszületett barlangistállóban, mert a pásztorok befogadták a Szentcsaládot.

Vannak betlehemi lakosok és vannak saját hazájukban hontalan, kivetett pásztorok.

A betlehemi lakosok okosak, óvatosak úgymond „felelős hazafiak". Csak magukra gondolnak. A zörgetőnek ajtót nem nyitnak. Nekik a népszámlálás kellemes ünnep, amit nem engednek megzavarni. Mindenki gondoskodjék magáról – mondják. A betlehemi lakosok minden „idegent" befogadnak, mert az hasznos, jövedelmező. Ők mindenki másságát tisztelik, mert az érdekes, izgalmas. A saját fajtájukat a betlehemiek nem fogadják be. A Szentcsalád másságát nem tisztelik, mert az „Más" – hangoztatják. Ők kettős mércével mérnek.

Pedig a Messiás „övéi közé jött, de övéi nem fogadták be". Nem ismerték föl látogatásának idejét: Vakok voltak. De vakságukért ők maguk a felelősek.

A pásztorok meghallották a zörgetést és ajtót nyitottak, mert hittek a hétköznapok csodájában. Nem a zsigereikkel, hanem a szívükkel gondolkodtak, szavaztak. Félretették a „belek" és az „agy" józanságát. Hitték, hogy itt és most egyszeri kivételes és soha vissza nem térő lehetőségről van szó. És ezzel az alkalommal élni kell. Cselekedni kell. Egyszerűen. Szélesre kell tárni a szíveket és az ajtókat. Be kell fogadni a szálláskereső Szentcsaládot. A pásztorok ezt tették, és ma is ezt tennék.

A pásztorok most egyelőre eltűnnek. Visszatérnek a nyájhoz. Dolgoznak, imádkoznak és hisznek. Együtt a határaikon kívül rekedt pásztorokkal. Hagyják a betlehemi lakosokat, hadd éljenek maguknak. Úgysem szaporodnak. Így majd kevesebb lesz a lakos és több lesz a pásztor. A pásztorok kellemes karácsonyt kívánnak a betlehemi lakosoknak, egyenek, igyanak, emésszenek! Zárkózzanak önzésük falai mögé! Nekik ez a karácsony. A pásztorok viszont nem kellemes, hanem kegyelemteljes karácsonyra vágynak. Ők várnak az angyal szavára. S ha megint eljön az óra, felharsan a kürtszó és újra felsír a tárogató, a pásztorok ismét Betlehemben lesznek, hogy fogadhassák azt, akit be kell fogadniuk. Ámen.

Budapest, 2004 karácsonyán

Dr. BOLBERITZ PÁL apostoli protonotárius

LURKÓ-FIRKA

Kedves Lurkók!

Köszönöm a sok levelet! Úgy látszik, a Mikulás, a karácsony inkább versírásra ihletett mindenkit, alig kaptam az ünnepekkel kapcsolatos mesét. A rajzok viszont változatosak, különböző technikával készültek, volt, aki vattából ragasztotta a papírra a hópelyheket, volt, aki a téli szél által felkavart száraz leveleket is a hóemberre ragasztotta. A dánfalvi II. B-sek színes lapokra gyönyörű, hangulatos gríz-képeket ragasztottak. A csinódi óvódások szintén színes papírból vágtak ki kis angyalkákat, csillagokat. Köszönöm az üdvözlőlapokat, jókívánságokat is.

Azt javaslom, fogadjuk tiszteletbeli lurkóvá Orbán Anna nénit, aki Kanadából most is küldött nektek meglepetést: szebbnél szebb lehúzósokat. Egyet a csinódi óvódásoknak küldök, hogy biztassam őket a további rajzolásra. Hűségükért jutalmazom a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola II. B osztályát és a IV. A osztályát, valamint a gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskolaközpont III. A és B osztályának tanulóit. Szintén hűségesek voltak egész évben a csíkborzsovai gyerekek is. Iskolájuknak címezve küldöm szintén Orbán Anna ajándékát, a kanadai vadállatokról szóló szép könyvecskét. Remélem, így mindenki hozzájut majd, és örömmel nézegetik, esetleg még angolul is tanulnak belőle.

A Hargita Népe ajándékát, Páll Lajos Hódara című verseskönyvét most a gyergyóalfalvi Kacsof Zoli kapja vallomásáért, a gyergyószentmiklósi Fejér Csengelle verséért, és a gyergyócsomafalvi Fülöp Timea rajzáért.

Januári témánk: egy izgalmas kirándulás, kalandozás a hóemberrel. Leveleiteket január 25-ig postázzátok!

Mindannyiatoknak szép, áldott karácsonyt és kellemes vakációt kíván

TAKÁCS ÉVA

Próbálok jó lenni

Nagyon készülünk az angyal érkezésére. Nyolcan vagyunk testvérek. Én az ötödik vagyok a családban. A kisebb testvéreimmel játszom, vigyázok a pici Alexre, segítek Apunak és Anyunak. Próbálok jó lenni. Járok misére, hisz jövőben elsőáldozó leszek. Remélem, az angyal hozzánk is eljön.

Kacsof Zoli, III. osztályos, Gyergyóalfalu

Karácsony

Itt van a karácsony,
itt van már,
éneket dalol
mindenki már.

Karácsony ünnepe,
családok öröme,
énekeljünk együtt,
mindenki békében.

Kicsik és nagyok,
gyűljetek össze,
Szeressétek egymást,
mindig békességben.

Sánta Erika, III. osztályos, Csíkszereda

Adventi koszorú

Adventi koszorú,
adventi koszorú,
te, ki oly fényes
és zöld vagy,
gyújtsd meg tündöklő
gyertyáid és jelezd vele,
hogy itt a karácsony:
Jézuska születése.

Tündöklő fényeddel
tedd fényessé a sok
kis szomorú szívet,
és ne hagyd, hogy
a gyerekek szíve
vidámság helyett
búslakodjon.

