2002. július 8. hétfő, XIV. évfolyam 154. szám   

Maratoni népzene- és néptáncelőadás

Százával gyülekeztek tegnap reggel a székely népviseletbe öltözött felvonulók Csíkszereda központjában. Az Ezer Székely Leány Találkozóra összesereglettek délelőtt indultak ki a csíksomlyói Nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz. A város utcáin felvonulókat fúvószenekar vezette, a lóháton vonuló székely legényeket hintó követte, amely a székely ruhába öltözött dr. Csedő Csaba István polgármestert és nejét szállította.

A hosszúra nyúlt menet jókora késéssel érkezett ki a Nyeregbe. Az összegyűlteket Csíkszereda nevében köszöntötte dr. Csedő Csaba István. A polgármester beszédében emlékeztetett a népszámlás keserű adataira.

– Az anyák kötelessége, hogy olyan székelyeket neveljenek, mint ti vagytok – mondta a hallgatóságnak, hozzáfűzve: – Azért jöttünk ide, hogy gondolatban megfogjuk egymás kezét, hogy érezzük azt, amint a Hargita lábánál, a két Somlyó között szívünk megdobban.

A polgármester beszéde után Boros Károly esperes, csíktaplocai plébános köszöntötte a résztvevőket, majd kezdetét vette az ünnepi szentmise.

Hagyományos magyar íjjal díjazott amatőr ügyességi lóversennyel örvendeztették meg a szervezők azokat a csíkszeredaiakat, idelátogató idegeneket, akik úgy döntöttek, hogy a napsütéses vasárnap délutánt a két Somlyó közti nyeregben zajló rendezvénysorozaton töltik.

A Hármashalom-oltárszínpadon késő délutánig folyt a maratoni népzene- és néptáncelőadás, egymást követték a színen a házigazda csíksomlyói, a kilyénfalvi, a balánbányai, a csíkszentdomokosi, a korondi, tordai, baróti, csíkszentkirályi, hidegségi, a magyarországi hajdúszoboszlói, csíkmadarasi, mezőbándi, kászoni, széki, székelykeresztúri, csíkrákosi és vicei műkedvelő előadók, illetve a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes.

A műsorszámok között Kis Portik Irén gyergyói néprajzos tartott előadást arról, hogy miért szép és értékes a népviselet, dr. Szalay Zoltán népzenekutató a népzene, András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes igazgatója pedig a néptánc szépségéről és értékeiről beszélt a közönségnek. Külön kiemelték azt, hogy a meghívott csoportok zöme szép és értékes viseletben jelent meg, szép és értékes zenét és táncot adott elő.

András Mihály a Hargita Népének elmondta, hogy évről évre javul a rendezvény színvonala, a szervezők igyekeznek olyan csoportokat meghívni, amelyek eleget tesznek egy bizonyos elvárásszintnek.

Az Ezer Székely Leány Napja olyan látványosságokat is tartogatott, mint a színpaddal szemben felállított jurta, az íjászbemutató, vagy a népviseletben megjelent nézők között kisorsolt csikó.

S volt természetesen sör, lacikonyha, körtőskalács, valamint kellemes napsütés. Aki tartalmasan akart szórakozni, kikapcsolódni vasárnap, az megtehette az Ezer Székely Leány Napján.

SZÜSZER-NAGY RÓBERT
SARÁNY ISTVÁN

GYERGYÓI NYÁRI FESZTIVÁL

Rangos rendezvények – lanyha érdeklődés

Egyik boldog, a másik kesereg még a főtér kereskedői és a központban lakók közül is. Egyesek mától kezdik dicsérni a fesztivált, mert véget ért. Sokkal több akad, akinek hiányozni fog a nagy nyüzsgés. A városi kertészet dolgozói nem lesznek a dicshimnuszt zengők között.

A fesztivál sok váratlan meglepetéssel szolgált. (Megérdemelték volna legalább még 400-500 művelt polgár figyelmét). Ezek közül az egri Agria vegyes kórus pénteki fellépése, szombaton a budapesti Kemény István költő és Bartis Attila író felolvasó bemutatkozása – Gálné Esztegár Ildikó és Kercsó Attila szerzői délutánján – külön említést érdemel.

Ségercz Ferenc és kitűnő népi zenekara szombaton délelőtt majd este is tette, amit szokott. Nem lehetett panasz a szombaton fellépő zenekarokra és „csillagocskáikra" sem.

Bozsik Yvette budapesti társulatának egy-egy előadása, esemény a világ jelentős színpadain is. Az estély című produkció nézői megtudhatták, hogy miért. A nézők – percekkel az előadás után is – suttogva osztották meg véleményüket a lenyűgöző táncról. Ilyen színvonalú tánc-színházat eddig nem láttunk Gyergyószentmiklóson. (Jó lenne újra látni).

A nagyváradi Black Beers ír zenét tolmácsoló, fesztivál zárókoncertje után a szervezők megkezdhetik a kiértékelést. Azt is elemezniük kell, hogy mi tartott távol sok – máskor bőkezű – támogatót? Miért maradt messze rangos rendezvényekről is a közönség? Mert maradandó élményt nyújtó esemény lett volna bőven azok számára is, akiket valaha még érdekelt a színvonalas színház, a tartalmas rendezvény. Végül a Gyergyó műveltségéről valló fotókiállítás képein is jó lenne eltűnődni, városatyának és polgárnak egyaránt. Igen tanulságos!

BAJNA GYÖRGY

MAGYAR KORMÁNYFŐI LÁTOGATÁS

Medgyessy: Hazaérkeztem Erdélybe

A hivatalba lépését követő első romániai látogatását pénteken este Kolozsváron kezdte meg Medgyessy Péter. A magyar miniszterelnök szombati első útja a Házsongárdi temetőbe vezetett, ahol meglátogatta nagyszülei sírját. Medgyessy ezután az RMDSZ vezetőivel és vezető tisztségviselőivel folytatott megbeszélést. A találkozó kezdetén a miniszterelnök a sajtó jelenlétében szólt röviden arról, hogy milyen elvek és szándékok vezérlik őt, valamint kormányát, a határon túli magyarsággal kapcsolatos politikában. Leszögezte: közjogilag ő tízmillió magyar állampolgár miniszterelnöke, de az egész magyar nemzetet alkotó tizenötmillió magyarért érez történelmi felelősséget. Ez a felelősség tükröződött a kormányprogram kidolgozásában, és érződni fog az elkövetkező négy év kormányzásában is.

Hosszú távon csak annak lehet igaza, aki az ország békéjét, működőképességét szolgálja. A nyugodt, békés társadalom helyreállítása érdekében az egész nemzeten belül is párbeszédnek kell folynia. Rendkívül fontos az erdélyi, és általában a határon túli magyarság egysége, ezek a közösségek végképp nem engedhetik meg maguknak a széthúzást – jelentette ki. Medgyessy Péter hangsúlyozta, hogy kormánya olyan partneri kapcsolatot kíván a határon túli magyarsággal, amelyben közösen döntenek a közös dolgokról. Magyarország segíteni szeretne, de nem akar a határon túli magyarság helyett bölcs lenni. Ezzel kapcsolatban szólt egyebek között az Illyés Közalapítvány fontos szerepéről és az olyan kezdeményezések, mint a Sapientia erdélyi magyar magánegyetem támogatásának szükségességéről. Bejelentette, hogy július 17-re összehívták a Magyar Állandó Értekezletet. Mint mondta, meghívót a határon túli szervezetek kapnak, ők maguk döntik el, képviselőként kit küldenek Budapestre.

