2004. december 14. kedd, XVI. évfolyam 293. szám   

Hargita Kalendárium 2005

Hamarosan piacra kerül lapunk évkönyve, a Hargita Kalendárium.
A 2005-ös esztendőre szóló kiadvány ezúttal is tartalmas kikapcsolódást biztosít, minőségi irodalmat, szűkebb pátriánk távolabbi és közelmúltjáról szóló írásokat, érdekességeket, no meg színvonalas humort tartalmaz.

Keresztrejtvény-pályázatunk témája: Nők a magyar történelemben. A helyes megfejtést beküldők között értékes háztartási gépeket, szórakoztató elektronikai cikkeket és más ajándékcsomagokat sorsolunk ki.

HARGITA KALENDÁRIUM 2005,
a székely családok olvasmánya!
Szerdától keresse Csíkszeredában!

Traian Bãsescu lesz az új államfő

– Markó szerint bárki alakítson kormányt, szüksége lesz az RMDSZ-re –

Bukarest tisztségben lévő főpolgármestere, a liberális-demokrata ellenzék jelöltje, Traian Bãsescu nyerte az államelnök-választás második fordulóját. Bãsescu a szavazatok 51,23 százalékát szerezte míg, míg ellenfele, Adrian Nãstase tisztségben lévő kormányfő az érvényesen leadott szavazatok 48,77 százalékát kapta. Hargita megyében fölényesen vezet Nãstase, itt a szavazati jogukkal élők 76,56 százalékának bizalmát élvezte. Az RMDSZ kitartana eddigi szövetségese mellett, ha a kisebbik koalíciós partner nem mondja fel a szövetséget a jelenlegi kormánypárttal.

A Központi Választási Iroda (BEC) által tegnap délután közzétett adatok szerint vasárnap, a második elnökválasztási fordulóban 10 112 262 választópolgár élt szavazati jogával, azaz a szavazati joggal rendelkezők 55,21 százaléka. A leadott érvényes szavazatok száma 10 008 314. Az érvényes szavazatok a következőképpen oszlanak meg: Traian Bãsescu – 5 126 794 (51,23%), Adrian Nãstase – 4 881 520 (48,77%).

Adrian Nãstase már az adatok 98 százalékának feldolgozása után beismerte, hogy elvesztette a választásokat. Nãstase gratulált Bãsescunak a győzelemhez, és elmondta, ezt személyesen is megtette, amikor telefonon beszélt Bãsescuval. Ugyanakkor hangsúlyozta: tiszteletben tartja a lakosság akaratát. Nãstase hangsúlyozta, a parlamenti választásokon a PSD+PUR szerezte a legtöbb mandátumot. „Máris megvan a többségünk, remélem, hogy Traian Bãsescu ezt figyelembe veszi majd" – fogalmazott.

Ezzel szemben Bãsescu – a teljes győzelmének bejelentését követő első televíziós nyilatkozatában – hangoztatta: azonnal nekilát a stabil kormányzást biztosító parlamenti többség kialakításához az ellenzéki szövetség körül, hogy biztos lábakon álló kormánnyal vágjon neki az ország az előtte álló fő feladat teljesítésének, a 2007-re kitűzött európai uniós csatlakozás megvalósításának. Mint mondta, e többség kialakításában számít a parlament demokratikus pártjaira, számít a PUR és az RMDSZ részvételére.

Bãsescu az európai integrációt és a korrupció elleni harcot, a szegénység felszámolását, valamint a „sajtószabadság visszaállítását" jelölte meg tevékenysége elsőrendű céljának. További külpolitikai teendői között jelölte meg Románia helyzetének megerősítését a NATO-ban. Hangsúlyozta, hogy a külpolitika fő tengelye az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával való stratégiai partnerség lesz. Belpolitikai téren legfőbb céljául a korrupció elleni harcot, a szegénység felszámolását emelte ki. Kulcsfontosságúnak mondta az állami közintézmények mentesítését a pártok politikai befolyásától. Nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítette a korrupciót, ezért nemzetvédelmi célnak tekintette e jelenség elleni harcot.

A jövőben sem lehet figyelmen kívül hagyni az RMDSZ-t, bármilyen kormánytöbbséget is akar majd kialakítani valaki Traian Bãsescu győzelme után – fejtette ki tegnap Markó Béla, az RMDSZ elnöke. Mint mondta, matematikailag az a kormánytöbbség látszik életképesnek –, amelynek a kialakítását a múlt héten kezdte el a PSD+PUR az RMDSZ-szel (remélve a 18 kisebbségi képviselő támogatását). Persze minden attól függ, hogy megmaradnak-e, avagy felbomlanak a jelenlegi politikai tömörülések, nevezetesen a PSD+PUR, illetve a liberálisok és a demokraták szövetsége – fűzte hozzá. „Mi nyugodtan nézünk elébe, hiszen az RMDSZ-re mindenképpen szükség lesz" – hangsúlyozta Markó Béla.

SARÁNY ISTVÁN

Újból megáll a vonat Csíkszenttamáson

Talán soha sem várták annyian a 43 év után újból megálló vonatot Csíkszenttamáson, mint vasárnap délután „a fél hármas személyt", nem azért, mintha valamennyien utazni szerettek volna – mindössze a csíkszeredai középiskolák bentlakó diákjai szálltak fel az alkalomra feldíszített, Csíkszentdomokostól Szenttamásig folyton sípoló vonatra, ahol a fúvósok rázendítettek a Szenttamási vasútállomáson című népdalra. Lassan teltek a percek, mígnem kevés késéssel „elődugta orrát" a fenyőágakkal feldíszített mozdony. A Marosvásárhelyről érkező vonat egyik vagonjából a Brassói Területi Vasútigazgatóság néhány munkatársa – köztük Búzás Nicolae Silviu tervezőmérnök, aki kezdettől fogva támogatta az ügyet – szállt le az új peronra, ahol Márk Tibor polgármester üdvözölte őket, megköszönve közbenjárásukat azért, hogy a régóta szorgalmazott kérelmüknek végre eleget tettek, s az új menetrendben ezután 10 személyvonat megállójaként szerepel a szenttamási is. Míg a vonatot várták, az idősebbek arról társalogtak, hogy 1961. április 11-e előtt (minden indok nélkül e napon számolták fel a megállót) volt itt őrház is, az utolsó pályaőr, néhai Fábián János és felesége gazdálkodtak, mélykút is volt az udvaron, a főút csak jóval később épült.

Márk Tibor polgármester köszöntőjében azt is elmondta, hogy 65 millió lejébe került az önkormányzatnak a megálló peronjainak elkészítése, nemkülönben az idáig vezető villanyhálózat kiépítése; közelebbről egy fedett várakozót is létesítenek, ugyanakkor önerőből a Vasút utcát is járhatóbbá teszik, s ehhez a 2400 lélekszámú lakosság további segítségét kérte. Tamás Márton plébános imádsága után balesetmentes utazást kívánt a szép számmal összegyűlt, az eseményt ünneplő falubelieknek. Egy pohárnyi pálinka és kürtőskalács elfogyasztása után az ünneplő vonatvárók úgy indultak hazafelé, mintha mindannyian akkor szálltak volna le a díszes szerelvényről. Tény, hogy számuk kitett volna egy vonatnyi utast. Mögöttük már ott sípolt az előbbi, a megállóban lassító párja, mely Brassóból tartott Marosvásárhely felé.

KRISTÓ TIBOR

MÉG EGYSZER AZ OKMÁNYIRODÁKRÓL

Végre van egy határidő is...