Antal Tímea, IV. osztályos, Csíkdánfalv

Várakozás

Itt van a karácsony,
hó van minden ágon.
Elmentek a madarak,
minden oly üres maradt.

Csak a szívünk van tele,
szeretet költözött bele.
Kis Jézuskát várva várja
minden fiú és leányka.

Fejér Csengelle, V. osztályos, Gyergyószentmiklós

A Mikulás

Nálunk járt a Mikulás és mindenkinek hozott ajándékot, sok finomságot. Minden gyerek készült énekkel vagy verssel. Mi a Hull a pelyhes fehér hó című énekkel készültünk, én mondtam egy verset. Drukkoltam. A Mikulás mindenkit megtapsolt. Hozott két segédet is. Két fiút. A Mikulás nem szánnal jött, hanem hintóval. Amikor megérkezett, minden gyerek tapsolt és örült.

Kis Gabriella, III. osztályos, Gyergyóalfalu

Hó, hó, hó, hó!
Itt van már a Télapó!
Jön már a sok rénszarvassal
És a sok ajándékkal.Hozott nekünk nagy zacskót,
S benne diót, mogyorót.
Jövőre is őt várjuk,
A virgácsot nem kívánjuk!

Koncsag Alpár, III. osztályos, Gyergyóalfalu

Vakáció!

Fúj a szél, itt a tél,
jön Mikulás,
de jön az Angyal is,
akit minden gyermek vár.
Jön a havazás, a szánkózás.
De szép a tél
s a havazás!
Végre lehullt a hó,
és itt a téli vakáció!

Petres Bernadett, II. osztályos, Csíkmadaras

A hét testvér

Tudjátok, hogy Miklós püspök megtölti minden évben egyszer a cipőnket. Örvendünk is nagyon. Ministrálunk és imádkozunk, hogy jövőben is tudja megtölteni.

Robi, Emese, Andor, Judit, Berni, Szabi, Noémi – tudjátok, nem a mesebeli hét törpe neve, csupán mi vagyunk testvérekül ennyien! Kirakjuk a kis cipőnket és a jóságos Miklós püspök ajándékot tesz bele.

Baricz Noémi, III. osztályos, Gyergyóalfalu

Álom és valóság

Már úgy vártam az ünnepeket, de legfőképpen a Mikulást. Már számoltam a napokat, amikor egyik nap hamarább jöttem haza az iskolából, és meghallottam anyukám beszédét, hogy az idén apukám öltözik be Mikulásnak. Persze, nem hittem el. Tudtam, hogy valahol északon, Lappföld környékén létezik a Mikulás. Így hát felkerekedtem, hogy megkeressem. De nem találtam. Teltek a hónapok, én csak mentem és mentem. Amikor már meg voltam győződve, hogy nem létezik, csodák csodájára egy talpig piros ruhás emberrel találkoztam, csak a szakálla volt hófehér. Megkérdeztem, hogy ő-e a Mikulás? Legnagyobb örömömre azt mondta, igen. Mikor megláttam a két szép rénszarvasát és a szép ajándékait, azt hittem, álmodom. De nem álmodtam. A Mikulás felültetett a szánra és hazavitt. Másnap láttam a kályha előtt a kis cipőben egy szép meséskönyvet és egy kis kocsit. Most már bárki mondhat bármit, én akkor is hiszek a Mikulásban. Nektek is azt ajánlom. Mert amiben nagyon hiszel, és amit nagyon akarsz, az valósággá válik.

Benkes Zsófia, VI. osztályos, Gyergyószárhegy

Verset, mesét, rajzot küldtek

Gyergyószentmiklósról: a Kós Károly Általános Iskola V. A osztályából: Gencsi-Mayer Katalin, Fejér Csengelle, Csillag Adél, Szentjobi Gergő, Barabás Sándor László; Gyergyóalfaluból: a Sövér Elek Iskolaközpont III. B osztályból Hunyadi Irénke tanító néni tanítványai: Ferencz Melánia, Koncsag Alpár, Kacsof Zoli, Pál András, Márk Zsombi, Kis Laci, Laczkó Noémi, Kiss Attila, Török Ádám, Török Koppány, Baricz Noémi, Miklós Krisztina, Kis Csaba, Szakács Éva, Török Antal Zsolt, Márk Zsombor; a III. A osztályból Iszlai Katalin tanító néni tanítványai: Dobai Szilárd, Kis Gabriella, Nagy Emőke, Albert Zsuzsa, Carp Natalia, Baricz Zsuzsa, Baricz Hunor, Nagy Emőke, Baricz László, Benke Tihamér, Incze Zsolt; Gyergyócsomafalváról: A Köllő Miklós Általános Iskola I. A osztályából Nagy Zoltán tanító bácsi tanítványai: Szilágyi Anasztázia, Vaszi Katalin, Baróti Hortenzia, Kovács Vivien, Fülöp Tímea, Király Annamária, Köllő Loránd, Domokos Árpád, András Hermina, Simon Adorján, Csata Helmut, Borsos Éva Tamara, Vaszi Katalin, Balog Blanka; Gyergyószárhegyről: Benkes Zsófia; Csíkdánfalváról: A Petőfi Sándor Iskolaközpont II. B osztályából Szabó Julianna tanító néni tanítványai: Süket Erzsébet Cecília, Fibula Botond, Katona Lóránt, Varga László, Albert Ervin, Gidró Dalma Katalin, Gál Szilamér, Both László, Süket Adél, Zsigmond Zsombor József, Hajdu Hunor, Antal Levente, Ágoston Szász Katalin, Szabó Anita, Mihály Arnold, Balázs Krisztina, Fülöp Orsolya, Erőss Adél; a IV. A osztályból László Ildikó tanító néni tanítványai: Albert Bernadett, Abos Zsolt, Antal Rezső, Antal Tímea, Bálint Adél, Simon Emese, Bőjte Róbert, Boér Szabolcs, Both Melinda, Ferencz Szabolcs, Pál Szende, Isztojka Gábor, Gál Dorottya; Csíkszenttamásról: Szőcs Alpár; Csíkjenőfalváról: Balázs Levente; Csíkmadarasról: a Kiss Ferenc Általános Iskola II. osztályából: Petres Bernadett, Antal Andrea, Bálint Adél, Fazakas Arnold, Horváth Zoltán, Péter Szidónia, Fazakas Ágonston, Hajdu Csaba, Kovács Ervin, Kajtár Kálmán, Juhász Loránd, Hajdu Arnold, Vándor Botond, Juhász Zsófia, Portik Emőke, Horváth Rita; Csíkbánkfalváról: a Márton Ferenc Általános Iskolából: János Csenge; Csíkszeredából: Sánta Erika, Bartha Réka, Csíki Emese, Csíki Ottó, Lőrincz Barnabás Attila; Csinódból: a 6-os számú óvodából Lenke óvó néni óvodásai: Bilibók Tamáska, Gergely Norbert, Póra Tituszka, Fikó Laura, Timár Imike, Tankó Erika, Fodor Józsika, Gábor Ervin, Tankó Barnika, Póra Réka; Borzsovából: a Balogh Ignác Általános Iskolából: Kovács Ervin, Be_a Laura, Geréd Erzsébet, Kovács Piroska, Demeter Ágnes, Szakács Katalin, Onodi Bernadett, Tamás Rita, Onodi Norbi, Onodi Izabella, Onodi Annamária, Kovács Gegő Zsuzsanna; Csíkszentsimonból: Bartók Csaba; Tusnádfaluból: Kocsis Ferencz Hunor; Újtusnádról: a Kós Károly Általános Iskola I. osztályából: Nagyfejeő István, Czári Zsófia, Antal Katalin, Bálint Renáta, Colcer Adorján; Parajdról: Kelemen Kriszta-Mónika, Tekeres Barbara Zsanett.