A miniszterelnök nagy tetszést aratott vendéglátói körében, amikor arról beszélt, hogy ő hazajött, otthon érzi magát Erdélyben.

– Szeretem Erdélyországot, Erdély népét. Sorsáért nem csak politikai, hanem emberi felelősséget is érzek – mondta, erdélyi családi gyökereire utalva.

Az Országgyűlés őszi ülésszakának napirendjén szerepel majd a kedvezménytörvény módosítása – jelentette ki Medgyessy Péter, miután szombaton Kolozsvárott megbeszélést folytatott Adrian Nãstase román kormányfővel. A két miniszterelnök közös sajtóértekezletén elhangzott az is, hogy július 17-én a Magyar Állandó Értekezlet ülésén értékelik a törvény végrehajtásának eddigi tapasztalatait, a magyar–román kisebbségi szakbizottság pedig július végéig vitatja meg ezt a kérdést. Az esetleges konkrét módosításokról egyik kormányfő sem kívánt nyilatkozni.

Medgyessy Péter szerint négy alapelvnek kell teljesülnie. A törvénynek működőképesnek kell lennie és valóban azt kell szolgálnia, hogy a határon túli magyarság nemzeti önazonosságát megőrizve szülőföldjén boldogulhasson. A törvénynek teljes mértékben meg kell felelnie az európai normáknak és erről a kérdésről megfelelő párbeszédet kell folytatni a szomszédos országok kormányaival.

Adrian Nãstase szerint a kedvezménytörvény a XX. század fennmaradt jelképe. Mint mondta, közösen kell megvizsgálni, hogy miként egyeztethető össze a jelenkor követelményeivel, de a törvény módosítása a magyar fél kötelessége.

Nãstase hangsúlyozta, hogy a mostani találkozón nem a kedvezménytörvény volt az egyetlen kérdés, annak részleteiről a megbeszélésen szó sem esett.

Elmondta, hogy román részről emlékeztetőt adtak át a két ország közti stratégiai kapcsolatok megteremtéséről. Leszögezte, hogy ez a dokumentum már nem a megbékélésről szól, hanem a jövőre tekintő együttműködésről.

Medgyessy Péter közölte, hogy magyarországi látogatásra hívta meg a román kormányfőt, és a nagy stratégiai kérdéseket ezen a találkozón vitatják majd meg. Elképzelhetőnek tartotta, hogy a látogatásra még az idén sor kerül, és akkor aláírhatják a stratégiai kapcsolatokról szóló dokumentumot.

Utalt arra, hogy a mostani találkozón is már több fontos kérdést áttekintettek. Ezek között a gazdasági együttműködés konkrét lehetőségeit, ezen belül a határokon átnyúló kisrégiók kialakítását, a bukaresti magyar katonai temető kialakítását, a Gozsdu-alapítvány ügyét említette.

Mindkét miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy országaik jövőjét a közös Európában képzelik el.

Medgyessy Péter leszögezte, hogy Magyarország támogatja Románia felvételét a NATO-ba és minden segítséget megad ahhoz, hogy Románia is minél hamarabb az EU tagja legyen. – A két ország EU-csatlakozása fogja megkoronázni azokat az erőfeszítéseket is, hogy a nemzeti kisebbségek szülőföldjükön boldogulhassanak – fogalmazott.

Adrian Nãstase rendkívül baráti légkörűnek és hasznosnak nevezte a találkozót. Mint mondta a jó, baráti légkörben megnő a problémák megoldásának esélye, a közös tervek megvalósulásának legnagyobb ellensége a gyanakvás. A román kormányfő fontosnak nevezte, hogy minél inkább a konkrét kérdésekkel lehessen foglalkozni. Példaként említette, hogy „időnként egy autópálya megépítése sokkal többet mond a fiókokban porosodó számtalan egyezménynél".

A magyar kormányfő szombaton Nagyváradon Tempfli József katolikus püspökkel folytatott megbeszélésén politikai és egyházpolitikai kérdésekről, valamint a romániai magyar közösség helyzetéről esett szó, majd a határ menti térségek gazdasági együttműködésének konkrét lehetőségeiről folytatott megbeszélést a partiumi megyék helyi RMDSZ-szervezeteinek képviselőivel. A szombat este zárt ajtók mögött tartott tanácskozáson az RMDSZ Máramaros, Szatmár, Bihar és Arad megyei képviselői vettek részt. Az érintett romániai megyék képviselői arra hívták fel Medgyessy Péter figyelmét, hogy miközben Magyarország jelenlegi úthálózatából hiányzik az ország déli és dél-keleti térségét közvetlenül összekötő, megfelelő teherbírású fő közlekedési útvonal, már az Osztrák–Magyar Monarchia idején megtervezték és kiépítették a Temesvár–Arad–Nagyvárad–Szat-márnémeti–Nagybánya útvonalat. A találkozón szó volt új határátkelők megnyitásának szükségességéről. Emellett támogatást kértek arra, hogy bővíteni tudják a térségben az egyetemi kollégiumi kapacitást.

A magyar miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy valamennyi felvetést alaposan megvizsgálják az érintett magyar szaktárcák.

Medgyessy Péter tegnap magánprogramon vett részt, ma pedig jelen lesz a nagyváradi Magyar Ház megnyitásán, majd hazautazik.

Kászoni sokadalom

Vasárnap került sor a Kászonokban a sokadalmi ünnepségre, amely régi és híres hagyományokat elevenített fel. A gazdag program e hagyományok felidézésével vette kezdetét, András Ignác iskolaigazgató megnyitóbeszédében a hajdani események szerepét, jelentőségét ismertette. A községközpontban megrendezett kirakóvásár, a népi mesterségek bemutatása, szemléje amellett, hogy a múltra emlékeztetett, felhívta a figyelmet a hagyományok továbbélésének lehetőségeire is.

A sokadalom kimagasló mozzanata volt a kászonjakabfalvi iskolánál és óvodánál sorra került névadó ünnepség, amelyet szentmise előzött meg. Az I–IV. osztályos iskolát a kászonjakabfalvi származású Paraki József történészről nevezték el, az óvoda Kovács Irén szerzetes nővér nevét vette fel, aki a falu szülöttjeként került később Amerikába. A délután folyamán a Sepsiszentgyörgyi Művészi Színtársulat Vásári komédiája jól illeszkedett a sokadalmi hangulatba, volt sportvetélkedő, játszóház, majd este a kászonújfalvi táncegyüttes, a Bóbiska, a Tipetupa és a Fullscreen együttesek léptek színre.

Fogas kérdések

A tavaly ilyenkor írtam arról, hogy telefonoszlopok felállítását megelőzendő, nagy lyukakat fúrnak a Fiság mentén, hogy Csíkszentgyörgy község kisebb településén is legyen távbeszélő. Igen, a hagyományos, vezetékes telefon még mindig igényelt. Sajnos, a kifúrt lyukak azóta is ott tátongnak, ha valaki véletlenül belelépik e csapdák egyikébe, jó, ha van nála mobiltelefon...

Közben Londonban már bemutatták a fogba ültethető mobiltelefont, amelyet akárcsak egy kis tömést, helyeznek el az ember zápfogába vagy bölcsességfogába? Tény, hogy ezután lesz csak igazán bölcs az a fog, amely telefog névre fog hallgatni. Vagy inkább beszélni, nyafogni fog a telefog, titkos üzeneteket tolmácsolva, amelyek digitális rádiójelként érkeznek a szájba, illetve a fogba, majd ezeket egy parányi vibrátor átalakítja rezgéssé, és végül mindez beszédként hallható a belső fülben. A telefog jól fog majd a kémeknek, a pályán küzdő atlétáknak, a tőzsdei befektetőknek, akik a nap huszonnégy órájában szüntelenül hallhatják a brókerek vételi és eladási ajánlatait...