Az idén már többször írtunk a közösségi okmányirodai (lakosság-nyilvántartási, útlevél-kibocsátási, járműnyilvántartási és hajtásijogosítvány-ügykezelési) közszolgálatok megszervezésének még 2000 végén beharangozott, s azóta is vajúdó létrehozásáról. Gyakorlatilag mindmáig nem történt semmi, azaz igen... papíron, ami nem jelent(ett) egyebet, mint ilyen vagy olyan jogszabályok közlését a Hivatalos Közlönyben. Csupán az idén 4 ilyen jellegű jelent meg finalizálás nélkül, azaz a végrehajtás elmaradt. Most úgy tűnik, mégis történik valami: december 3-án jelent meg a 2104/2004-es kormányhatározat, amellyel jóváhagyták a lakosság- nyilvántartási, közösségi közszolgálatok létszámméretezésének kritériumait. Tehát egyelőre csak a közösségi okmányirodák egyik „válfajáról" van szó. A kormányhatározat értelmében mindenik helyi tanács alárendeltségében meg kell szervezni egy lakosságnyilvántartási közszolgálatot, a megyei tanácsokéban pedig a megyei közszolgálatot. Az annak keretében megállapított létszám a lakosságszám függvénye. Így például 50 001–100 ezer lakos esetében a szóban forgó közszolgálatnál 15 személyt fognak foglalkoztatni. Ennél kisebb lakosságszámú területi-közigazgatási egységek esetében minden 10 ezer lakosra egy állás jut, de nem kevesebb, mint 3. A majdani személyzet köztisztviselőkből, szerződéses személyekből és áthelyezett rendőrökből fog képződni. A közszolgálat vezetőjét helyi tanácsi határozattal nevezik ki.

A kormányhatározat 11. szakasza értelmében a szaktárca, pontosabban a rendőrség kötelékeibe eddig tartozott lakosság-nyilvántartási struktúrák tevékenységét, illetve személyzetét és a pénzügyi alapokat a megyei, a helyi tanácsoknak december 31-ig át kell venniük. Ez végeredményben azt is jelenti, hogy 2005. január 1-jétől az új felállásban fog működni a lakosság-nyilvántartási tevékenység. Azaz sor kerül az első konkrét lépésre a közösségi okmányirodai közszolgálatok kiépítése útján. Ám ez csak a kezdet. Mikor is válnak közösségi közszolgálatokká az útlevélosztályok, a járműnyilvántartás és a hajtási jogosítvány ügykezelése? És mikor is kerül ténylegesen sor a polgárőrség „ruhacseréjére"? (Egyébként e testület átszervezésére is a vonatkozó kormányhatározat szerint 2005. január 1-jéig sor kellene kerüljön.)

Nehéz lenne e kérdésekre válaszolnunk. Annyit azonban jelezhetünk, hogy egyelőre a továbblépést egy újabb(!) jogszabály jelenti: december 7-én jelent meg az 50/2004-es sürgősségi kormányrendeletet (az okmányirodák szervezési és működési kereteit módosító és kiegészítő, amely július 1-jén jelent meg, s amelyről annak idejében beszámoltunk) jóváhagyó 520/2004-es törvény. Számos újólagos módosítást tartalmaz ez is. Többek között előírja, hogy az útlevélkérelmeket (majd) a helyi közösségi lakosság-nyilvántartási közszolgálatokhoz kell benyújtani, a gépkocsivezetői vizsgáztatást különálló, önfinanszírozó szolgáltatásként kell megszervezni, a lakosság-nyilvántartási helyi közösségi közszolgálatok létrejöttekor átszerveződnek majd a jelenlegi anyakönyvi hivatalok is stb.

HECSER ZOLTÁN

Téli várakozásra felkészülve

Egyelőre a téli várakozás lesz a jellemző – a hivatalos átadás után is – a megye legkorszerűbb szenynyvíztisztító állomására. Tavaszig a berendezések őrzésén és a létesítmény fűtésén kívül csak egy feladat vár a tulajdonosokra, Alfalu, Csomafalva és Újfalu önkormányzatára: olyan közszolgálati vállalat létrehozása vagy megtalálása, amelynek jogosítványa lesz az állomás működtetésére. Nem egyszerű, nem is csupán egylépcsős teendő. A kiválasztás érdekében versenytárgyalásokat is előír a törvény, de erről majd annak idején is ráér beszélnünk.

Egyelőre György István alfalvi, Barabás József csomafalvi és Kolumbán Imre újfalvi polgármester a holnapra ütemezett soros, a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon tanácstermébe tervezett gyergyói polgármesterek találkozóján is szó lesz az állomás jövőjéről, s felvetik a megyei jogú város szennyvízhálózatának a tisztítóhoz való csatolása gondolatát is. Ha megegyeznek, aligha született ennél fontosabb és megfontoltabb döntés a vidék és a Maros életét meghatározó kérdésben az utóbbi fél évszázadban!

Abban máris megegyeztek – most még csak a három érintett település vezetői –, hogy egy-egy éjjeliőr-kazánkezelőt alkalmaznak a tisztítóállomáshoz, a javak védelme és az állandó megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében. A szükséges tűzifát is arányosan szállítják, és kiveszik részüket a villanyvezetésre fordított, az alfalvi önkormányzat által megelőlegezett bekötési díjból is.

A program keretében beszerezték a szükséges működési engedélyeket is – tájékoztatott Kolumbán Imre, Újfalu polgármestere. A lakosság háztartásainak bekötése ellenben nem kezdődhet meg – nem csak a tél miatt – a szennyvíztisztításra jogosítvánnyal rendelkező vállalkozás létrejöttéig.

BAJNA GYÖRGY

Méltóság vagy bohóckodás?

Bár nagyon sokunkat nem lepett meg magyarországi nemzettársaink magatartása a kettős állampolgárság kedvezményes megadásáról szóló népszavazáson, mégis rosszulesett az eredmény. Lelkünk mélyén talán reménykedtünk abban, hogy nincs igazunk.

A Magyarország határain túl élő magyarságnak rosszulesett az elutasító magatartás, az emberek elkeseredtek. De az elkeseredés még nem ok arra, hogy szimbólumainkat megtagadjuk. Kölcsey Himnusza nem a Gyurcsányé, de még csak nem is az Orbáné, hanem valamennyi, magát magyarnak mondó emberé. A piros-fehér-zöld lobogó szintén nem a Gyurcsányé, még csak nem is az Orbáné, hanem valamennyi, magát magyarnak mondó emberé. Megtagadni a himnusz éneklését, elégetni a magyar zászlót – vagy akár csak ennek szándékát jelezni –, egyet jelent önmagunk megtagadásával.

Méltóságból, nem hülyeségből kellene példát mutatni a magyarországi nem-testvéreknek. Azt kellene megmutatni, hogy számunkra nemzeti imánk, nemzeti lobogónk szent, hovatartozásunk megtestesítője. Azt kellene megmutatnunk, hogy továbbra is tárt ajtóval és nyílt szívvel fogadjuk magyarországi barátainkat, megosztva velük szerény ebédünket, hisz akik eddig látogattak minket, a barátaink voltak és azok is maradnak, akik csíksomlyói búcsúnkra elzarándokoltak, kötődtek és kötődnek Erdélyhez. Tehát ne a barátaink autóinak ablakát törjük be a csíki falvakban – mint ahogy sikerült ezzel a hülyeséggel megtölteni a magyarországi sajtót –, hisz ellenségeink autóinak szélvédőit bizonyára hiába keresgélnénk itt.

Az elkeseredés, a felháborodás és a dac azonban jópofa, de mélyreható üzenetet hordozó megnyilvánulásokat is eredményezett: már bejárta a világot a hír, hogy az egyik udvarhelyi kocsmán olvasható felirat, miszerint magyar állampolgárokat nem szolgálnak ki; szintén udvarhelyi az az állítólagos megnyilvánulás, miszerint egy magyarországi sportolókból álló csoportot fogadó vendéglátó fax-üzenetet küldött a csoportnak, hogy hozzanak magukkal tolmácsot is.

Tehát vigyázzunk méltóságunkra, vigyázzunk arra, hogy ne fúljon olcsó, színpadias megnyilvánulásokba jogos keserűségünk. Himnuszunk, zászlónk megtagadásával önmagunkat tagadjuk meg, nem azokat, akik minket megtagadtak.