Karácsony

BÁLINT ANDRÁS

Bennünk világolnak karácsony fényei

Karácsonykor ünneplőbe öltözik a lélek, s a szentmiséken a szeretetről szól az ige, a békességről. Így van ez minden felekezet templomában. S óhatatlanul is felidéződik a gyermekkor, számomra a díszes szovátai katolikus templom éjféli miséi ötlenek fel, s a szépen faragott református templom, amelyhez apám hite kötött, ő már az istentiszteleteken részt venni nem tudhatott, a szibériai fogság után korán ágysírba, majd temetőbe vitte a betegség... Az idei karácsonyon is ezrek és ezrek igyekeztek a templomokba, a megyeszékhely tucatnyi templomába. Zsúfolásig telt a csíksomlyói kegytemplom is, sokan voltak kiváncsiak a Szent Ferenc oltáránál lévő jászol körüli betlehemes rigmusokra, amelyet a századok csiszoltak. Karácsony estéjén eszembe jutottak Márton Áron püspök 1946-ban elmondott szavai is: „A több mint 25 éves kisebbségi létünk alatt megtapasztaltuk a politikai és gazdasági elnyomás nyílt vagy rejtett rendszereit és különböző fokozatait, folyamatos és egyre súlyosabb küzdelemre kényszerültünk kulturális és nyelvi értékeink megvédéséért, s a politikai, gazdasági és társadalmi helyzet, mely osztályrészünk lett, komoly akadályt vetett népünk természetes szaporodása elé is. Nem vállalhatjuk többé ezt az igazságtalan és megalázó helyzetet (…). Nem véletlenül idéződik fel a püspöki szózat, mert évtizedek teltével is aktuális maradt. A nyugati kereszténység egyik legkeletibb őrhelyén hangzott el, amely mindég kiemelkedő szerepet vállalt a hit és a magyarságtudat megmaradásáért. S a megmaradás szentsége óhatatlanul előtolakszik minden karácsonyok szent ünnepén. Mert a születés az értelmes élet folyamatosságával teljesedik ki, a lélek megújulásával. Karácsony fényei bennünk világítanak, életünk lámpásai s a következő nemzedékeké.

Tíz éve távozott közülünk Bálint András. A nyughatatlan újságíró, a mindenről határozott véleménnyel rendelkező közéleti szereplő, a mentor, a jó barát. Bár úgy tűnik, mintha csak most lett volna az, mikor közöttünk ült, öröklétre szenderülése óta tíz esztendő telt el. Tíz nyugtalan, viharos esztendő, tele emberpróbáló, gerincroppantó történésekkel. Tele egymásnak-feszülésekkel, elvakart és elgennyesedett sebekkel. Tele irigységgel, sértődöttséggel. Tíz esztendő, amely néha örömet, beteljesedést hozott. Az egymást követő történések, no meg a bennünk lévő gyarlóságok miatt néha úgy tűnik, mintha megfeledkeztünk volna a nyughatatlan újságíróról, a mindenről határozott véleménnyel rendelkező közéleti szereplőről, a mentorról, a jó barátról, Bálint Andrásról. Barátai vagy a magukat barátainak nevezők egymás ellenfeleivé, ellenségeivé váltak. Talán nem ártana, ha a mi lelkünk is ünneplőbe öltözne karácsony táján, szívünkben szeretet és béke lakozna. Béke embertársainkkal, és béke önmagunkkal. Jó volna, ha Bálint András példáját követve, nemcsak önmagunkért, hanem felebarátainkért is aggódnánk néhanapján. Ha önös érdekeink mellett a köz érdekére is gondolnánk. Legalább, így karácsony táján. „Mert a születés az értelmes élet folyamatosságával teljesedik ki, a lélek megújulásával" – írta Bálint András 1992 decemberében, így folytatva: „Karácsony fényei bennünk világítanak, életünk lámpásai s a következő nemzedékeké".