Természetesen lesznek, akik nem találják ínyükrevalónak a telefogat, akik fogcsikorgatva tiltakoznak, mert félnek, hogy a bennük megszólaló idegen hang elidegenedési folyamatot indít el. Jobb, ha az emberben a saját lelkiismerete szólal meg, mondják majd egyes konzervatívok, ha a fogas kérdés utoléri őket is.

Egyelőre azt hiszem, az emberiségnek nem a telefog a legnagyobb gondja, de ha a fogaknál tartunk, a legtöbben megelégednének egy karbantartással, főjavítással, egy-két koronával, híddal. Vannak emberek, akiknek több orruk van már, mint foguk, és ezek még mindig beérnék egy szájpadlással, csak nemigen futja a foghíjas segélyből, nyugdíjból. A tudomány és a technika elgaloppírozik ugyan, lassan egyeseknek telefog nyafog a szájukban, miközben sokan a kenyeret sem tudják elharapni.

A telefog persze előnyös, mert senki sem hallja, észleli a beszélgetést, az illető ülhet a színházban, egy konferencián stb. miközben felhívják és elmondják neki a mondanivalót. Persze, még várni kell, amíg a fogorvosi rendelőkben a telefog beszerelése olyan rutinos lesz, mint ma egy egyszerű tömés. Azonban a kémelhárítás sem marad tehetetlen, lesznek majd kémek, akiknek kihúzzák a méregfogát, a telefogát.

Bizony, sok-sok meglepetést tartogat számunkra a jövő. Addig is azonban vigyázni kell, nehogy belelépjünk egy gödörbe, mielőtt a póznát felállítanánk. És vigyázni kell, nehogy nekimenjünk az oszlopnak, ha azt egyik napról a másikra előzetes bejelentés nélkül felállítanák...

FERENCZ IMRE

NAGYVILÁG

Keményebb reptéri ellenőrzések

A légi közlekedés biztonságáért felelős új amerikai kormányszerv bejelentette, hogy a jövőben egyenruhás és civil ruhát viselő biztonsági őrök ügyelnek majd a repülőterek nyugalmára. A Közlekedési Biztonsági Igazgatóság (TSA) azt követően jelentette be az intézkedés bevezetését, hogy csütörtökön egy egyiptomi származású férfi tüzet nyitott az El Al izraeli légitársaság Los Angeles-i repülőtéren levő jegyeladási pultjánál, és megölt két embert. „Ez az eset, elszigeteltségétől és motívumaitól függetlenül, azt mutatja, hogy nem lehetünk elégedettek a repülőtereinken és más közlekedési pontokon létrehozott biztonsági rendszerünkkel" – áll a szervezet közleményében, amely hozzáteszi: ha a csütörtöki merénylet nem egy fegyveresen is védett jegyeladási pultnál történt volna, még tragikusabb véget ért volna. Az új intézkedés értelmében biztonsági emberek járőröznek majd a repülőterek egész területén. Idén februártól a TSA emberei ellenőrzik a légi járatok utasait, a kongresszusi döntés értelmében november 19-ig pedig ki kell építeniük saját kapacitásukat az útlevél- és repülőjegy-ellenőrzés pultjainál is, amelynél a jövőben a biztonsági szervezet emberei dolgoznak majd.

Ezrek búcsúztatták Kadirt

Kabulban gyászszertartáson búcsúztatták a szombaton meggyilkolt Abdul Kadir afgán alelnököt, közmunkaügyi minisztert, akit tegnap szűkebb hazájában, Dzsalálábádban temetnek el. A kabuli központi mecsetben tartott gyászszertartáson jelen volt Hamid Karzai jelenlegi és Burhanuddin Rabbani volt afgán elnök is. A szigorú biztonsági intézkedések közepette tartott szertartás után számos kormánytisztviselő elkísérte a koporsót az ország keleti részén fekvő Dzsalálábád városába, ahol végső nyugalomra helyezték Kadirt, a szovjetellenes háború egyik legendás parancsnokát, aki ez év júniusának közepéig kormányzó volt Dzsalálábádban. Karzai elnök bizottságot hozott létre a hétvégén a gyilkossági ügy kivizsgálására: Kadirral két vagy három ismeretlen fegyveres végzett, valóssággal szitává lőtték az alelnök gépkocsiját, fényes nappal Kabul központjában. Nem lesz könnyű dolga a testületnek, hiszen Kadirnak sok-sok ellensége volt, akikre most gyanú vetülhet. Karzai nemzeti gyásznappá nyilvánította a keddi napot; a zászlókat aznap félárbocra eresztik szerte Afganisztánban, illetve az afgán állam külföldi képviseleteinek épületein.

A kivonulást sürgetik

Magas rangú amerikai tisztek szorgalmazzák, hogy az Egyesült Államok vonja ki fegyveres erői hagyományos egységeihez tartozó katonáit Afganisztánból – jelentette tegnapi számában a The Washington Post. A jelenlegi és jövendő katonai célokat – az Afganisztán déli részén rejtőzködő tálib vezetők és az afganisztáni–pakisztáni határ térségébe menekült fegyveres al-Kaida-terroristák elfogását – jobban szolgálnák a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) műveletei és különleges kiképzésű, kisebb alakulatok bevetései – idézett az amerikai lap névtelenül nyilatkozó amerikai főtiszteket. Tíz hónapja tart az Egyesült Államok terrorizmusellenes afganisztáni hadjárata, s jelenleg hétezer amerikai katona tartózkodik az ázsiai országban – írták a lap cikkét ismertető hírügynökségek.

RÖVIDEN

* A pakisztáni elnök rendeletben korlátozta politikai ellenfeleit a kormányfői tisztség elnyerésében: a dokumentum szerint nem lehet miniszterelnök az a személy, aki megelőzően már két kormányfői megbízatást kapott, akár kitöltötte mandátumát, akár nem. Az októberre tervezett parlamenti választások előtt kiadott rendelet nem is burkoltan Pervez Musarraf elnök két riválisa, Navaz Sarif és Benazir Bhutto ellen irányul, hiszen korábban mindketten két-két alkalommal álltak már a pakisztáni kormány élén. * Írország egyik legnagyobb adócsalási ügye kerekedhet ki abból a jelentésből, melyet három évi vizsgálódás után szombaton tett közzé egy, az ügyben kijelölt bizottság. Megállapításai szerint több évtizeden át követtek el adócsalásokat, az ügyben Charles Haughey, egykori ír miniszterelnök és számos befolyásos politikai és gazdasági személyiség lehet érintett. * Aleksander Kwasniewski lengyel államfő a miniszterelnök javaslatára kinevezte az új pénzügyminisztert és miniszterelnök-helyettest, az új igazságügyi minisztert és az új kulturális minisztert, miután szombaton felmentette elődjeiket.

KALEIDOSZKÓP

Óriáskígyó a 10. emeleten

Python tartotta két napon át rémületben egy szingapúri ház 10. emeletének lakóit. A család tagjai először a lakószobában pillantották meg az összetekerődzve fekvő kétméteres példányt. Mielőtt azonban segítséget hívhattak volna, az óriáskígyónak nyoma veszett és csak csütörtökön jelent meg ismét. A hüllő a WC-kagylóból tűnt elő az 50 éves háziasszony nagy rémületére. Szingapúrban különben gyakran előfordul, hogy óriáskígyók a csatornahálózaton keresztül – ahol egerekre és patkányokra vadásznak – lakásokba jutnak.