SARÁNY ISTVÁN

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY CSÍKSZENTLÉLEKEN

A hivatal bezárására is sor kerülhet

Az idén megalakult Csíkszentlélek község jövő évi költségvetése messze elmarad a szükségestől, emiatt megtörténhet, hogy egy idő után becsukja kapuit a polgármesteri hivatal.

– Legalább másfél milliárd lejjel van kevesebb pénz, mint amennyire szükség volna – mondta Pál Péter, a Szentlélek, Mindszent, Fitód és Hosszúaszó településeket tömörítő község polgármestere. Pál Péter kifogásolja a költségvetési elosztás kritériumrendszerét, amely hátrányosan érinti az új községet, az adminisztratív terület nagyságát és a lakosság számát veszi alapul. – Szentlélek községben 1700 lakos van, az egyik legkisebb község a megyében, ugyanakkor 1000 hektár közbirtokossági erdő van Bákó megyében, amit nem lehet az adminisztratív területhez számolni. Hiába emeltük maximális szintre az adókat, a község saját jövedelme 2005-ben csak 517 millió lej lesz, és 1 milliárd 141 millió lejt kapunk a költségvetés kiegészítésére. Ez a saját jövedelemmel együtt is csak 1 milliárd 650 millió lejt jelent. A hivatal működtetéséhez szükséges költségek viszont elérik a 2 milliárd lejt, és ebben nincsenek benne más szükséges kiadások. A polgármester sorolja is azokat az alkalmazottakat, akik nélkül nem működhet a hivatal: alpolgármester, jegyző, adószedő, felügyelő, könyvelő, urbanisztikai, illetve szociális irodai alkalmazott, takarítónő. – Ha nincs karbantartó, akkor a tetőről a cserepet is az alpolgármester kell kicserélje. Szentléleken a birtoklevelek 5 százalékát adták ki, ide is szakember kellene, nem beszélve a polgárvédelmi felszerelésről, amely szintén pénzbe kerül, és a törvény kötelez rá. A tanácsosok illetményét, az iskolák fenntartását is biztosítani kell.

A polgármester szerint a szentléleki cégek alkalmazottainak fizetés utáni adójából sem számíthatnak nagy bevételre, mert a legtöbben minimálbérrel dolgoznak. Pál Péter elmondta, igyekeznek más forrásokból, pályázatok segítségével is pénzt hozni a községbe, de ehhez a hivatalnak működnie kell, a pályázatírást pedig meg kell fizetni. A polgármester beadványt is eljuttatott a megyei tanácshoz segítségért folyamodva, de egyelőre nem tudja, mi lesz akkor, ha elfogy a rendelkezésre álló pénz.

KOVÁCS ATTILA

Médiabefutó – 2004

Díjesővel zárult az RMDSZ által szervezett Médiabefutó tehetségkutató verseny szombat esti országos döntője. A 20 millió lej értékű nagydíjat a 13 éves lupényi kislány, Farkas Kinga Réka kapta. A díjazottak között jó néhány megyénkbeli résztvevőt találunk. Népzene kategóriában a csíkszeredai András Orsolya részesült nívódíjban, szólóénekben különdíjat az ugyancsak csíkszeredai Sántha Zsuzsa kapott. A kászonaltízi Bóbiska néptánccsoport a néptánc kategóriában bizonyult a legjobbnak, modern táncban pedig a gyergyószentmiklósi A táncok csillaga előadása. A csíkdánfalvi Zsók Levente színház-kategóriában lett nívódíjas. A zsűri különdíját Botházi Attila (Székelyudvarhely) kapta, a Sapientia-díjat Kovács Annamária (Székelyudvarhely), a Tulipán Áruház különdíját Rigmányi Lajos (Csíkszereda). Zsók Leventének lehetősége lesz fellépni az RTV magyar adásának Félő Közvetítés című műsorában. A Digitál 3 Televízió különdíját Botházi Attila érdemelte ki. A Transindex portál minden fellépőnek saját honlapot készít. Lehetőségük lesz fellépni a Félsziget Fesztiválon a székelyudvarhelyi Wisszaesőknek és a Hang-Overnek, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban Sántha Zsuzsának.

Anikó néni virágai

Aszékelyudvarhelyi 73 éves Simon Gothárd Anna nyugalmazott tanítónőt épp születésnapján, november 21-én népművészi munkássága elismeréseként életműdíjjal tüntette ki a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség. Ennek az elismerésnek örvend a legjobban, mindannak ellenére, hogy már 2001-ben a népművészet kiváló mestere díjat is megkapta.

Anikó néni székelyudvarhelyi lakásán beszélgetünk. A falon cifra tányérok, festmények, grafikák (utóbb tudom meg, ezeknek is ő az alkotója), mégis a festett bútorok, kazetták uralják a szobát. Nem véletlenül, hiszen Simon Gothárd Anna, mint bútorfestő kapta meg az életműdíjat.

Már fiatal pedagógusként bekapcsolódott a néprajzi gyűjtőmunkába. A Brassó megyei kicsi faluban, Tatrangon tanított hosszabb ideig. Seres András sepsiszentgyörgyi néprajzos buzdítására kutatott Hétfaluban, Pürkerecen, Zajzonban, s tanulmányozta mindazt, ami „útjába került". A hetvenes években, az erdélyi táncház-mozgalom virágkorában újból felelevenítette a már feledésbe ment ősi táncot, a boricát. Néprajzi gyűjteményt létesített, s a néphagyományok ápolására nevelte tanítványait. Ilyen előzményekkel tarsolyában érkezett haza, s folytatta pedagógusi munkáját a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor iskolában. Bútorfestésre nevelte tanítványait. Mondhatni, hogy tanítva (is) tanult, hiszen időközben felgyűjtötte, megrajzolta a Homoród-mente festett bútorainak motívumait. Kiváltképp szülőfalujában, Homoródalmáson kutatott legtovább, lévén, hogy a híres bútorfestő, Kádár Mózes is e település szülötte volt. Sajnos, utódai hagyatékát eltékozolták, alig maradt valami utána. Gothárd Anna az utolsó pillanatokban mentette, ami még menthető. Régi, öreg házakban kutakodott, a még fellelhető bútordarabok mintáit másolta, több száz motívumot rajzolt meg. (Ma már késő volna, hiszen a kufárok kifosztották a falut.) Forgatjuk albumba gyűjtött motívumkincseit. Magyarázza a díszítőelemeket – szemrózsa, kőrózsa, duzzadt szegfű, tulipán, főleg ezeket variálta piros, fehér, zöld színekben, barna meg kék alapon Kádár Mózes. Hogyha jó hangulatban volt, s főleg töltögette poharát munka közben a menyecske, akkor élénk színekkel festett Mózes mester – meséli Anikó néni, hiszen gyűjtés közben az is érdekelte, hogy miként emlékeznek vissza az idős emberek a bútorfestőre.

Simon Gothárd Anna ilyen előzmények után fogott hozzá a bútorfestéshez, nem csupán másolta elődje díszítőelemeit, hanem olyképpen stilizálta azokat, hogy az eredeti mintakincs ne sérüljön. Iskolát teremtett. Számos egyéni és közös kiállításon szerepeltek munkái. Az Európai Idősök 1994-ben tartott első találkozójára Anikó néni gazdag perefernummal érkezett meg Budapestre. Festett bútorait a Sportcsarnokban tették közszemlére. A székelyudvarhelyi unitárius egyház felkérésére a presbitérium fogadószobájának bútordarabjait is ő festette meg. A kénosi Gál Áron felkérte, hogy restaurálja régi bútorait; a nagyváradi Székely Ház bútordarabjain (tékák, kendőszegek, almáriumok, ládák, ágybütük) szintén az ő „harapós rózsái" díszelegek. Egy évig dolgozott rajtuk, anélkül, hogy „harapós összeget" kapott volna munkájáért.