Karácsonyi kereszthordozás

Szokatlan, furcsa dolog(?) a szeretet ünnepén, a Csendes éj estéjén keresztről, kínról, szenvedésről elmélkedni, beszélni, emlékezni. És mégis erőltetés nélkül lehet, talán kell, illetve nem árt.

Szent igaz, s ez így van (volna) jól, hogy csak a fényről, csilingelésről, önfeledt nevetésről, örömkönnyekről, mosolyról, a szív szeretetének túlcsordulásáról szólhassunk, csak efféle emberi érzések töltsék be a paloták fényes szalonjait, a hegyek lábainál meghúzódó falusi házakat, a kunyhókat, gazdagok és az anyagiakkal szerényebben bírók otthonait. De, ha ez így volna, talán nem is lenne igazán emberi. Valamint nem lenne igazán emberi az sem, ha nem vennénk észre karácsonyfáink pislákoló gyertyafénye, a millió szikrát ontó csillagszórók mellől, hogy embertársaink egy részének karácsonyfája tulajdonképpen keresztfa. Nem a tűlevelek, hanem az élet meg- vagy meg nem érdemelt tüskéi szúrnak. Sajnos, így van!

Ezért azt gondolom, Isten előtt is az az öröm igazán kedves, mely osztozik mások keserűségében, s akkor igazán teljes és karácsonyi, ha valamelyes készséget mutat mások nehézségeinek, nyomorának (legalább pillanatnyi) enyhítésében. „Nem sajnálni, segíteni kell a rászorulókat" – tartja egyik közmondásunk. Mennyire igaz! És bár segítenünk mindig (íratlan?) kötelesség, de karácsonykor igazán nem lehetünk annyira önfeledtek, hogy jócselekedetekkel ne tennénk még tartalmasabbá, keresztényibbé a szeretet ünnepét.

Mások karácsonyi kereszthordozásának enyhítésével.

BORSODI LÁSZLÓ

Ünnepi biztatás Szolnokról

„Szégyenkezünk. Mélyre hajtott fejjel kérünk Tőletek bocsánatot! Haragotokat, elkeseredéseteket megértjük. Egyek vagyunk a tehetetlen dühben." – írja a Hargita megyeiekhez címzett levelében három Jász-Nagykun-Szolnok megyei újságíró.

„Magyarország megyéi közül a mienk volt az egyik, ahol a december 5-i népszavazáson többségbe került a nem, kisebbségbe az igen. Magyarázkodhatunk, mint a diák, akit felelésre szólítanak, de nem készült. Nekirugaszkodott, ám már a második mondatnál belesült mondókájába."

A levélírók a sikertelenséget annak tulajdonítják, hogy Magyarországon „a politikai osztály magához ragadta a kezdeményezést, ezzel megakadályozta a népfelség érvényesülését. Azzal a befolyásolással, azzal a kampánnyal, amit művelt, előre eldöntötte a népszavazás kimenetelét."

A továbbiakban reményüket fejezik ki, hogy a sikertelen népszavazás nem árnyékolja be Hargita megye és magyarországi testvérmegyéje, Jász-Nagykun-Szolnok jókapcsolatait. Biztatással fejezik be levelüket: „Tovább csak úgy haladhatunk, ha nem dőlünk be politikusaink ostobaságainak. Sem itt, sem ott! Ha fejünket fölemelve egymás szemébe nézünk és átöleljük egymást, testvér a testvért... Várunk Benneteket továbbra is iskoláinkba, táborainkba, portáinkon, házainkban, a Jászságban, a Kunságon, a Tisza partján, a közös hazában. Ennyit szerettünk volna tudatni veletek Jász- Kun-Szolnok megyéből 2004 karácsonyán.

Igenlő zamárdiak felhívása

December 5-én megvallottuk határon túli magyar testvéreinknek, hogy velük szeretetközösségben vagyunk, e szövetségünk szent, nem pénzben mérődik. Ha e kölcsönös hűségben tovább erősítjük egymást, és lesznek ezt szolgáló cselekedeteink, közös ünnepeink, hisszük, hogy újjászületik nemzetünk!

Javasoljuk mindezek alapján, hogy december 24-én, szentestén ugyanabban az időben – magyar idő szerint este 8 órakor, erdélyi idő szerint este 9 órakor – mindnyájan gondoljunk egymásra, bárhol is éljünk! Gondoljunk erre a csodálatos erejű lélekközösségre, amelyet gyermekeinkkel együtt kétmillió belhoni és hárommillió külhoni magyar alkot, és ajándékozzuk meg egymást egy, a Betlehemi Kisdedről szóló ének eléneklésével.

Ugyanígy legyünk lélekben egyek szilveszteréjfélkor, az új esztendő beköszöntének első tisztaságos perceiben, és énekeljük mindannyian himnuszunkat.

December 5-ét nem lehet meg nem történtté tenni. Akik akkor anyagi és hatalmi szempontok alapján nemet mondtak, vagy nem mondtak semmit, azokról se feledkezzünk el e két ünnepi alkalom perceiben! Az őket visszaváró gondolatunk talán elősegíti, hogy a feltétlen igenlés örömét mihamarabb ők is átélhessék.

Áldott karácsonyt és új esztendőt kívánunk Mindnyájuknak.

Veress Albert

Köszöntő

Okozz másoknak örömet
Mikor csak teheted
Adj, dicsérj, segíts, hajolj le
Szárítsd a könnyeket
Adj amid van, s adj amíg van
Ne bánd, hogy nem marad
S ha már minden javad elfogy
Oszd széjjel magadat
Okozz örömet hadd legyen
Boldogabb a másik
Kinek lényéből az öröm
Reád visszasugárzik.