Férfiszívtipró házimunka

A rendszeresen házimunkát végző férfiak várható életkora alacsonyabb, mint a hasonló munkát végző nőké – állítja egy amerikai tanulmány, amelyet az „Egészségesen élni és táplálkozni" elnevezésű hamburgi kezdeményezés ismertetett. A tanulmányt készítő amerikai tudósok arra a megállapításra jutottak, hogy a társadalmi normáknak meg nem felelő foglalkozást folytató férfiak esetében nagyobb a kockázata annak, hogy szívbajosak lesznek. Ezek szerint a házimunkát végző férfiak esetében a szívpanaszok jelentkezésének veszélye 82 százalékkal nagyobb, mint a többi férfiaké. Valamilyen súlyos betegség kialakulásának kockázata a kevésbé képzett és kisebb jövedelemmel rendelkező férfiak esetében kétszerese annak, mint a jól kereső és társadalmilag elismert férfiak esetében.

Pamplonai bikafuttatás

Öt ember sebesült meg – kettő közülük komolyabban – a spanyolországi Pamplonában tegnap megkezdődött hagyományos bikafuttatás első napján. A minden évben július 7-től 14-ig megrendezésre kerülő – Pamplona város védőszentjéről San Fermín-ünnepnek nevezett, s nagy turistalátványosságnak számító – esemény idei első napja a hozzáértők szerint is szokatlanul vészjóslóan kezdődött. A reggeli harmattól síkos kockaköveken több bika is elcsúszott, így az általában körülbelül 7-8 percig tartó „menet" hossza csaknem kétszeresére nőtt. A tegnapi nyitónapot állatvédők tiltakozása előzte meg, a futtatások előtt pucéran rohantak végig a városi pályán, transzparenseiken követelve az állatkínzás, a nyolcnapos futam beszüntetését.

HÉTFŐI SPORT

Rajt előtti cserebere

A román és magyar labdarúgó-bajnokságok egyaránt létszámkrízissel küszködnek. A romániai A-osztályban hat együttes – a Craiovai U, a Bukaresti FC Na_ional, az Aradi UT, a Bukaresti AEK, az O_elul Gala_i és a Brassói FC – háza tájáról érkeznek rémisztő hírek: a csapatok indulása kérdéses. A magyar NB I-ben pedig a Kispest- Honvéd nem tudta megteremteni az első osztályban való szerepléshez szükséges anyagi hátteret. A nagy múltú klubnak be kellett volna mutatnia a Magyar Labdarúgó Liga (MLL) felé az éves költségvetés 70 százalékáról, 140 millió forintról szóló garanciavállalást. Az indulási jogot nem lehet megvásárolni, a versenykiírás szerint a jog a legjobb kiesőre, jelen esetben a szombathelyiekre száll. Ha ők sem tudják vállalni az NB I-et, akkor a Vasas következik és így tovább, sorban az NB IB-s együttesek. Ott ez a szabály. Nálunk zajlik a cserebere. Akinek pénze van, kedvére vásárolhat A-, B- vagy C-osztályos együttest. Így minden bizonnyal kerül vevő a bajban lévő hat együttesre is...

DOBOS LÁSZLÓ

LEÉPÍTÉSEK A SPORTISKOLÁKNÁL (3.)

Maroshévízen mindenki marad

A romániai minőségi sport utánpótlását képező sportiskoláknál leépítéseket helyezett kilátásba a tanügyminisztérium.

Sorozatunk első két részében a Besztercén megrendezett igazgatói értekezleten elhangzottakról írtunk, illetve a Csíkszeredai ISK aligazgatóját, Janovits Endrét kérdeztük a csíki helyzetről. A Besztercén elhangzottak szerint országosan átlagban 30 százalékkal csökkentik a gyerekek létszámát, a tanárokét pedig 10,8 százalékkal. Ezúttal Maroshévízen érdeklődtünk. A Maroshévízi Iskolás Sportklub négy szakosztállyal működik. A röplabdánál ifjúsági I., II., illetve gyermek korosztályú fiú- és lánycsapatok működnek, négy edző irányításával. A szánkó szakosztályt egy, az alpesi síelőket szintén egy edző készíti fel. A negyedik szakosztály, a sífutás két szakembert foglalkoztat. A Maroshévízi ISK igazgatója, Rizea Ioan elmondta, az intézménynél nem lesznek leépítések. Az ISK csapatait különböző rendezvények alkalmával a városbeli cégek támogatják, külön jövedelmet biztosít az iskolában levő fitnesztermet használóktól begyűjtött pénz is.

CZIRJÁK KÁROLY

Edzenek a lányok

Július elsején megkezdte felkészülését a Csíkszeredai Sportklub bajnok női jégkorongegyüttese. Törökné Láday Éva edző irányításával hetente háromszor a szabadban fizikai gyakorlatokat végeznek a játékosok, majd minden edzés az erőteremben ér véget. Az alapozási időszak fontos állomása lesz a hónap közepétől egy tíznapos tengerparti edzőtáborozás, s ha minden a tervek szerint történik, Csíkszépvízre is el szeretne jutni a csapat. Úgy terveztem a felkészülést, hogy augusztus közepétől minél egyszerűbben átállhassunk a jégedzésekre – mondta az edzőnő. A keret 26 játékosból áll, nagy részük eddig is csapattag volt, de jöttek újak is. Néhányan egyetemre készülnek. Az edzőnő bízik abban, hogy a válogatottban több játékosnak helye lesz. A szakvezetés számára továbbra is nehézséget jelent a felszerelés biztosítása. Míg a bukarestiekről és a galaciakról gondoskodik a szakszövetség, addig a bajnokcsapatnál minden a régi – mondták az illetékesek.

FÜLÖP ZOLTÁN

Gála és díjátadás Siófokon

Mintegy nyolcórás, színes, szórakoztató program, számos érdekes mérkőzés – például: színészválogatott – ügyvédválogatott, FTC – Újpest öregfiúk, közönségcsapat – idegenlégiósok összecsapás – közben osztották ki tegnap este a Magyar Hivatásos Labdarúgók Szervezetének siófoki futballshow-ján azokat a díjakat, amelyeket a játékosok szavazatai alapján lehetett elnyerni. A következők részesültek az elismerésekben: l a szezon legjobb kapusa (Zsiborás Gábor-vándordíj): Szűcs Lajos (FTC) l a szezon legjobb mezőnyjátékosa (Albert Flórián-vándordíj): Tököli Attila (Dunaújváros) l a szezon legjobb edzője: Bozsik Péter (ZTE) l a szezon legjobb külföldön játszó labdarúgója: Király Gábor (Hertha BSC) l a szezon legjobb 21 éven aluli játékosa: Tokody Tibor (Újpest) l a szezon legjobban fejelő játékosa (Nemzeti Sport-különdíj): Marius Sasu (Kispest) l a szezon gólkirálya (HLSZ-aranycipős): Tököli Attila l a szezon játékvezetője: Juhos Attila.

Készülnek a sílövők

Hargita megye egyik legeredményesebb téli sportága a biatlon, magyarosan a sílövészet. A ’90-es évek legjobb csíkszeredai sportolója, Tófalvi Éva csendben, otthon, Hargitafürdőn készül. Edzőjét, Márton Simont kérdeztük.

– Az utóbbi öt évben hozzászoktattak bennünket a kiváló eredményekhez. Hogyan emésztették meg az olimpiai gyengébb szereplést?