A 73 éves Anikó néni a népművészeti táborok állandó vendége. Oktat, előadásokat tart. Úgy virul benne az életkedv, akár bútorokra festett virágaiban.

KRISTÓ TIBOR

SPORT

NŐI KÉZILABDA EB, MAGYARORSZÁG

Győrben és Debrecenben folytatódik az EB

A csoportküzdelmek befejeztével kialakult a középdöntő mezőnye a magyarországi női kézilabda Európa-bajnokságon. Mától csütörtökig Győrben és Debrecenben folytatódik a küzdelem.

A torna eddigi egyik legjobb meccsén, a Románia – Dánia találkozón meglepetésre, a románok győztek (25–24), és két pontot visznek magukkal a folytatásra. Mérkőzés utáni nyilatkozatok. Kim Jensen, a dán válogatott másodedzője: – Gratulálok a román együttesnek a győzelemhez. Szeretünk ellenük játszani, mert bátor, támadó kézilabdát játszanak. Az elképzelésünk az volt, hogy négy ponttal lépjünk tovább, de ez nem sikerült. A mérkőzés során sok hibát elkövettünk, de ez betudható annak, hogy sok játékosunk nem rendelkezik kellő nemzetközi rutinnal. A vereség ellenére örömmel megyünk Debrecenbe. Cornel O_elea, a román együttes szövetségi kapitánya: – Nagyszerű mérkőzést játszottunk, ami végig rendkívül kiegyensúlyozott keretek között zajlott. Úgy gondolom, csapatom megérdemelte a győzelmet, mert kezdettől fogva vezetett, és végig sokkal motiváltabb volt az ellenfélnél. Sikerünk értékét növeli, hogy két alapemberünket kellett nélkülöznünk sérülés miatt. Mihaela Senocico, a román csapat irányítója: – Talán mondani sem kell, hogy rendkívül boldogok vagyunk társaimmal. Ez a győzelem nemcsak lelki egyensúlyunk érdekében volt fontos, de a továbbjutás szempontjából is. A csoportmérkőzések utolsó eredményei.

A-csoport (Debrecen): Norvégia – Csehország 30–22 (16–10). A csoport végeredménye: 1. Norvégia 6 pont, 2. Ukrajna 4, 3. Spanyolország 2, 4. Csehország 0.
B-csoport (Zalaegerszeg): Horvátország – Szlovénia 30–29 (17–16). A csoport végeredménye: 1. Szlovénia 4 pont, 2. Oroszország 4, 3. Szerbia és Montenegró 2, 4. Horvátország 2. (Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.)
C-csoport (Békéscsaba): Németország – Svédország 25–22 (10–11). A csoport végeredménye: 1. Dánia 4 pont, 2. Németország 4, 3. Románia 4, 4. Svédország 0. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak: Románia – Dánia 25–24, Németország – Románia 26–24 és Dánia – Németország 27–24.
D-csoport (Győr): Ausztria – Fehéroroszország 26–21 (12–8). Végeredmény: 1. Magyarország 6 pont, 2. Ausztria 4, 3. Franciaország 2, 4. Fehéroroszország 0.
A középdöntőkben a következő állásról indulnak a csapatok. Győri csoport: 1. Szlovénia 4 pont (67–56), 2. Norvégia 4 (53–49), 3. Oroszország 2 (69–60), 4. Ukrajna 2 (52–54), 5. Spanyolország 0 (52–54), 6. Szerbia és Montenegró 0 (55–75). Debreceni csoport: 1. Magyarország 4 pont, 2. Ausztria 2 (65–63), 3. Dánia 2 (51–49), 4. Németország 2 (50–51), 5. Románia 2 (49–50), 6. Franciaország 0.

A középdöntők műsora
GYŐRBEN. Ma: Spanyolország – Szerbia és Montenegró (16.00 órától), Ukrajna – Szlovénia (18.00) és Norvégia – Oroszország (20.10). Holnap, szerdán: Ukrajna – Oroszország (16.00), Spanyolország – Szlovénia (18.00) és Norvégia – Szerbia és Montenegró (20.10). Csütörtökön: Spanyolország – Oroszország (16.00), Ukrajna – Szerbia és Montenegró (18.00) és Norvégia – Szlovénia (20.10).
DEBRECENBEN. Ma: Románia – Franciaország (16.45), Németország – Magyarország (18.45) és Dánia – Ausztria (20.45). Holnap, szerdán: Németország – Ausztria (16.45), Románia – Magyarország (18.45) és Dánia – Franciaország (20.45). Csütörtökön: Németország – Franciaország (16.45), Dánia – Magyarország (18.45) és Románia – Ausztria (20.45).

A ma délutáni Románia – Franciaország mérkőzést élőben közvetíti az RTV2, a magyar–németet pedig az Erdélyben nem fogható MTV.

Amatőr hokibajnokság

Hat forduló után négy csapat még veretlen az első székelyföldi amatőr jégkorongbajnokságban. A vetélkedőn 13 csapat vesz részt a Csíki- és Gyergyói-medencéből, illetve Háromszékről.

AZ 5. FORDULÓ EREDMÉNYEI:
* Csíkszeredai ISK – Madarasi Bomilact 5–8 (1–2, 1–5, 3–1). Gólszerzők: Szabó Hunor és Kopacz Zsolt 2–2, Bálint Zsolt, illetve András László 3, Sándor Árpád 2, Balázs Lajos, Horvát Mátyás és Petres Tibor.
* Csomafalvi Délhegy – Csíkszeredai Autosport 1–7 (1–2, 0–2, 0–3). Gólszerzők: Gergely László, illetve Mihály Imre 3, Keresztes Levente 2, Botár Adolf és Bíró Zsolt.
* Gyergyószentmiklósi Pingvinek – Csomafalvi Skorpiók 22–0 (10–0, 8–0, 4–0). Gólszerzők: Rokaly és Gergely 4–4, Antal 3, Divoiu és Benedek 2–2, Barabás, Len, Lázár, Máthé, Egyed, Molnár és Vita.
* Karcfalvi HC – Csíkszeredai Medvék 1–9 (1–2, 0–6, 0–1). Gólszerzők: Karda Csaba, illetve Beján Miklós 4, Baczoni Gábor 2, Dénes Csaba, Barta András és Dániel András.
* Dánfalvi HC – Kézdivásárhelyi KSE 6–4 (0–2, 3–2, 3–0). Gólszerzők: Ábrahám Attila 3, János Attila, Süket Gábor és Márton Szabolcs, illetve Máthé József 2, Balogh László és Sípos István.

A 6. FORDULÓ EREDMÉNYEI:
* Skorpiók – Karcfalva 7–2 (2–0, 3–1, 2–1). Gólszerzők: Domokos 3, Sólyom 2, Kedves és Székely, illetve Kozma és Gegő.
* Autosport – Fortunato 3–3 (3–0, 0–2, 0–1). Gólszerzők: Tulit, Bíró és Mihály, illetve Miklós, Csergő R. és Balla.
* Madaras – Délhegy 8–3 (5–1, 1–1, 2–1). Gólszerzők: Geréb András 6, András László 2, illetve Gergely László 2 és Molnár Loránd.
* Bucsin – Csíki ISK 5–2 (1–1, 4–1, 0–0). Gólszerzők: Ilyés Róbert 2, Moldovan Julian, Vad Lukács és Szabó László, illetve Kopacz Zoltán és Szabó Hunor.
* Az Old Bulls – Pingvinek találkozó tegnap késő este, lapzárta után fejeződött be.
* A Délhegy – Skorpiók (3. forduló), Madaras – Alfalu (4.), Fortunato – Old Bulls (5.) és Medvék – Dánfalva (6.) találkozókat elhalasztották. Az állás:

1. Pingvinek 5 5 0 0 96–4 10
2. Fortunato 5 4 1 0 57–3 9
3. Autosport 5 4 1 0 27–12 9
4. Old Bulls 4 4 0 0 34–11 8
5. Alfalu 4 2 0 2 20–17 4
6. Cs. Délhegy 5 2 0 3 27–28 4
7. Madaras 4 2 0 2 17–24 4
8. Medvék 5 2 0 3 15–26 4
9. Dánfalva 4 2 0 2 14–38 4
10. Csíki ISK 6 1 0 5 21–28 2
11. Skorpiók 5 1 0 4 10–48 2
12. Kézdivás. 5 1 0 4 13–70 2
13. Karcfalva 5 0 0 5 6–48 0

A következő fordulók első mérkőzéseinek műsora. Ma: Autosport – Karcfalva (23.00/ Csíkszeredában). Holnap, szerdán: Fortunato – Madaras (22.45/ Csíkszeredában). Csütörtökön: Pingvinek – Autosport (21.00/ Gyergyószentmiklóson) és Csíki ISK – Csomafalvi Délhegy (21.30/ Csíkszeredában). A mérkőzésekre ingyenes a belépés.