Angyali üzenet

Alítom: az olvasó megenged, hogy tudományt mutassak a szent szövegek újításának szükséges épen módjáról. Valahogy így hangzott nyelvünk 414 évvel ezelőtt, mikor Károli Gáspár lefordította, és 1590-ben Vizsolyban kinyomatta a Bibliát. Ady Endrének kedvenc olvasmánya volt: a régi magyar nyelv kifejező erejét csodálta benne, archaizáló verseihez ihletforrásként szolgált. De ha arra gondolunk, hogy a Biblia évszázadok óta az emberiség legolvasottabb könyve és hogy ez a genetika, kibernetika, űrkutatás, egyéb tudományok modern emberére is áll, megérthetjük miért volt szükség mai magyar nyelvre átültetni. Nemcsak a nehézkes terjengősség, nem is a fordítás helyenkénti pontatlansága miatt, hanem azért is, mert az eltelt évszázadok alatt sok magyar szónak megváltozott a jelentése. Ezt szerettem volna érzékeltetni fenti, első mondatommal is, amelynek szavai benne vannak mind a Károli-, mind a Káldi-féle fordításban, nyelvtörténeti ismeretek nélkül mai olvasó számára mégis érthetetlen. Az alítom jelentése úgy vélem, továbbá megenged= megbocsát, tudományt mutat= tanúbizonyságát adja, épen= teljesen.

Kedves barátom, Hajdó István gyergyói római katolikus főesperes megajándékozott az Újszövetség pannonhalmi új fordításával, P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik művével. Azóta lélekemelő kikapcsolódás számomra összevetni a magyar nyelv és művelődéstörténet két momentumát: hogyan kelti az emelkedett ünnepélyességnek ugyanazt az érzetét Károli Gáspár sejtelmessége és a mai fordítók tömör, világos fogalmazása. A karácsonyra való tekintettel példáimat Lukács evangéliumának első és második részéből idézem.

I. rész. Az Erzsébetnek adott válasz a Vizsolyi Bibliában beleolvad a szövegbe: „Akkor mondá Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben" stb. Ugyanez az új fordításban önálló versként kiemelt fohász, figyeljük meg, hogyan tömörít a birtokos raggal: „Magasztalja lelkem az Urat, /és ujjongjon szívem üdvözítő Istenben." Néhány sorral alább tartalombeli különbséget is felfedezünk. Károlinál: „Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által; elszéleszté az ő szivök gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen." Ugyanez a mai változatban tömörebben és jelen időben, az és helyett de alkalmazásával: „Nagyszerű dolgokat művel karja erejével: /szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. /Uralkodókat taszít le a trónjaikról, /de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat."

II. rész: Jézus születése. Az 1–2. vers Károlinál terjengős, bonyolult: „És lőn azokban a napokban Augusztus császártól parancs adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó." Az új változat szabatos: „Abban az időben Augusztus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az első népszámlálás Kviríniusznak, Szíria helytartójának idejében történt." Az angyal hírül adja a pásztoroknak a betlehemi csodát. Károlinál: „Ne féljetek, mert imé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában." Az új fordítás egyszerűsít, és másképp nevezi az újszülöttet: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr." A 14. vers (angyalok kara) Károlinál:), Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekben jó akarat!" A pannonhalmi változatban versként tördelve és tartalmi módosulással: „Dicsőség a magasságban Istennek, /és békesség a földön Isten kedveltjeinek." A 21. versből: „...nevezék az ő nevét Jézusnak, a mint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében." Ugyanez mai magyar nyelven: „... a Jézus nevet adták neki. Így nevezte őt az angyal, mielőtt fogantatott."

Akinek birtokában van mindkét magyar Újszövetség-változat, karácsonyi ájtatosság céljából ajánlom, vesse össze Pál apostolnak a korintusiakhoz intézett első leveléből A szeretet himnuszának (Károlinál A szeretet dicsőítése) 16. századi és mai változatát. Akárcsak az egész magyar Szentírás: Károli Gáspár csupa sugallat, sejtelem zengzetes talány, mint a Nap sugarai a hajnali ég bíbor felhőiben. A pannonhalmi fordítás: feszes, pontos, egyértelmű, kitámadhatatlan, világos. Mégis vers, de belülről fénylik, a tartalma által. Nem tehetjük fel tehát úgy a kérdést: melyiket válasszuk? Egyik nem zárja ki a másikat, mert a lényeg a régi és az új változatban ugyanaz. Károlinál: „A szeretet soha el nem fogy"; Békés, Dalos fogalmazásában „A szeretet nem szűnik meg soha." Melyik igazabb, melyik szebb? Ha vizsgáljuk, elemezzük, értelmezzük, végül szent Pál üzenetéhez jutunk, amely mindkét fordításban ugyanaz: szeretet nélkül zengő érc vagyunk, vagy pengő cimbalom. Mit akar itt mondani a szóképeivel? Nem tudjuk az eszünkkel, csak érezzük a szívünkkel, mint az Úr angyalának betlehemi üzenetét: „Ne féljetek!"

BARABÁS ISTVÁN

Karácsony ünnepéről

Itt van karácsony, amikor Jézus Krisztus születésére emlékezik a keresztény világ, a nem keresztények pedig a szeretet ünnepét ülik. Az ünnepet, amelynek latin neve Nativitatis Domini, Natalis Domini, a nyugati kereszténység december 25-én, a keleti kereszténység január 7-én tartja.

A karácsony a kereszténységnek húsvét (Jézus feltámadása) mellett másik – teológiailag a második – legnagyobb, gyakorlatilag legjelentősebb, legelterjedtebb ünnepe. Korunkban a karácsony világszerte – a nem keresztény világban is – a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe, amelyet a Föld minden részén, szinte mindenki megtart.

A keresztény tanítás szerint Jézus Krisztus a Boldogságos Szűz Máriától született Betlehemben. Ez a születés az üdvtörténet központi eseménye, az egész földkerekségen általánosan elfogadott időszámítás kezdőpontja, ehhez viszonyítva számítják a történelem eseményeit Krisztus előtt (Kr. e.), illetve Krisztus után (Kr. u.). (Jézus születésének évével kapcsolatban valószínűnek tartják, hogy Dionysios Exiguus apát, aki 525-ben máig érvényes időszámításunkat kidolgozta, mintegy négy-öt esztendővel tévedett.) Az Ószövetségi Szentírás prófétáinak jövendölései, a messiási jövendölések e születésről szóltak (Izaiás, Mikeás, Jeremiás, Ezekiel stb.), amelyek a keresztény felfogás szerint csodálatosan beteljesedtek Jézus születésében.