– Természetes, hogy bosszantott a gyengébb szereplés. Éva napokig csak sírt, én meg próbáltam lelket önteni belé: folytatni kell, még csak 23 éves vagy, és előtted a pálya, Forsberg 35 évesen érte el élete legjobb eredményeit – ismételgettem. Úgy tűnik, sikerült felejtetni, de még mindig kísért az olimpia.

– Több hónap elteltével, higgadt fejjel, találtak-e magyarázatot a kudarcra?

– Csak nálunk volt, egyes körökben, pánikhangulat. Kint, a nyugatiaknál – ahol szintén voltak nagyon gyenge eredmények – természetesnek vették, ha valakinek gyengébb szezonja volt. A sportoló is ember, nem gép. Példa erre a labdarúgó-vébé, ahol a tévedő Kahn kapust hősként fogadták. Visszatérve az olimpiára, egy mondatban így fogalmaznék: tévedtem, amikor engedtem a szövetség nyomásának, és részt vettünk minden világkupa-versenyen, kifárasztva ezzel a sportolókat, továbbá felvállaltam a válogatott vezetését orvos, masszőr és a minőségi sportban feltétlenül szükséges tudományos háttér hiányában, és változtattam az edzésmódszereimen, sokkal több edzést beiktatva. Tessék megnézni, bármelyik sportban, ott fenn, az élvonalban, minden sportoló mellett legalább tíz szakember tevékenykedik, minden pillanatban tudják, hol állnak a felkészülésben, mennyire fáradt, mennyit bír ki a szervezete.

– Milyen kerettel dolgoznak pillanatnyilag?

– A sportiskola soha nem tudott megfelelő anyagi háttért biztosítani a felkészülésre, azért a kettős leigazolási módszert választottuk. Tófalvi Éva továbbra is a Sportklub versenyzője, még három sportiskolás kislányt igazoltunk, hogy a Sportklubnak és az ISK-nak is legyen váltója az országos bajnokságon. További négy sportiskolás lányt a Brassói Bucegi-hez (volt ASA) is leigazoltunk. Nyolc lánnyal dolgozunk tehát, ebből heten ifjúsági korosztályúak. A szakszövetség, az olimpiai bizottság és a minisztérium felkért, hogy továbbra is vezessem a női válogatottat. Ezen még gondolkozom, de a 8 csíkszeredai versenyző jobb felkészülési körülménye céljából valószínűleg elvállalom. Pillanatnyilag az alapozást végezzük, itthon. Tengerparti, majd magaslati edzőtábor következik, és – ha lesz pénz – októberben már kimegyünk Ausztriába, megkezdjük a havas edzéseket.

– Milyen nemzetközi versenyekre készülnek?

– A felnőtt világbajnokságot Oroszországban rendezik (március 15–23.), az ifjúságit Lengyelországban (február 4–9.), a Téli Főiskolás Világbajnokságot Olaszországban (január 19–26.), az Ifjúsági Olimpiai Napokat Szlovéniában (január 28–30.), az Európa-bajnokságot pedig szintén Olaszországban (február 26. – március 2.). Ezenkívül részt vehetünk 9 világkupa- és 8 Európa-kupa vetélkedőn. A VK- és EK-részvételen csak az utat kell fizetni, az ottani szállást állják a szervezők. Ha azt akarjuk, hogy ne szakadjunk el a világ élmezőnyétől, az ifjúságiakkal és a felnőttekkel is részt kell vegyünk nemzetközi vetélkedőkön. A lehetőség adott, élni kell vele.

Kérdezett: DOBOS LÁSZLÓ

Minifoci

Befejeződött Csíkszereda kispályás labdarúgó-bajnoksága. A Szabadidő Sportegylet által szervezett vetélkedő B1 és B2-es csoportjának rangsorát múlt csütörtöki lapszámunkban közöltük. Most az első értékcsoport végső rangsorát ismertetjük. A következő bajnokságra augusztus 6-ig lehet benevezni. Új csapatok jelentkezését is várják. Tervek szerint, az A-csoport küzdelmei augusztus 19-én, a második értékcsoporté pedig augusztus 26-án kezdődnének.

Sakk

Lékó Péter sötéttel döntetlent játszott az angol Michael Adams-szel a dortmundi, 300 ezer euró összdíjazású sakktorna első fordulójában.

TOUR DE FRANCE

Armstrong nyerte a prológot

Bodrogi László a tizedik helyen végzett a Tour de France profi kerékpáros körverseny szombati prológján. A nyitányon az utóbbi három év összetett győztese, az amerikai Lance Armstrong nyert.

A világ legjelentősebb viadalának első magyar indulója remek időt ért el a 7 km-es egyéni indítású futamon, 9:21.43 perccel (ez 44,885 km/órás átlagsebességnek felel meg) sokáig az élen állt. Az utolsó félórában ugyan a világsztárok közül kilencen megelőzték őt, eredménye azonban így is kiváló. Eredmények: Tour de France, prológ, Luxembourg, 7 km: 1. Armstrong (amerikai) 9:08.78 p (45.92 km/ó átlagsebesség), 2. L. Jalabert (francia) 9:10.52, 3. Rumsas (litván) 9:11.97, 4. Botero (kolumbiai) 9:12.60, 5. Millar (brit) 9:13.48, 6. Brochard (francia) 9:14.78, ...10. Bodrogi 9:21.43. Lapzártakor fejeződött be az 1. szakasz (Luxembourg – Luxembourg, 192,5 km), elsőnek a svájci Rubens Bertoliati ért célba. Ma a 2. szakaszra kerül sor, Luxembourg – Saarbrücken, 181 km.

***

A Tour de France kerékpáros körverseny 189 indulója közül a francia AG2R csapat kerekese, a 193 cm-es Andy Flickinger a legmagasabb, míg a képzeletbeli „tornasor" végén a spanyol Euskaltel versenyzője, a 163 cm-es David Etxebarria áll. A legnehezebb a 87 kg-os olasz Marco Serpellini (Lampre), az orosz Alekszandr Botcsarov (AG2R) viszont mindössze 55,4 kg-ot nyom. A „legek" közé tartozik a spanyol Santiago Perez (Kelme) – akinek 33-mal a legalacsonyabb a percenként mért szívverése, valamint a legnagyobb tüdőtérfogattal (8,69 liter) rendelkező olasz Giuseppe Guerini (Telekom) is.

FORMA–1 BRIT NAGYDÍJ

Schumacher 60. diadala

Michael Schumacher (Ferrari) nagy fölénnyel nyerte a Forma–1-es Brit Nagydíjat csapattársa, a brazil Rubens Barrichello, valamint a kolumbiai Juan Pablo Montoya előtt. A négyszeres világbajnok német csillag pályafutása 60. diadalát aratta. Brit Nagydíj (60 kör, 308,356 km): 1. M. Schumacher (német, Ferrari) 1:31:45.015 ó, 2. Barrichello (brazil, Ferrari) 1:31:59.593, 3. Montoya (kolumbiai, BMW-Williams) 1:32:16.676, 4. Villeneuve (kanadai, BAR-Honda) 1 kör hátrány, 5. Panis (francia, BAR-Honda) 1 kör h, 6. Heidfeld (német, Sauber-Petronas) 1 kör h. A vb állása. Pilóták: 1. M. Schumacher 86 pont, 2. Barrichello 32, 3. Montoya 31, 4. R. Schumacher (német, BMW-Williams) 30, 5. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes) 26, 6. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 11. Konstruktőrök: 1. Ferrari 118 pont, 2. BMW-Williams 61, 3. McLaren-Mercedes 37. Következik a világbajnokság 11. futama: Francia Nagydíj (Magny-Cours, július 21.)