Búcsúzott a Szeged

Nem sikerült a bravúr a Pick Szegednek, amely a férfi kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján – az idegenbeli döntetlen után – egy góllal kikapott a vendég és címvédő szlovén Celje csapatától. Férfi BL, nyolcaddöntő, visszavágó: Pick Szeged – Celje (szlovén) 20–21 (12–9). Továbbjutott: a Celje, 44–43-as összesítéssel. A magyar csapatok közül a Veszprém (BL) és a Dunaújváros (EHF Kupa), a románok közül pedig a Nagybánya (Challange Kupa) várja a ma délutáni, bécsi – negyeddöntőbeli – sorsolást.

Teremfoci Székelyudvarhelyen

Véget ért az ötödik alkalommal megrendezett Székelyudvarhelyért teremlabdarúgó-kupa, ahol 24 csapat mérte össze tudását. Az elődöntő eredményei: BGM – Góbék 6–2, Willy – Sepsiszentgyörgyi VBK 0–1. A 3. helyért: Góbék – Willy 5–2, a döntőben: BGM – VBK 4–2. A legjobb játékos címet Birtalan Hunor, az Ikos Conf játékosa kapta, a legjobb kapusnak Mátyás Endre (VBK) bizonyult, a torna gólkirálya Botorok János (BGM) lett 14 góllal, a fair play-díjat a Bunda csapata nyerte. Szombaton az egykori pályatársak emlékmérkőzéssel tisztelegtek néhai Nemes Sándor és Dezső László emléke előtt. A háromnapos torna szervezője a Székelyudvarhelyért Alapítvány volt. (J. J.)

Nemzetközi focikörkép

Berlin. A német labdarúgó Bundesliga 17. fordulójában: Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen 1–1, VfL Wolfsburg – Arminia Bielefeld 5–0. Az állás: 1. Bayern München 34 pont (33–20), 2. Schalke 34 (26–21), 3. VfB Stuttgart 31.

Madrid. A spanyol labdarúgó Primera División 15. fordulójában: Deportivo La Coruna – Sevilla 2–2, Getafe – Villarreal 1–2, Málaga – Levante 1–0, Osasuna – Real Zaragoza 2–2, Real Betis – Racing Santander 2–1, FC Valencia – Numancia 1–0, Espanyol – Real Mallorca 2–1. A Real Madrid – Real Sociedad mérkőzés bombariadó miatt a 88. percben félbeszakadt. A csapatok 1–1-re álltak, amikor Vicente José Lizondo Cortés játékvezető lefújta a találkozót, a rendfenntartók pedig gyorsan kiürítették a Santiago Bernabeu-stadiont, hogy átvizsgálhassák a létesítményt. A mintegy 70 ezer néző körülbelül tíz perc alatt hagyta el az arénát. Az állás: 1. FC Barcelona 38, 2. Espanyol 29, 3. Valencia 28.

London. Az labdarúgó Premier League 17. fordulójában: Arsenal – Chelsea 2–2. Az élcsoportban: 1. Chelsea 40, 2. Everton 36, 3. Arsenal 35.

Róma. A listavezető Juventus Bolognában csak egy hajrában szerzett góllal tudta begyűjteni a három pontot az olasz labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának zárómérkőzésén. Eredmény: Bologna – Juventus 0–1. Az élcsoportban: 1. Juventus 38 pont, 2. AC Milan 34, 3. Udinese 28.

Torna

A birminghami tornász Világkupa-döntő zárónapjának eredményei. FÉRFIAK. Ugrás: 1. Lu Pin (kínai) 9.718, 2. Sapronenko (lett) 9.574, 3. Janev (bolgár) 9.543 ... 6. Marian Drãgulescu (román) 9.475, 8. Gál Róbert (magyar) 9.462. Korlát: 1. Mitja Petkovsek (szlovén) 9.787, 2. Huang Hszü (kínai) 9.762, 3. Marius Urzicã (román) 9.737. Nyújtó: 1. Valerij Goncsarov 9.687, 2. Joneda (japán) 9.662, 3. Marasz (görög) 9.650. NŐK. Gerenda: 1. Cãtãlina Ponor (román) 9.725, 2. Li Ja (kínai) 9.612, 3. Eremia (román) 9.612. Talaj: 1. Daiane dos Santos (brazil) 9.712, 2. Ponor 9.625, 3. Cseng Fej (kínai) 9.562.

Alpesi sí

A szezont bombaformában kezdő amerikai Bode Miller nyerte a férfi alpesi sízők Val d’Isere-ben rendezett óriás-műlesiklását. A pályafutása 17. Vk-sikerét ünneplő klasszis az idény eddigi kilenc viadalából ötöt nyert meg. Férfi óriás-műlesiklás: 1. Miller (amerikai) 2:20.66 perc, 2. Kjus (norvég) 2:20.95, 3. Maier (osztrák) 2:20.99. Az összetett Vk állása 9 verseny után (még 29 van hátra): 1. Miller 560 pont, 2. Maier 339, 3. Walchhofer (osztrák) 284.

A finn Tanja Poutiainen nyerte a női alpesi sízők Világkupa-sorozatának altemarkti, harmadik műlesikló-versenyét, így megerősítette vezető helyét a szakági pontversenyben, míg összetettben az élre ugrott. Női műlesiklás: 1. Tanja Poutiainen (finn) 1:39.88 perc, 2. Schild (osztrák) 1:39.91, 3. Kostelic (horvát) 1:40.53, 4. Anja Pärson (svéd) 1:40.94. Az összetett Vk állása 9 verseny után (még 26 van hátra): 1. Poutiainen 441 pont, 2. Pärson 393, 3. Kostelic 383.

SÍUGRÁS. Folytatta fantasztikus szereplését a síugró Világkupa-sorozatban a címvédő Janne Ahonen: a finn világklasszis a csehországi Harrachovban rendezett hatodik viadalon már ötödik győzelmét könyvelhette el. Eredmények: 1. Ahonen (finn) 288,8 pont (140,0 m/141,0 m), 2. Ljökelsöy (norvég) 287,3 (138,0/140,5), 3. Janda (cseh) 284,2 (140,0/136,5). A Vk pontversenyének állása 6 verseny után (még 22 van hátra): 1. Ahonen 580 pont, 2. Janda 308, 3. Ljökelsöy 293.

CSERKÉSZÉLET

Összegző

A nyár a cserkészek számára a táborozások időszaka. Az évi cserkészmunka koronájaként is emlegetett cserkésztáborokban a cserkészek bebizonyíthatják tudásukat, rátermettségüket, azaz gyakorlatba ültethetik mindazt, amit egész évben tanultak.

Az idei nyár is mozgalmas volt a csíki cserkészek életében. Augusztusban a hagyományos csapattáborok után francia cserkészek látogattak el Csíkszeredába, ahol nemcsak a helyi cserkészekkel ismerkedhettek meg, hanem a város és a környék nevezetességeivel is. A Szent Anna-tóhoz tett kirándulás pedig ittlétük fénypontját jelentette, ahonnan néhány magyar szóval és sok új élménnyel gazdagodva térhettek vissza hazájukba.