A karácsony szó gyökere valószínűleg a latin incarnatio (megtestesülés), a karácsony eszerint Isten testben való megjelenésének ünnepe, megemlékezés arról, hogy Isten megjelent a földön és az emberekkel van. Más felfogás szerint szláv jövevényszavaink legősibb rétegéből származik: a téli napfordulóra utaló korcun (átlépő) a korciti (fordul, lép) igenévi származéka. E szóval a magyaron kívül csak a keleti szlovákok, a máramarosi ruszinok és a huculok jelölik az ünnepet. A magyarban él a „két karácsony" kifejezés is: a „nagykarácsony" karácsony napja, december 25., a „kiskarácsony" újév napja, január 1.

Az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, ezért kezdetben többféle időponthoz kötötték (január 6., április 18., 19., május 20., november 25.) Az első századokban a kereszténység az epifánia, azaz a vízkereszt ünnepén (január 6.) ünnepelte az emberré vált Isten világra jövetelének misztériumát.

A karácsony időpontja a IV. században különült el a vízkeresztétől és került át december 25-re. (Az ortodox keresztények liturgikus könyveiben szintén december 25. karácsony dátuma, de a régi Júlián-naptárnak a Gergely-naptárhoz viszonyított 13 napos késése miatt január 7-én ünneplik.) 325-ben a niceai zsinat tette december 25-re a születés ünnepét, hogy a Jézus istenségét tagadó ariánusokkal szemben az egyház az ünnep tényével és az ünnepnap megválasztásával is az emberré vált Istent magasztalja. A Mithrasz-kultuszban ezen a napon ünnepelték a pogány Napisten születésnapját és a sötétség feletti győzelmét. Ez a népszerű római pogány ünnepnap, amely az antik számítás szerinti napfordulón volt, alkalmat és lehetőséget teremtett a kereszténység számára a római ünnep ellensúlyozására, illetve új eszmeiséggel való felváltására, Krisztus születésnapja így ellensúlyozta a pogány Napisten születésnapját.

Karácsonyt megelőzi a négyhetes advent (Úrjövet), ennek első vasárnapjával kezdődik az egyházi év is. A karácsonyi ünneplés a Szentestével kezdődik, amelyen, mint karácsony vigíliáján régi hagyomány szerint virrasztottak, böjtöltek és imádkoztak. E hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben.

A karácsony katolikus liturgiájának sajátossága a három szentmise: az éjféli mise, a pásztorok miséje és a karácsonyi ünnepi szentmise. A liturgiamagyarázat szerint az éjféli mise Jézus (azaz az Ige) örök születését, a pásztorok miséje a megtestesült Ige földi születését, az ünnepi mise ezekkel együtt az ember kegyelmi újjászületését ünnepli.

Az ünnepek közül a karácsony hagyományvilága mind európai, mind magyar vonatkozásban a leggazdagabb: a karácsonyi szokások, köztük a karácsonyfa állítása hívők és nem hívők számára egyaránt hozzátartozik az ünnephez. Ikonográfiájának központi témája a jászolban fekvő újszülött Jézus az édesanyjával, Máriával és Szent Józseffel.

A katolikus templomokban karácsonykor megtalálható betlehemi jászol tisztelete a kora keresztény időkben kezdődött. A jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 1223-ban a grecciói erdőben az éjféli misére egy barlangot rendezett be. Szent Ferencnél még élő személyek szerepeltek, ezt váltották fel később a különféle – nemegyszer kiváló művészek által készített – faragott betlehemek. A protestáns egyházak puritánabb karácsonyt tartanak, templomaikat ekkor sem díszítik fel.

A karácsonyfa-állítás a XVII. századtól német területről terjedt el. A karácsonyi ajándékozás a kezdetektől szokásos, előzménye a római újévi ajándék volt. A karácsony igazi családi ünneppé a reformáció után vált, középpontjába csak a XX. században került a karácsonyfa és az ajándékozás. A hagyományos paraszti kultúrában a népszokások közé tartozik betlehemezés, a paradicsomjáték, a kántálás, a vacsora.

A pápa karácsony napján délben a Szent Péter-bazilika erkélyéről ünnepi Urbi et Orbi (a városnak, azaz Rómának és a világnak szóló) áldást ad és több mint ötven nyelven üdvözli a világ népeit. A betlehemi Születési-bazilikában a jeruzsálemi latin pátriárka mond éjféli misét. (MTI–Panoráma, Sajtóadatbank)

NAPRÓL NAPRA

Az évből eltelt 358 nap, hátravan még 8. Napnyugta ma 16.40-kor, napkelte holnap 7.50-kor.

ISTEN ÉLTESSE

ÁDÁM, ÉVA, vasárnap ISTVÁN, hétfőn JÁNOS nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ezeken a napokon ünneplik születésnapjukat.

ÉVFORDULÓK

* 60 éve hunyt el Bajcsy-Zsilinszky Endre újságíró, politikus. 1918 végén egyik alapítója lett a Magyar Országos Véderő Egyletnek. 1923-ban – Gömbös Gyulával – megalapította a Fajvédő Pártot. 1928-ban megindította az Előörs című lapot, amelyben József Attila, Féja Géza, Szabó Dezső és Szabó Pál is publikált. 1930–31-ben megszervezte a Nemzeti Radikális Pártot, amely 1936-ban egyesült a Független Kisgazdapárttal. A Kisgazdapárt ellenzéki képviselőjeként szót emelt az Országgyűlésben az egyre erősödő fasizálódás, a Hitler-barát háborús politika ellen. A II. világháború idején a magyar függetlenségért folytatott harc kiemelkedő alakja, később vértanúja lett. 1944. november 22-én – árulás miatt – a nyilasok letartóztatták és december 24-én Sopronkőhidán kivégezték.

