2001. június 28. csütörtök, III. évfolyam 149. szám   

Díszpolgári címek Keresztúron

Minden év júniusában Székelykeresztúr város kitüntetéseket adományoz azon személyeknek, akik a városért, a város vonzásában éltek és tettek ennek fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért. Ebben az évben június 23-án a Molnár István Múzeumban rendezett ünnepélyes díjátadáson hat személyt tüntettek ki. Díszpolgári címet adományoztak a város leghűbb festőjének, Ipó Lászlónak, akinek festményeit őrzi a város, a Molnár István Múzeum képtára. Portréi számos kortárs személyiség arcvonásait őrzik, melyek nemcsak képzőművészeti, de történelmi kordokumentumok is. A festés mellett verseket is írt, vagy éppen hegedűt készített és szerepet vállalt a város kulturális életében. Születésének 90. évfordulóján méltán kapta meg a díszpolgári címet.

Pro Urbe-kitüntetésben részesült Herbert von Euw svájci állampolgár, a „Pro Cristur" Grüningen Egyesület tagja. Az ő segítségével épült fel a fiatfalvi modern orvosi rendelő, a Petőfi Sándor Általános Iskola és az Orbán Balázs negyed modern fütésrendszere. Pro Urbe-díjban részesült továbbá Hartung György Somogybabod polgármestere, Szécsi András festőművész és Kárpáti Zoltán dunakeszi tanácsos.

Szabó Kálmán Attila, a Székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző nyugalmazott tanára, aki Székelyszenterzsébeten született, fáradságot nem kímélve, megírta egykori iskolájának, a Székelykeresztúri Állami Tanítóképző Intézetének történetét. Ezért a munkájáért Székelykeresztúr Kultúrájáért kitüntetésben részesült.

BÁGYI BENCZE JAKAB

Finnország két napban

A nyári napforduló, a Szent Iván-éj ünnepe adott alkalmat rendezvényünkre – mondta nyitóbeszédében Takács Éva, aki finn nyelven köszöntötte az érdeklődőket. A szombaton és vasárnap Csíkszeredában megrendezett Finnország két napban című rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében nyitotta meg Takács Éva, aki elmondta, hogy a napfordulón a Nap le sem nyugszik északi rokonainknál, s karácsony után ez a legjelentősebb ünnep Finnországban. Két napba nyilván nem fér be az egész ország, de talán mindenki bepillantást nyerhet nyelvrokonaink életébe, kultúrájába – hangsúlyozta, majd átadta a szót Smaranda Enache-nak. A volt helsinki nagykövet személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal. A finnek Európa japánjai – mutatott rá Smaranda Enache, aki elmondta, hogy Finnország az a hely, ahol a turista az emberiség gyerekkorával és a már sci-fi-be illő magasszintű technológiával egyaránt találkozik. Északi rokonaink patriotizmusa rendkívül erős és nagy tiszteletben tartják hagyományaikat, de ez a hazafiság egyáltalán nem hasonlítható a közép-európai nacionalizmushoz, hiszen senkit sem gyűlölnek. Példamutató, ahogy a finnek az erős germán és szláv szomszédok szorításában megőrizték identitásukat és nem asszimilálódtak – hangúlyozta az egykori nagykövet. Ez egy olyan nép amely megmarad és mindig fejlődni fog – vélekedett Smaranda Enache, s egyben javasolta a testvérvárosi kapcsolatok létesítését.

A csíkszeredai Soros Oktatási Központ szervezte rendezvény délután az oktatási központ székhelyén folytatódott, ahol a finn film és Európa viszonyáról tartottak előadást, majd a Kalevala nemzeti eposzból tekinthettek meg részleteket az érdeklődök. Vasárnap a hagyományos finn népi kultúra az ezredfordulón témájú előadás és több filmvetítés szerepelt a programban.

SZÜSZER-NAGY RÓBERT

VÉGET ÉRTEK A HARGITAI MEGYENAPOK

Kézműves mesterek díjazása

Számos szabadtéri koncerttel és előadással, különböző sportvetélkedőkkel és kulturális rendezvényekkel tarkított négy nap után, szombaton véget értek az első alkalommal megrendezett Hargitai Megyenapok. A szeszélyes idő ellenére szombaton a csíkszeredai sétálóutcán és a Majláth Gusztáv Károly téren folytatódott az előző nap megnyitott Míves Emberek Sokadalma. A Megyei Kulturális Központ konferenciatermében rendezte meg délelőtt a kézművesek szakmai tanácskozását. Kardalus János a nép körében élő művészeti alkotások kategorizálhatóságáról tartott előadást, külön kitért az anyag és technika témakörére is, a népművészet és a népi iparművészet különbségeire, a különböző népművészeti alkotások funkcióira és díszítésre. A déli órákban ismét folklórműsor színhelye volt a Petőfi utca, a szabadtéri színpadon meghívott együttesek, csoportok léptek fel, így Kászonújfalu folklórcsoportja, a székelykeresztúri Mákvirág gyermekegyüttes, a székelyszenterzsébeti roma tánccsoport, Várhegy és Salamás egyesített folklórcsoportja, a csíkdánfalvi Bogáncs együttes, a gyergyószárhegyi Cika együttes, Csíkszentsimon folklórcsoportja, a kászonaltízi Bóbiska gyermekegyüttes, Tusnádfürdő folklóregyüttese és a gyergyószentmiklósi Romatűz együttes. Ezt követően került sor a Míves Emberek Sokadalmának kiértékelésére és a mesterek díjazására. Lőrincz Zsuzsanna, a szervező Artera Alapítvány elnöke sikeresnek tartotta a népi mesterségek vásárát, és megjegyezte, az alapítvány továbbra is igyekszik olyan lehetőségeket teremteni, amelyek a kihalófélben lévő hagyományos kézműves mesterségek népszerűsítését teszik lehetővé. A Hargita Megyei Kulturális Központ által kiállított elismerő oklevéllel jutalmazták Györfi Imre korondi fazekasmestert és a székelyudvarhelyi Tanulók Háza fiatal kézműveseit a sokadalomban bemutatott munkáikért¸ a közönségdíjat pedig a gyergyói Tölgyesi András Béla rézműves érdemelte ki. A nap ezzel még nem ért véget, a sétálóutca színpadján a budapesti Wertetics Orchestar tartott koncertet. A hattagú együttest a Balkánon jó ideje virágzó és a hagyományok továbbélésének egyik módját jelentő irányzat méltó magyarországi képviselőjeként tartja számon a zenei szakma; a szerb, a bolgár és a makedón muzsika elemeit fonják egybe a jazz, rock és funky stílussal.