A portyázásokon és táborozásokon kívül a csíki körzet néhány cserkésze (az ország más cserkészeivel karöltve) részt vett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban, ahol kézműves foglalkozást vezettek, illetve akadályversenyt rendeztek. Ez utóbbi, sajnos, jelentkezés hiányában – az esőzés miatt – elmaradt.

Szintén a nyár folyamán a Romániai Magyar Cserkészszövetség keretén belül egy kérdőíves felmérést végeztünk a cserkészet társadalmi megítéléséről. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy az emberek mennyire ismerik mozgalmunkat, milyen információkkal rendelkeznek a cserkészetről. A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek igen jelentős hányada pozitívan ítéli meg a cserkészetet. Még mindig nagyon sokan vannak olyanok, akik szerint a cserkészet csupán egy kiránduló mozgalom, azt sokkal kevesebben ismerték fel, hogy valódi célja a fiatalok fizikai, szellemi, lelki és érzelmi képességeinek a kibontakoztatása. Szintén nagyon örültünk annak, hogy a válaszadók több mint fele rendszeresen olvassa a cserkészettel kapcsolatos cikkeket, írásokat. A nemcsak Hargita megyét, hanem egész Erdélyt átfogó kutatás során viszonylag kevés embert tudtunk megkérdezni. A jövőben ezt a kutatást szeretnénk kibővíteni, folytatni.

SALLÓ EMŐKE

Cserkész lelki napok

Az idén december elején (3–5. között) rendezték meg a cserkészek a már hagyományosnak számító cserkész lelki napokat. A helyszín most is a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium kápolnája volt. Az adventi készülődés hangulatának megfelelően a várakozást választottuk témánknak. Az ország különböző részeiről összesereglett cserkészek péntek délutántól vasárnap délig érdekesebbnél érdekesebb programokon vettek részt. A játék és az esti filmnézés mellett mindenkinek alkalma adódott arra, hogy megtapasztalja a várakozást, a csendet is. A zene- és képmeditáció újdonságot jelentett az idén. A katarktikus élményt nyújtó képsorozatok rávezettek Isten mindenütt jelen lévő szeretetére. A meditációval kapcsolatos élmények megbeszélésére a kiscsoportokon belül került sor. A délután folyamán a Láthatatlan színház című program keretén belül a cserkészek saját bőrükön is megtapasztalhatták Isten igéjét. Bibliai történeteket élhettek át, mint pl. amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát.

A mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtó produkció után már csak arra maradt idő, hogy minden csapat felkészüljön az esti tábortűzre. Égő gyertyák fénye világította be a kápolnát, ahol Páter Stephanos és Páter Norbertus – a tábortüzet vezető két cserkésztiszt – találó keretmesével próbált mindenkit bevonni az istenkeresés hangulatába. A csapatoknak pedig a Mesterrel való találkozást kellett bemutatniuk a különböző helyszíneken, helyzetekben.

Az együtt töltött idő alatt közösen várakoztunk, megpróbáltuk elképzelni, megtapasztalni a Jézussal való találkozást, és én hiszem azt, hogy aki ott volt, az találkozott is Vele.

SALLÓ ZOLTÁN

Betlehemi békeláng

Minden év decemberében a betlehemi örökmécsesből származó lángot Bécsbe hozzák el, ahol a különböző országokból összegyűlt cserkészeknek adják át. Az idén december 11-én történt meg az ünnepélyes lángosztás, melyen a sepsiszentgyörgyi cserkészek voltak jelen. Ők hozták Erdélybe a lángot, amelyet a cserkészcsapatok segítségével karácsonyig igyekeznek minden templomba eljuttatni.

A csíkszeredai és csíkmadarasi cserkészek az idén is egy karácsonyi koncertsorozattal egybekötve járják majd végig a csíki falvakat, hogy minden templomba és onnan minden otthonba szétoszthassák a szeretet és a béke lángját.

„Árpád jőve magyar néppel..."

A címből nem nehéz kitalálni, hogy táborunkkal a honfoglalás korát elevenítettük fel, csakhogy nekünk első napon, amikor bevonultunk a „Kárpát-medencébe" (hétköznapi nevén: utászház), nem volt vezérünk. Azért tévedés ne essék, nem magunkra hagyatva vonultunk az új hazába, csakhogy a Gyula (táborparancsnok), vagyis Hanga (György Hajnal csapatvezető) és Napsugár (Benedek Gabriella) még éppen egy másik fontos küldetésüket teljesítették. Emese (Zsóka néni) és a sámánunk (Markó Gergő Magyarországról) segítségével kezdtük meg az életet Pannóniában.

A bevonuláshoz azt a jól bevált cselt alkalmaztuk, hogy több irányból jöttünk, majd mielőtt bevonultunk volna, találkozott a két csapat (Budapest–Rákoscsaba 140-es Pro Patria cserkészcsapata és a ditróiak) és közös szentmisén vettünk részt (na jó, ilyen az ősmagyaroknál nem volt, mondjuk, hogy áldozati szertartás). Majd óriási erővel rohamoztuk meg táborhelyünket, ahol első napunkat a berendezkedéssel, a táborépítéssel és az új haza összes lakójának megismerésével töltöttük.

A vezérek az ősmagyar cserkészeket törzsekbe osztották. A krónikákból ismert hét magyar törzs elevenedett meg: Nyék, Kér, Keszi, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Megyer (vezetők és felnőttek törzse, a legerősebb magyar törzs). A vezérek neveit is többé-kevésbé megtartottuk, csakhogy a férfiak mellé női neveket is kellett kreálnunk, mert minden törzsnek egy fiú és egy lány vezére lett, akik közül egyik erdélyi, a másik magyarországi volt. Így lett Kond párja Kondéria, Hubáé Hubina, Tasé Tasmina stb. A törzsek is vegyes összetételűek voltak azért, hogy egymást jobban megismerjük, ugyanis a következő évi jubileumi tábort készítette elő eme nagyszabású rendezvény, ahol a 35-40 ditrói cserkész és sok-sok segítő mellett kb. 45 testvércserkész volt jelen.

Az ősmagyar móka az esti tábortűzzel vette kezdetét, amikor a sámán mindenkit a törzs tagjává avatott. Másnap megtörtént az ünnepélyes megnyitó, az új haza szabályainak megállapítása, majd a törzsi együvé tartozást erősítettük azzal, hogy délelőtt harci öltözetet varrtunk, délután törzsi zászlót, valamint megírtuk az indulóinkat, csatakiáltásainkat, és a törzsi tánckoreográfia is elkészült. A tábor teljesen készen állt, és minden gördülékenyen működött, a hiányzó vezérek is megérkeztek, úgyhogy teljes gőzzel jöhettek (volna) a jobbnál jobb programok. Senki ne értse félre, nem a programokkal volt baj, hanem az időjárással. Fohászkodhattunk földanyához vagy vízanyához, járhattunk naptáncot, mit sem ért. Hideg volt és eső néhány napig, ezért két tábortűz is elmaradt. Persze, azért nem állt meg nálunk az élet: volt népdaltanulás (különösen nagy sikert aratott a Csetneki csikós című), jurtaállítás és előadás az ősmagyar életmódról, harcmodorról, kézműves nap, amikor nemezelni és makramézni lehetett, és persze kirándulás a Gyilkos-tóhoz, ami a magyarországiaknak óriási élményt jelentett. De még mi is elámultunk e szép vidék csodáin. Tetszett nekik a táborhelyet körülölelő táj is, nem beszélve az esztena-látogatásról, ahol a sajt- és ordakészítés fortélyait figyelhették meg.