Ki mit tudott a világbajnokságokról

Ismertetjük a Hargita Népe és az Erdélyi Magyar Könyvklub által szervezett, Ki mit tud a világbajnokságokról című vetélkedő eredményeit. A vetélkedőn a megye 20 településéből 67 személy vett részt és 174 szelvényt küldött be.

Maximális pontszámot, 10-et senki sem ért el. Hat darab 9 pontos szelvény volt. A hat szelvényt három személy küldte be, mindhárman Csíkszeredából. Ők a következők: Sárossy Attila (3), Sándor Imre (2) és Szabó István (1). A további résztvevők.
Csíkszentgyörgy: Bilibók Szilveszter (1x7 pont).
Kotormány: Keresztes János (1x8).
Bánkfalva: Halmágyi Attila (2x7).
Csomortán: Antal Pál Péter (1x6 és 1x8), Antal Attila (2x6 és 1x8).
Csíkrákos: Bákai Ferenc (1x8).
Vacsárcsi: Fodor Zoltán (1x7).
Csíkjenőfalva: Bartalis László (1x6) és Puskás Mária (2x7).
Csíkszentdomokos: Tímár Loránd (1x7) és Dobos József (1x7 és 1x8).
Tekerőpatak: Csata Károly (1x7) és Csata Kinga (1x7).
Alsósófalva: Bíró Tibor (2x6 és 1x7).
Salamás: Balla Ferenc (2x6).
Székelykeresztúr: Major László (1x5).
Siménfalva: Tiboldi Sándor (1x7).
Felsőboldogfalva: Péter János (1x7).
Balánbánya: Vermesser Károly (1x5) és Szakács Gherasim (1x6).
Gyergyószentmiklós: Jakab Edit (1x5), Ferencz Róbert (1x7), Nagy László „Boci’" (1x6), Majorán Márta (1x6), Czink Gábor (1x7).
Székelyudvarhely: Fábián László (2x8), Pialoga Adolf (1x8), Balássi Ernő (2x7).
Csíkszentsimon: László József (5x7), Fazakas Dénes (1x6, 3x7 és 1x8).
Csíkszentmárton: Sass Levente (3x6 és 3x7).
Csíkszereda: Aczél Márton (2x6), Arcfalvi Béla (1x7 és 1x8), Arcfalvi Magdolna (1x7 és 1x8), André Imre (1x7), Antal Sándor (1x8), Bors Attila (2x7), Bodó Attila (1x8), Darvas Ignác (1x6), Darvas Attila (1x6 és 3x7), Ferencz Ágoston (1x6), Fazakas János (2x8), ifj. Kopacz László (1x8), Kucserik Pál (1x8 és 2x7), Kucserik Beáta (1x8), Kucserik Levente (1x8), Kucserik Katalin (1x8), Márton Előd (1x8), Márton Szilárd (1x7), Márton Dániel (1x8), Marosi Béla (1x7), Marosi Péter (1x6 és 1x8), Nagy Ladó László (1x6, 2x7 és 1x8), László Zsolt (1x8), Rácz Dezső (1x7), Rácz Mónika (1x8), Rácz Attila (1x7), Sárossy Attila (3x9, 27x8, 20x7 és 7x6), Solti Szilárd Imre (1x8 és 2x7), Sándor Imre (2x9, 4x8 és 4x7), Szabó Melinda (1x8), Szabó István (1x9), Tankó Sándor (1x8), Varga Árpád (1x7), Varga Zsombor (1x7), Varga Anna (1x7), Vass Sándor (1x8 és 2x7).

Egyelőre csupán az Erdélyi Magyar Könyvklub támogatja a versenyt, sokszori felhívásunkra sem jelentkezett más szponzor. A díjazásról következő lapszámainkban értesítjük olvasóinkat.

Vívás

Újabb román és magyar érmek születtek a moszkvai vívó Európa-bajnokságon.

A férfi kardozóknál megvédte címét az orosz Sztanyiszlav Pozdnyakov, aki a legjobb nyolc között nagy csatában Ferjancsik Domonkost győzte le. A döntőbe jutásért azután a sydneyi olimpia aranyérmese, a román Mihai Covaliu ellen nyert, s végül honfitársánál, Szergej Sarikovnál is jobbnak bizonyult.

Ezüstérmet szerzett a Nagy Orsolya, Csaba Edina, Sznopek Gabriella, Nagy Annamária összeállítású kardcsapat a moszkvai vívó Európa-bajnokságon. Eredmények.

Női párbajtőr, egyéni: 1. Nisima, 2. Szidiropulu, 3. Jermakova és Sutova.

Férfi kard, egyéni. Az elődöntőben: Szergej Sarikov (orosz) – Vlagyimir Lukasenko (ukrán) 15–13 és Sztanyiszlav Pozdnyakov (orosz) – Mihai Covaliu (román) 15–12. A döntőben: Pozdnyakov – Sarikov 15–13. Végeredmény: 1. Pozdnyakov, 2. Sarikov, 3. Covaliu és Lukasenko.

Női kard, csapatverseny. A döntőben: Oroszország – Magyarország 45–41. Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Magyarország, 3. Azerbajdzsán, 4. Franciaország ... 7. Románia.

Férfi párbajtőr, csapatverseny: 1. Franciaország, 2. Lengyelország, 3. Ukrajna, 4. Fehéroroszország, ... 8. Magyarország.

Serena legyőzte nővérét

Párizs után Wimbledonban is Serena nyerte a Williams-nővérek csatáját, így a hétfőtől már világelső fiatalabb testvér pályafutása harmadik egyéni Grand Slam-diadalát aratta. Először 1999-ben a US Openen bizonyult a legjobbnak. A finálé 1 óra 28 percig tartott. Női egyes, döntő: Serena Williams (amerikai, 2.) – Venus Williams (amerikai, 1.) 7:6 (7–4), 6:3. Az új világelső 486 ezer, a vesztes 243 ezer fontot kapott. Férfi egyes, elődöntők: Hewitt (ausztrál, 1.) – Henman (brit, 4.) 7:5, 6:1, 7:5 és Nalbandian (argentin, 28.) – Malisse (belga, 27.) 7:6 (7–2), 6:4, 1:6, 2:6, 6:2. A döntő lapzárta után fejeződött be.

Sportlövészet

A skeetben szereplő Igaly Diana aranyérmet nyert, és ezzel olimpiai kvótát szerzett a finnországi Lahtiban zajló sportlövő világbajnokságon. Az olimpiai bronzérmes magyar versenyző már az alapverseny, azaz 75 lövés után az élen állt, majd a döntőben mind a 25 korongot eltalálta, így kétség sem fért a sikeréhez. Az Igaly, Göbölös Ibolya, Vasvári Erzsébet összeállítású magyar csapat a harmadik helyen zárt.

A hoki „szülővárosa"

A nemzetközi szövetség (IIHF) a jövőben Montrealt tekinti a jégkorong „szülőhelyének". A sportág történetével foglalkozó szervezet 18 oldalas elemzésében részletezte az ezzel kapcsolatos érveket. Sok egyéb mellett megállapította: az első hivatalos, nézők jelenlétében megrendezett mérkőzést 1875. március 3-án a montreali jégpályán játszották. – Nagyszerű történelmi értékkel gyarapodtunk – szögezte le René Fasel, a nemzetközi szövetség elnöke.