Szombat

* 80 éve született Váci Mihály Kossuth-díjas költő, publicista, közéleti személyiség. Költészetében a népi realista hagyományokat követte. Dalszerű közvetlenséggel szólaltatta meg a betegség, a magány és a társkeresés gyötrelmeit. Érzelmes forradalmisága és utópista jövőtudata tette népszerűvé. Publicisztikája kordokumentum. Legfontosabb kötetei a Mindenütt otthon, a Nincsen számodra hely, a Szegények hatalma és az Eső a homokra. Válogatott versei Százhúszat verő szív címmel jelentek meg. Prózai írásait, tanulmányait, esszéit, irodalompolitikai cikkeit, vitairatait A zsezsemadár című könyvében gyűjtötte össze.

Vasárnap

* Ma van Szent István (Sztephanosz) ünnepe. Keresztény diakónus. Egyike az első hét diakónusnak, akiket a hívők az apostolok segédeivé választottak. Ő volt az első vértanú. A jeruzsálemi görög nyelvű zsinagóga elöljárói a Szanhedrin (főtanács) elé állították, s midőn itt is nyíltan hirdette Isten igéjét, a feldühödött tömeg megrohanta, kihurcolta a városból és agyonkövezte. A téglavetők, általában az építőmunkások és a szerpapok védőszentje.

Hétfő

* 90 éve hunyt el Herman Ottó természettudós, néprajzkutató, polihisztor, politikus. 1887-ben megindította és tíz évig szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket. Természettudományos munkássága mellett érdeklődése kiterjedt a magyar ősfoglalkozások, a néprajz és a nyelvészet, a régészet területén pedig a paleolítikum körére. Nevéhez fűződött Magyarországon az ősemberkutatás megkezdése. Ő volt a Magyar Ornitológiai Központ alapítója. Munkásságát a magyar tudományos kutatásban először jelentkező harcos materialista világnézet, eredeti szempontú, gazdag ismeretanyag, lenyűgöző előadásmód jellemezte. Néprajzi, zoológiai, őstörténeti művei, természetleírásai egyúttal gondos tudománynépszerűsítő munkák is. (MTI Évfordulónaptár)

Önértékelési világhét

Év vége közeledtével minden intézményt, illetve azok vezetőit elfogja a leküzdhetetlen évértékelési vágy. Nem is volna ezzel különösebb probléma, ha csak nem vesszük figyelembe azt, hogy ezek a mérlegek kizárólag pozitívak. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva minden csak jobb, több és szebb lett az idén.

Pedig mennyivel érdekesebb vagy talán reálisabb lenne, ha az év végi mérleget külsősök készítenék. Mondjuk például, a megyei önkormányzatét a helyi tanácsok, az utóbbiakét pedig az adófizetők, és így tovább.

Amíg mindenki csak a saját tevékenységét elemzi, reflexből is felnagyobbodik az esetleges sikerek aránya az elhallgatott kudarcokkal szemben. Így sajnos, majdnem mindegyik év végi mérlegből gyököt kell vonni, hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz.

Az ország állapotát tekintve vagy a mindennapi életünkhez viszonyítva olyannak tűnik ez a sok optimistának látszó mérlegelés, mintha annak örvendenénk, hogy a HIV-tesztünk is végre pozitív lett.

SZÜSZER-NAGY RÓBERT

Esztendőbúcsúztató a Csíki Játékszínben

Az Egy bolond százat csinál című darab szerepel 2004-ben az utolsó előadásként a Csíki Játékszín műsorán. A bérletszünetes előadást december 30-án 19 órától mutatja be a társulat Csíkszeredában.

Előadás Udvarhelyen

Az ég mennyezeti címmel előadást tart december 26-án 16.30 órától a székelyudvarhelyi Művelődési Ház koncerttermében Pap Gábor művészettörténész.

Elmarad a bemutató

A szabin nők elrablása című, december 31-re tervezett zenés bohózat ünnepi bemutatója elmarad a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban. A megváltott jegyeket a vásárlás helyszínén átteszik más napokra vagy visszaváltják. Az előadás bemutatójára január 14-én, pénteken este 7 órakor kerül sor.

Mezőgazdasági termelők figyelmébe

A Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal 58-as számú szobájában, majd a pénztárnál kell jelentkezzenek azon mezőgazdasági termelők, akik őszi búzát vetettek, és utólag adták be kérésüket. A pénzösszeget december 27-én 12.00 órától vehetik át (kérik, ebben az évben jelentkezzenek az igénylők).

Ünnepi nyitva tartás

A gyergyószentmiklósi gyógyszertárak nyitva tartása december 25-én és 26-án: Simpatika 10–12-ig; Farmaplusz 25-én 9–12 óráig; Imunofarm minkét nap 14–18 óráig. (Bajna György)

Stílusgyakorlat Madéfalván

A Madéfalvi Ifjúsági Kezdeményezés szervezésében december 25-én 19 órai kezdettel a Madéfalvi Művelődési Házban vendégszerepel a Csíki Játékszín Stílusgyakorlat című műsorával. Az előadást reggelig tartó bál követi.

Örmény-magyar szentmise

Karácsony másodnapján, december 26-án a csíkszeredai Szent József-kápolnában ft. Puskás Attila gyergyószentmiklósi plébános örmény-magyar szertartású szentmisét mutat be.

Unitárius istentiszteletek az ünnepek alatt

A csíkszeredai unitárius imaházban az ünnepi istentiszteleteket a következőképpen tartják: december 24-én 18 órától karácsonyfaünnep, angyaljárás; 25-én és 26-án, karácsony első és másodnapján 11 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak. December 27-én a lelkész a betegeknek és gyengélkedőknek tartózkodási helyükre viszi az úrvacsorát. Január 2-án 11 órától évkezdő hálaadó istentisztelet lesz.