Amint az idő helyrejött, a szabadtéri játékra is sor kerülhetett: volt pusziháború és méta is, ezek lassan már hagyománnyá válnak közös táborainkban. A szombati nap a próbázásé volt. A vizsga a kiscserkész-nyakkendőért, illetve az elsőpróba-jelvényért folyt. A sikeresen próbázók a vasárnapi ünnepélyes szentmisén megkapták jutalmukat. Ez a nap volt az, amikor a szülők is megfigyelhették (hivatalosan is), hogy mivel foglalkozunk: jelen voltak a szentmisén, amelyen a kiscserkészek fogadalmat tettek. Este szalonnasütéssel és záró-tábortűzzel koronáztuk a napot és a hetet is, vasárnap lévén. Az élő tűz üzenete az összetartozás fontossága volt, ahogyan az egész táboré is. A fáklyás felvonulás ünnepélyes hangulatot, de nosztalgiát is teremtett, amelyet a humoros tábori élmények, paródiák törtek meg.

Másnap már a táborbontás volt a napi kaland, de még nem volt okunk szomorkodni: a tábor igazából még két napig tartott. Rögtön megmagyarázom: a testvércserkészeink családjainknál voltak elszállásolva, ahonnan közös programokra jártunk, például gyalogtúrára a szárhelyi Lázár- kastélyba, „utolsó vacsorára" a kultúrotthonba. Ez utóbbi táncházzal, bulival, búcsúzkodással és ajándékozással volt egybekötve. A nagytemplom tornyába is felmentünk, együtt métáztunk, majd délután a szokásos könnyes búcsúval váltunk el egymástól. Ez évek óta így meg, megszokhattuk.

A tábor sok pozitív, de negatív tapasztalatot is jelentett számunkra. Nem az én tisztem, hogy a negatívumokat felsoroljam, úgyhogy a jó dolgokról szólok: megtudtuk mi, cserkészek, hogy milyen sokan mellettünk állnak és segítenek, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy egy ilyen méretű tábort meg tudjunk szervezni. Az is fontos, hogy megismertünk és megismertettünk egy történelmi kort, amely a két ország lakóinak közös történelméhez tartozik, de egymás jelenlegi helyzetéről is sokat megtudtunk. Mindezzel előkészítettük a 2005-ös magyarországi tábort, amely ünnepli majd a kapcsolattartás 10. évfordulóját. Reméljük, jövőben is beszámolhatunk hasonló, sőt sokkal szebb élményeinkről, hiszen a cserkész számára a nyári tábor az évi munka gyümölcse. Akármilyen sikeres is addig az év, a táborról ítélik meg azt. Ahogy a közmondás is mondja: Minden jó, ha a vége jó.

KÖLLŐ ZSÓFIA ő.v.
Pillangó őrs, 020-as Takó János cserkészcsapat, Ditró

Betlehemi békeláng

Minden év decemberében a betlehemi örökmécsesből származó lángot Bécsbe hozzák el, ahol a különböző országokból összegyűlt cserkészeknek adják át. Az idén december 11-én történt meg az ünnepélyes lángosztás, melyen a sepsiszentgyörgyi cserkészek voltak jelen. Ők hozták Erdélybe a lángot, amelyet a cserkészcsapatok segítségével karácsonyig igyekeznek minden templomba eljuttatni.

A csíkszeredai és csíkmadarasi cserkészek az idén is egy karácsonyi koncertsorozattal egybekötve járják majd végig a csíki falvakat, hogy minden templomba és onnan minden otthonba szétoszthassák a szeretet és a béke lángját.

NAPRÓL NAPRA

Színes tévét nyerhet, ha egy évre előfizet a Hargita Népére!

Az évből eltelt 348 nap, hátravan még 18. Napnyugta ma 16.36-kor, napkelte holnap 7.44-kor.

ISTEN ÉLTESSE

SZILÁRD nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

ÉVFORDULÓK

* 85 éve, 1919-ben született Shirley Jackson amerikai írónő. Sikeres regényeket és elbeszéléseket írt, jó tollú író volt. Legismertebb műve a Salem község boszorkánya című ifjúsági regénye, amelyben a salemi boszorkánypert írta meg, A lottó című elbeszéléskötete, az Élet a vadak között és a Démonidézés című önéletrajzi műve. A madár fészke című regényéből készül a Lizzie című film, s megfilmesítették a Kísértetjárás a hegyi házban című elbeszélését is. Néhány műve magyarul is olvasható.

* 15 éve, 1989-ben hunyt el Andrej Szaharov Nobel-békedíjas orosz atomfizikus, polgárjogi harcos, a szovjet rendszer belső bírálója. 1947-ben kapcsolódott be a szovjet hidrogénbomba kifejlesztésével megbízott tudóscsoport munkájába, majd a program vezetője lett. 1952-ben a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának legfiatalabb tagja lett. Az 1960-as évek végétől egyre inkább polgárjogi aktivistaként lépett fel. Egy 1968-ban Nyugaton ismertté vált memorandumában, a Gondolatok a haladásról, a békés egymás mellett élésről és a szellemi szabadságról című tanulmányában globális együttműködést tartott kívánatosnak a világban, a szellemi szabadság feltételei között. 1970-ben R. A. Medvegyev történésszel együtt nyílt levelet intézett a szovjet vezetőséghez, amelyben követelte a szovjet rendszer demokratizálását. Másokkal együtt megalapította az Emberi Jogok Bizottságát és éhségsztrájkokkal próbálta felhívni a Nyugat figyelmét a szovjetunióbeli polgárjogi aktivisták súlyos helyzetére. 1975-ben ő lett az első szovjet állampolgár, aki megkapta a Nobel-békedíjat, de nem engedték külföldre, mondván, hogy fontos államtitkok tudója. 1980 januárjában minden címétől megfosztották és Gorkijba száműzték. Ekkor újabb éhségsztrájkokkal próbálta kikényszeríteni az engedélyt ahhoz, hogy családtagjai külföldre utazhassanak. A KGB azonban egyre durvább módszerekkel zaklatta, a fokozódó figyelem ellenére folytatta kritikai tevékenységét az 1980-as években is. Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár és államfő reformpolitikájának köszönhetően 1986-ban rehabilitálták, 1987-ben pártonkívüliként beválasztották a Népi Küldöttek Kongresszusába, ahol a radikális reformerekhez csatlakozott. (MTI Évfordulónaptár)

Mire való?

Felnőtt világunk furcsaságai valószínű, végigkísérik az emberiség történetét. Elfogadott tény, hogy ha valaki betöltötte 18. életévét, az érett, és rendelkezik is annyi ismerettel, hogy többé-kevésbé helytálljon a felnőttek társadalmában. Ami viszont a csíkszeredai parkban történik nap mint nap, arról árulkodik, hogy nem minden felnőtt képes egy páréves gyermek képességeit túlhaladni. Ugyanis számos felnőtt keresi fel a városi parkot, de nem sétálgatás, felfrissülés céljából, hanem, hogy elvégezhesse kisebb-nagyobb biológiai szükségleteit mindenki szeme láttára. Az nem merül fel egyikükben sem, hogy csak a parkból kellene kilépni és kevésbé látványos körülmények között lehetne elvégezni e szükségleteket bármelyik vendéglő mellékhelyiségében, és ami a legfontosabb: ingyen. Arról, hogy ez mennyire szolgálja a közhigiéniát és a parkot felkeresők közérzetét, nem szólunk. Inkább az a kérdés, hogy hány éves korban lehet azt felfogni, hogy mire való egy városi park és mire nem?