Szabo Párizsban is győzött

Az esős idő ellenére Gabriela Szabo 8:31.88 perccel, a világ idei legjobbjával nyerte a 3000 métert az atlétikai Golden League-sorozat második állomásán, Párizsban.

A 26 éves román futónő az oslói nyitányon 5000 méteren lett első, így továbbra is versenyben van az 50 kg aranyért. A fődíjból az részesülhet, aki mind a hét GL-viadalon győz, és rajthoz áll szeptember 14-én Párizsban a Grand Prix-fináléban. A győztesek névsora, illetve a román és magyar sportolók eredményei. FÉRFIAK. 400 m gát: Sanchez (dominikai) 47.91 mp. 100 m: Greene (amerikai) 9.99 mp. 3000 m akadály: Kemboi (kenyai) 8:10.11 p. 5000 m: Limo (kenyai) 13:02.34 p. 110 m gát: Garcia (kubai) 13.14 mp. Rúdugrás: Mesnil (francia) 5,65 m. 800 m: Krummenacker (amerikai) 1:44.84 p. 1500 m: El-Guerrouj (marokkói) 3:29.96 p. Hármasugrás: Edwards (brit) 17,75 m. NŐK. 3000 m: 1. Gabriela Szabo (román) 8:31.88 p, 2. Adere (etióp) 8:32.31, 3. Masai (kenyai) 8:33.94. 400 m gát: Pittman (ausztrál) 54.58 mp. 100 m: Jones (amerikai) 10.89 mp. 1500 m: 1. Teter (amerikai) 4:05.42 p, 2. Maria Cioncan (román) 4:05.64, ... 6. Varga Judit (Magyarország) 4:07.23. 100 m gát: Devers (amerikai) 12.56 mp. Magasugrás: Bergqvist (svéd) 1,97 m. 200 m: White (amerikai) 22.56 mp. 400 m: Guevara (mexikói) 50.00 mp. Gerelyhajítás: 1. Sikolenko (fehérorosz) 64,59 m, 2. Menendez (kubai) 64.29, 3. Felicia Tilea-Moldovan (román) 62.31, 4. Szabó Enikő (Magyarország) 61.93.

SPORTNAPTÁR

Telik az idő...

Július 8–14.

* Július 8.: 90 éves emlék: 1912-ben, a stockholmi V. olimpián a játékok történetében először rendezték meg a 10 000 m-es síkfutást. Az előző napi három előfutam első öt-öt helyezettje került a döntőbe. Ám közülük négyen nem tudták kipihenni az előcsatározás fáradalmait, így a rajtnál csak 12-én jelentek meg. Verseny közben ismét gyérült a mezőny: öten feladták a futamot, így végül is mindössze 5 futó érkezett a célba. A győzelmet a hasonló versenyeken itt bemutatkozó finnek részéről az akkoriban 23. életévét alig betöltött (1889. december 9-én született) bizonyos Johannes Petterl „Hannes" Kolehmainen nyerte 31:20.8 perces olimpiai alapcsúccsal (a világcsúcsot 1911 óta a francia Jean Bouin tartotta 30:58.8 perccel, ő itt csak 5000 m-en indult). Kolehmainen mintegy háromnegyed perccel előzte meg a másodiknak befutó egyesült államokbeli indián Louis Tewavinmát (32:06.6 perc). A film nevét jegyezzük meg, mert rövidesen ismét találkozunk vele. l Elődöntők két évtizede, 1982-ben a spanyolországi 12. labdarúgó vb-n! A negyeddöntőkben villogott olasz Rossi bizonyított: míg a braziloknak ő lőtte az olaszok mindhárom gólját, ezúttal ismét csak az ő neve szerepelt a góllövők között. Mivelhogy Itália fiai az ő találataival nyertek 2:0-ra a lengyelekkel szemben és jutottak a döntőbe! Annál több bonyodalom a másik ágon! NSZK – Franciaország 1–1 – a rendes játékidőben, 2x15 perces hosszabbítás következik. A ráadás első felvonásában a franciák két gólt lőnek – Tresor és Giresse révén –, de a kapucserét követő második (összességében a 117.) percben Karl Heinz „Kalle" Rummenigge egy gólt ledolgozott a hátrányból, majd a lefújás előtt 6 perccel Fischer kiegyenlített. Végeredmény: 3–3. Jöhet a 11-es viadal. Ebben a németek jobbak 5–4-gyel, így ők lehetnek ott a 11-i madridi döntőben.

* Július 9.: 35 esztendeje, 1967-ben Románia férfi tőrvívó- válogatottja világbajnoki címet szerzett a kanadai Montrealban! Ez volt a vb-címet nyert csapat összetétele: Bukarestből Tãnase Muresanu és Mihai _iu, Szatmárnémetiből Weissböck István – akit a szakszövetség és a sajtó egyszerűen átkeresztelt Ardeleanunak (minden bizonnyal a névhasonlatosság miatt) –, Temesvárról pedig Falb Gyula és Ionel Drâmbã. A döntő mérkőzésen az együttes 9:6-ra győzte le a Szovjetunió válogatottját, élen az egyéni világbajnok Viktor Putyatyinnal.

* Július 10.: És máris itt van újból a finn Johannes Kolehmainen neve: kilenc évtizeddel ezelőtt, az 1912-es olimpián másodszor áll rajthoz, és megismétli két nappal korábbi győzelmét. Ezúttal 5000 m-en nyert, méghozzá 14:36.8 perces új világcsúccsal (a régit a brit Arthur Robertson tartotta 15:01.2 perccel). Most a 10 000 m világcsúcstartója, a francia Jean Bouin volt a második, 1 tizeddel maradt el a győztestől! Ideje 14:36.7 perc. De Kolehmainen még mindig nem fejezte be... l És az elődöntők után kisdöntő az 1982-es foci vb-n: Lengyelország – Franciaország 3–2 – vagyis a bronz lengyel barátainké.

* Július 11.: Másnap már a döntő tartja izgalomban nem csak a madridi közönséget, de a földkerekség valamennyi labdarúgó-szurkolóját. A Bernabenstadionban egymással szemben az NSZK és Olaszország nemzeti tizenegye. Izgalom a tetőfokon. Kapkodás, idegeskedés a játéktéren – gól nélküli első félidő. Szünet után rákapcsolnak a taljánok: Rossi nyitja meg a sort, igaz, ezúttal ennél a gólnál marad, de Tardelli és Altobelli is követi példáját, így 3:0-ás előnyükön a hajrában Breitner csak szépíteni tud. Végeredmény: 3–1 az olaszok javára. Így Olaszország 1934 és 1938 után harmadszor világbajnok! És Paolo Rossi az utolsó három mérkőzésen lőtt 6 góljával a torna gólkirálya!

* Július 12.: 55 esztendővel ezelőtt, 1947-ben a temesvári Sőtér János Predealon 190 cm-re javítja saját, csaknem egy hónappal korábban, június 14-én Aradon elért 188 cm-es magasugró országos csúcsát. Az új csúcsot még abban az évben két ízben beállította. A népszerű Hanzi – a Bega-menti város piarista gimnáziumának volt tanulója – utolsó csúcsát 1956. június 2-án érte el, amikor Isztambulban 205,5 cm-t ugrott.

* Július 13.: Ismét stockholmi olimpia: miután 7-én megnyerte az atléták ötpróbaszámát, ezúttal a tízpróbában is győzött az amerikai indián Jim Thorpe. 1913-ban, koholt profiváddal megsemmisítették eredményeit, érmeit visszavették. Azokat 1953-ban bekövetkezett halála után 1983-ban a NOB visszaadta örököseinek. Késő megbánás...