Fogorvosi ügyelet

A Hargita Megyei Orvosi Kollégium közli a hétvégén ügyeletes fogorvosok jegyzékét: Csíkszereda: dr. Boros Brigitta, Gyermek sétány 2/A/6 sz.; Székelyudvarhely: dr. Gergen Ferenc, Tábor u. 2/B; Gyergyószentmiklós: dr. Modval Victor, Kórház u. 10 sz.; Maroshévíz: dr. Dragota Elena, Victor Babes u. Bl. D/1/3. A fogorvosi ügyelet szombaton és vasárnap 8-tól 13 óráig tart.

Ünnepi nyitva tartás Udvarhelyen

A székelyudvarhelyi gyógyszertárak ünnepi programmal várják a lakosságot. Ma (pénteken) a Rákóczi utcai Tünde gyógyszertár 16 óráig, a Kossuth utcai Donna gyógyszertár 18 óráig, a Kisköved utcai Aesculap pedig 17 óráig tart nyitva. Hétvégén a Rákóczi utcai Tünde gyógyszertár áll a lakosság rendelkezésére, az egység szombaton és vasárnap 10–18 óra között tart nyitva. A Kisköved utcai Aesculap gyógyszertár vasárnap 9–16 óra között fogadja az ügyfeleket.

Kenyeret, tejet, illetve egyéb élelmiszert az ünnepek alatt is lehet vásárolni Udvarhelyen. A központi (Márton Áron téri), valamint a Bethlen negyedi (Győzelem utcai) non stop-üzletek folyamatosan nyitva tartanak.

Bemutatóra készül a néptáncműhely

A 2004/2005-ös évad első bemutatóját tartja hétvégén az Udvarhely Néptáncműhely. A Királynemből méltóság című néptáncelőadás Pap Gábor művészettörténész szinopszisa alapján készül, melyet kizárólag az udvarhelyi táncegyüttes számára terveztek. A bemutató előadásokat december 25-én szombaton 19 órai kezdettel, illetve 26-án vasárnap 18 órától tekinthetik meg a székelyudvarhelyi Művelődési Házban.

Sporthírek

FUTSAL

Két barátságos mérkőzést játszott Franciaországgal az udvarhelyi Jakab Zoltán által irányított román teremlabdarúgó-válogatott. Mindkét fővárosi találkozó hazai sikerrel zárult: az első mérkőzésen 2–1, a másodikon pedig 6–1 volt az eredmény. A 8 román gól közül egy a székelyudvarhelyi Csoma Alpár nevéhez fűződik. Csoma mellett másik két udvarhelyi játékos, Klein László és Szőcs Loránd szerepelt a válogatottban.

ALPESI SÍ

NŐK. Meglepetésre a szlovén Tina Maze nyerte az alpesi sízők St. Moritzban rendezett női óriás-műlesikló Világkupa-viadalát. Női óriás-műlesiklás: 1. Maze (szlovén) 2:26.99 perc, 2. Pärson (svéd) 2:27.11, 3. Rienda Contreras (spanyol) 2:27.73. Az összetett Vk állása 11 verseny után (még 24 van hátra): 1. Pärson 493 pont, 2. Poutiainen (finn) 486, 3. Kostelic (horvát) 398

FÉRFIAK. Az olasz Giorgio Rocca nyerte az alpesi sí Világkupa-sorozat Flachauban rendezett férfi műlesikló-viadalát. Férfi műlesiklás: 1. Rocca (olasz) 1:34.86 perc, 2. Schönfelder (osztrák) 1:35.10, 3. Vogl (német) 1:35.17. Az összetett Vk állása 38-ból 15 verseny után: 1. Miller (amerikai) 858 pont, 2. Raich (osztrák) 546, 3. Maier (osztrák) 482.

JÉGKORONG

INTERLIGA. A Székesfehérvári Alba Volán FeVita sima vereséget szenvedett a szlovén Acroni Jesenice otthonában a jégkorong Interligában. Eredmény: Acroni Jesenice – Alba Volán 4–0 (0–0, 4–0, 0–0).

BORSODI LIGA. A magyar jégkorong OB I Borsodi Ligában: Újpesti TE – Miskolci JJSE 10–3 (2–0, 5–0, 3–3).

HUNYADI ANYA LESZ

Anya lesz Hunyadi Emese, az osztrákok magyar származású olimpiai, világ- és Európa-bajnok gyorskorcsolyázója: a 38 éves versenyző és férje, a finn válogatottat irányító Timo Järvinen májusra várják gyermeküket. A klasszis versenyző pályafutása befejezéséről egyelőre nem döntött, de azt elárulta, hogy a térde már nem bírja annyira a terhelést, mint korábban. „A szülési szabadság alatt lesz időm gondolkodni a jövőről" – mondta Hunyadi, aki az 1994-es lillehammeri téli játékokon 1500 méteren szerzett aranyérmet.

ELHALÁLOZÁS

Értesítjük azokat, akik ismerték és szerették, hogy
SZENDREI DÉNES
nyug. ditrói és gyergyószentmiklósi gyógyszerész
szíve 2004. december 20-án megszűnt dobogni. A gyászoló család. (40103

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a nagynéni és rokon
ÖRDÖG REGINA
szül. Farkas
szerető szíve életének 80., özvegységének 2. évében hosszas, türelemmel viselt betegsége után 2004. december 23-án megszűnt dobogni. Temetése december 24-én 15 órakor lesz a csíkmadarasi családi háztól. A gyászoló rokonság. (40108)

Ifj. KASTAL ZOLTÁN

Öcsi
tragikus körülmények között elhunyt. Temetése 2004. december 27-én 13 órakor lesz a gyergyótölgyesi római katolikus temetőben. Jelen értesítést gyászjelentőnek is szántuk. A gyászoló család. (40113)

Copyright © Hargita Népe - 2001