KOVÁCS MÁRIA

Többszörösen is örömhír

Az utolsó, mintegy 50 méteren ássák az árkot és fektetik le a szennyvezetéket az Ex Beton munkásai. December 16-án történelmi pillanat tanúi lehetünk: 14 órakor átadják a gyergyószentmiklósi új kórház egy részét. Itt fog berendezkedni a járóbeteg-rendelés. A több mint egy évtizede épülő kórház e részének átadása nemcsak az orvosok és az egészségügyben dolgozók öröme, de az intézménynek eddig helyet adó épület tulajdonosaié is, akik – kijavítása után – újra élvezhetik majd annak az épületnek a hasznát, amelyet szüleik hagytak rájuk, s már évek óta esedékes volt visszajuttatásuk. (Bajna György)

Állategészségügyi hírek

A téli ünnepek közeledtén megsokszorozódik a disznóvágások száma. A trichina-fertőzés megelőzése érdekében ajánlott a sertéshús ellenőriztetése. A csíkszeredai piaccsarnokban naponta (hétvégén és ünnepnapokon is) 8–15 óra között végeznek mikroszkópos vizsgálatot e célból, ugyanakkor kérik, hogy amennyiben lehetséges, 11 óráig juttassák a vizsgálatra váró húsdarabot a rendelőbe. Az elmúlt hétvégén 130 ellenőrzést végeztek a piaccsarnokban, egy esetben a mikroszkópos vizsgálat során pozitív eredmény mutatkozott, ezért szükségesnek látták a laboratóriumi vizsgálat elvégeztetését is, ami 24 órát vesz igénybe. Rácz Lászlótól, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság szakfelügyelőjétől azt is megtudtuk, hogy Kovászna megyében karantént rendeltek el a sertéspestises esetek miatt, ezért semmilyen állat nem hozható be a szomszédos megyéből.

Új székház madéfalván

A Madéfalvi Polgármesteri Hivatal december 10-étől új székhelyen fogadja az ügyfeleket, egy, a tanács tulajdonát képező épület feljavítása, modernizálása után. Csaknem egymilliárd lejes befektetésről van szó, melyet önerőből valósítottak meg, két hónap leforgása alatt – mondta el Tamás József alpolgármester, kiemelve Máthé Edit alpolgármester tevékenységét. December 10-én többek közt Bunta Levente megyei tanácselnök, Sógor Csaba szenátor, egyházi képviselők, a madéfalviak jelenlétében Bartalus Zoltán katolikus lelkész megszentelte az épületet, ahol jó hangulatban, melegben zajlik a munka.

RENDŐRSÉGI KRÓNIKA

Halálos baleset a parkolóban

* December 12-én este Maroshévíz közelében halálos baleset történt. A 38 éves tulceai I. D. egy parkolóban leállította utánfutós haszonjárművét, hogy megjavítson egy villamossági hibát. Mivel nem húzta be a kéziféket, az autó elindult a lejtőn. A sofőr igyekezett a volán mögé ülni, hogy fékezzen, de ekkor saját autója és a Szilágy megyei A. F. leállt haszonjárműve közé került. Az elszenvedett sérülések következtében I. D. rövid időn belül életét vesztette.

* December 13-án kora hajnalban a csíkszeredai rendőrök észrevettek egy ittas személyt, aki beült egy autóba, és elhajtott. Az autót leállították, és kiderült, hogy a csíkszeredai 20 éves P. K. S. ellopta ezt, és ittas állapotban vezette. Lopás és ittas vezetés gyanújával eljárás indult ellene.

* December 9-én a maroshévízi rendőrök azonosították a 18 éves F. S. I.-t és a szintén 18 éves M. I. G.-t, mindketten helybeliek, akik novemberben betörtek a helyi baptista templomba, ahonnan két erősítőt, mikrofonokat és kábeleket loptak el, mintegy 25 millió lej értékben. Az eltulajdonított tárgyakat visszaszolgáltatták a károsultaknak, a két elkövető ellen lopás gyanújával eljárás indult.

MOZI

A csíkszeredai Transzilvánia mozi műsorán december 16-ig
NEVELETLEN HERCEGNŐ 2. –
Eljegyzés a kastélyban (amerikai film)

A sorozat első részéből kiderült, miként lett a kétbalkezes Miából hercegnő. Shonda Rhines szövegkönyvíró folytatja a történetet: a hölgy elvégezte a középiskolát, készen áll Genovia trónjának átvételére és kormányzására. Ekkor jön az igazi meglepetés: az ősi törvény szerint csak férjes asszony lehet a királynő. A gonosz nagybácsi az ifjú Nicholast akarja Mia férjének, ám a lány szíve nem érte dobog. A filmet Garry Marshall rendezte, szereplők: Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo, Chris Pine. (Hajdu József)
A gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában ma 18 órától A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című, színes, feliratos angol krimit vetítik. Rendező: Guy Ritchie.

Évértékelő székelyföldi civil találkozó

A Székelyföldi Közösségfejlesztők Egyesülete és a Human Reform Alapítvány évértékelő találkozóra hív minden érdeklődő civil szervezetet. Az V. székelyföldi civil fórum elnevezésű rendezvény helyszíne a homoródfürdői szövetkezeti motel, időpontja december 17–18. Érdeklődni a 0266–216015, 0723– 155604-es telefonszámokon, e-mail: huref@huref.ro.

Adventi hangverseny Csíkszeredában

Tegnap Oklándon elkezdődött a Nagy István Művészeti Szakközépiskola kamarakórusa és zenekara, valamint az 1–8. osztály ének- és zenekara adventi hangversenysorozata. Ma 18 órától a csíkszeredai József Attila Általános Iskola dísztermében az 1–8. osztályosok koncerteznek Adorján Csaba, Tuzson Hajnalka, valamint Gergely-Simon Ibolya vezényletével.

Decemberi szeminárium

A Polgár-Társ Alapítvány Öko Biznisz programja keretében december 16-án 16 órától a Fenyő Szálloda Salvia-termében (cím: Csíkszereda, Nicolae Bãlcescu utca 11 sz.) tartják a decemberi szemináriumot. Várnak minden olyan vállalkozót, környezeti szakembert, önkormányzati képviselőt, aki környezettudatosan vezeti, igazgatja, irányítja szervezetét. A szemináriumon való részvétel ingyenes. Jelentkezni december 16-án 12 óráig lehet (tel./fax: 0266–315488, e-mail: eco_business@fpc.topnet.ro).

Köszönet

A gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly iskolánál 427 óvodás és iskolás kapott csomagot a Mikulástól a Demeter Cs. V. (Csíkszereda) és a Los Angeles-i Katolikus Egylet jóvoltából. Köszönet érte.

Korondi fazekasok Budapesten

A múlt csütörtökön a budapesti Vármegye Galériában megnyílt a korondi Páll család (Páll Ágoston, Páll Magdolna, Páll Domokos és Páll Antalné Róza) közös kerámiakiállítása. A tárlatot Rákai Filip újságíró nyitotta meg, Mackó Mária népdalénekes közreműködésével. A több mint 100 kerámiatárgy december 23-ig tekinthető/vásárolható meg.

Segítő tábor

A Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány segítő tábort szervez szenvedélybetegeknek (alkohol-, drog-, gyógyszer-, nikotin-, játékfüggőknek) és családtagjaiknak 2005. január 31.–február 11. között. Érdeklődni, jelentkezni a következő telefonszámokon lehet: Kolozsvár: 0264–441969; Marosvásárhely: 0265–254460 vagy 0741–313512; Székelyudvarhely: 0266–211541. Jelentkezési határidő: 2005. január 24.

Névváltozás

A Munka-, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi Minisztérium megszervezésére és működésére vonatkozó 737/2003-as kormányhatározat kiegészítő és módosító 1847/28.10.2004-es kormányhatározat értelmében megváltozott a Hargita Megyei Társadalmi Szolidaritás, Párbeszéd és Családügyi Igazgatóság megnevezése. Az 1847/2004-es kormányhatározat értelmében az új megnevezés: Hargita Megyei Munkaügyi, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi Igazgatóság. Elérhetőségek: e-mail cím: dgmss-19@kabelkon.ro, különleges telefonvonal: 0266– 311072, telefon: 0266–372157, 372197, fax: 0266–311242, honlap: www.dgmsshr.ro.

Copyright © Hargita Népe - 2001