* Július 14.: Negyed százada, 1977-ben vívó-vb Argentína fővárosában, Buenos Airesben. A kard egyéni bajnoka: Gerevich Pál, a legendás, 7-szeres olimpiai bajnok, Gerevich Aladár fia.

LÁSZLÓ FERENC

NAPRÓL NAPRA

Az évből eltelt 188 nap, hátravan még 177. Napnyugta ma 21.08-kor, napkelte holnap 5.31-kor.

Isten éltesse

Ellák és Edgár nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Évfordulók

* 180 éve hunyt el Percy Bysshe Shelley angol költő, az angol romantikus líra második nemzedékének kiemelkedő alakja. Diákkorában megismerkedett William Godwin anarchista filozófus tanaival, amelyeknek döntő szerepük volt Shelley későbbi politikai, forradalmi nézeteinek kialakulásában. 1810-ben húgával verseskötetet adott ki. Nyugtalan vándorévek következtek életében, mindenütt ott volt, ahol küzdelem folyt az emberi szabadságjogokért. 1814-ben megismerkedett Godwin leányával, a szép és művelt Mary-vel, megszöktette, s 1816-ban – első feleségének öngyilkossága után – feleségül vette. 1818-ban végleg elhagyta Angliát, s Itáliában telepedett le. Élete utolsó hónapjait egy Spezia melletti tengerparti villában töltötte, egy hajóúton a tengerbe veszett. Költeményei Magyarországon a legjelesebb magyar poéták fordításában váltak ismertté, a Nyugat nemzedéke valóságos Shelley-kultusz bűvöletében alkotott.

* 160 éve született Berczik Árpád író, akadémikus. Tisztviselő volt, az 1860-as, 70-es években ő vezette a miniszterelnökségi sajtóosztályt. A Kisfaludy Sándor szerelméről szóló Himfy dalaival ő teremtette meg a magyar irodalomtörténeti tárgyú vígjátékot. Nevét színpadi sikerei tették ismertté, de írt verseket, elbeszéléseket és állandó tárcaírója volt a Pesti Naplónak. (MTI Évfordulónaptár)

Megélénkült a Mikó-vár udvara

Péntek este, az Anconai szerelmesek előadásával kezdetét vette a Csíkszeredai Nyár elnevezést viselő rendezvénysorozat – két hónapon át minden hétvégén koncerteknek, színházi produkcióknak ad otthont a Mikó-vár udvara. A polgármesteri hivatal kezdeményezése az első napok tapasztalatai alapján sikeresnek mondható, és a szervezőkhöz eddig az időjárás is kegyesnek bizonyult.

Pénteken a hetvenes évek hangulatát idéző komédiát láthattak az érdeklődők, a szatmári színház művészei Itália napsütését próbálták bevarázsolni a vár udvarára, és ez nem is volt sikertelen – a szerelmi sokszögek és az el nem koptatott poénok lekötötték figyelmünket és feledtették az este hűvösségét.

Szombaton viszont a fülledt meleget feledtette el egy „férfimese". A De mi lett a nővel háromszereplős darab a XIX. század Oroszországába repít el, az abszurd elemekkel teleszőtt történet mégis oly valószerű, hogy többször kaptam rajta magam: jelenünkben keresem a szereplőkre leginkább hasonlító ismerősöket. Kellett ehhez Nagy Dorottya, Rappert Gábor és István István művészek valóban színvonalas játéka – igazi élményben részesítettek.

Vasárnap este a Csíki Játékszín évadzáró gálaműsorára a színházban került sor, a Mikó-vár udvarán pénteken lesz újra előadás.

SZONDY ZOLTÁN

Sörfesztivál Udvarhelyen

Péntek este kezdődött Székelyudvarhelyen az ötödik sörfesztivál. A városi park melletti minifocipályán verték fel a sörsátrakat, ahol három napon át udvarhelyi könnyűzene-együttesek szórakoztatták a sörközönséget. A fesztivál egyik kuriózuma volt a gulyásfőző verseny, melyre 13 csapat nevezett be. Versenyen kívüliként megfőzte gulyását a pécsi Univer fűszergyártó cég csapata is. A versenyt udvarhelyiek nyerték, és az ezért járó vándorserleget egy évig birtokolhatják. A fesztiválnak szombaton volt a legtöbb sörözője. Újdonság volt az udvarhelyi sörfesztiválok történetében a mozgó toalettek alkalmazása. A sörfesztiválon jó hangulat volt, melynek legfennebb a környék lakói nem örültek. (Bágyi Bencze Jakab)

Mentős Statisztika

Az elmúlt héten több személyt szállítottak kórházba a mentők lázas állapotban, tüdőgyulladás, illetve légúti fertőzések tüneteivel – tudtuk meg a megyei mentőszolgálat ügyeletesétől. Megugrott a mérgezések száma is: 9 alkoholmérgezés mellett 3 gyógyszer-, 2 vegyszer- és 3 ételmérgezés is volt. Egy hároméves kislányt, aki gombamérgezést szenvedett, kómás állapotban szállítottak kórházba. Törésekkel 14, agyvérzéssel 7, infarktussal 9 személy került kórházba, volt 6 kómás eset, 15 koponyasérülés, 4 autóbaleset is.

Árusítják a Nnomtatványokat

A Közpénzügyek Hargita Megyei Vezérigazgatósága közli, hogy megérkeztek a 2002-es I. félévi pénzügyi jelentések nyomtatványai, s azok árusítása mától kezdődik a következő üzletekben:
– Csíkszeredában, az Imprimcom Kft.-nél (Hargita u.);
– Székelyudvarhelyen a Typoker Kft.-nél (Kossuth u.);
– Székelykeresztúron a Kubi Kft.-nél (Szabadság tér),
– Gyergyószentmiklóson az Iroma Kft.-nél (könyvesbolt);
– Maroshévízen az Oleleu Kft.-nél (nyomtatványüzlet).
Megjegyzendő, hogy a Közpénzügyi Minisztérium 460747/2002-es módszertani normája értelmében minden jogi személyiségű cég köteles félévi beszámolót készíteni és benyújtani, függetlenül nagyságrendjétől. A megalakulástól 2002. június 30-ig nem tevékenykedő kereskedelmi társaságoknak nem kell beszámolót kitölteniük, hanem saját felelősségükre kitöltött írásbeli nyilatkozatot kell benyújtaniuk. (Bővebb felvilágosítás a megyeháza 135-ös irodájában vagy a 311775-ös telefonon.)

Bölcsülő a Lázár-házban

Ma délután 5 órától ismét Bölcsülő-találkozót tartanak a csíkszeredai Lázár-ház 116-os termében. Téma: Kudarc nélkül az iskolában. Meghívott előadó: Bartis Ágnes óvónő.

Öko Biznisz szeminárium

A Postabank csíkszeredai székházában ma 17 órától kerül sor az Öko Biznisz program júliusi szemináriumára. A rendezvény témája: a környezetközpontú irányítási rendszerek, szabványosítás, ISO 14 000 sorozat. Meghívott előadó: Kőrösfőy Sándor konzultáns Kolozsvárról. A szemináriumon való részvétel ingyenes.

HUMOR* HUMOR * HUMOR *

Lopás

– Képzeld, a portás rajtakapott egy vezetőt, amikor éppen lopott holmit vitt ki az üzemből. Azonnal elbocsátották! Szörnyű!
– Inkább nagyon is rendben van. A vétkeseket szigorúan meg kell büntetni!
– Igen, de most nincs portásunk.

Copyright © Hargita Népe - 2001