ABLAK AZ ORSZÁGRA

Autópályalobby

A parlament 17 törvényhozója közös nyilatkozatban szólította fel az illetékeseket, hogy a Nagylak és Konstanca között tervezett autópálya ne Erdély kikerülésével, hanem ennek a térségnek a bekapcsolásával épüljön fel. Az erdélyi autópálya építését szorgalmazó képviselők kezdeményezésére szombaton Nagyváradon tanácskozást tartottak, amelyen az érintett megyék vezetői és parlamenti képviselői mellett román és magyar szakemberek, valamint több magyarországi megye képviselői vitatták meg a közös fellépés lehetőségét. A tanácskozáson elvi egyetértés született az erdélyi autópálya tervének támogatásáról, és ezt közös nyilatkozatban rögzítették. A 17 parlamenti képviselő külön dokumentumot is elfogadott, amelyben felszólította a kormányt az országot Erdély kikerülésével átszelő autópálya tervének módosítására. Az RMDSZ hét, a Nemzeti Liberális Párt hat, a Szociáldemokrata Párt két és a Demokrata Párt, illetve a Nagy-Románia Párt egy-egy törvényhozója írta alá a nagyváradi nyilatkozatot. A közlekedési minisztérium már a nagyváradi találkozó előestéjén leszögezte, hogy elutasítja a kezdeményezést. * Nagy-Románia békés úton történő megteremtéséről és Erdély Magyarországgal szembeni megvédéséről beszélt Corneliu Vadim Tudor szenátor, a Nagy-Románia Párt (PRM) elnöke a párt Bukarestben tartott évfordulós ünnepségén. A PRM szombaton maratoni hosszúságú ingyenes koncerttel ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. Az ünnepség csúcspontja Tudor beszéde és a pártelnök eddigi tevékenységét megörökítő dokumentumfilm bemutatása volt.

Ditrói falunapok először

Pénteken reggel Petres Csaba tanár diák fúvószenekarának ébresztőjét fogadhatta örömmel a község népe, 10 órától Gaál András rég látott, alkotói útjának határköveit jelző, az 1970-es években készült vízfestményeiből (és 2 krétarajzból) a községháza dísztermében rendezett kiállítással indította el Bardócz Ferenc polgármester az ünnepségsorozatot. Gaál András művészetét és tevékenységét Petres Csaba méltatta, majd a szülőfalujában kiállító alkotó – rendhagyó módon – maga is vallott művészetéről. Utána Starmüller Géza kolozsvári belsőépítész az önálló erdélyi magyar kultúráról, illetve Gaál András és társai meg a szárhegyi művésztelep szerepéről tartott kiselőadást. 11 órától a kézművesek kiállításán a kiállítók nevében Mezei Attila fa- és csontfaragó szólt a közszemlére került anyagról.

Délután 3 órától a sporté volt a „szó". Az egykor kézilabdázó hölgyek mérkőzésére, utána utcai futóversenyre került sor. A művelődési házban Madaras Albert köszöntőjét követően Biró Sándor nemzetközi sakkmester 48 táblán mérkőzött kihívóival.

Szombaton a tekerőpataki fúvósok és a gyergyószentmiklósi Huszár Hagyományőrzők parádéja után az ünnepi tanácsülés keretében díszpolgári címeket adományoztak. A helyi csoportok szép művészi műsorát a csíkszeredai Nagy István Művészeti Szakközépiskola zene- és énekkarának fellépése koronázta. Délután ismét szabadtéri rendezvényeken szórakozhatott a nagyközség lakossága, illetve a Bátaszékről, Kamutból, Budajenőről, Eschből (Svájc), Hungerből (Németország) és a környék településeiről érkezett vendégeik. Az újba öltöztetett labdarúgópályán öregfiúk fociztak, a tekerőpataki és a remetei fúvósok közreműködésével hangulatossá tett népünnepély, utána szabadtéri bál zárta a napot.

Vasárnap a nagytemplomot építtető Takó János plébános Burján Gál Emil készítette szobrát avatták fel nevét viselő cserkészcsapat és meghívottai jelenlétében; 12 órától a nagytemplom búcsújára érkezett zarándokok osztoztak az ünneplők örömében. Este szabadtéri bál zárta a falunapokat.

BAJNA GYÖRGY

Elföldelt földtörvény

Évtizede a földtörvény nálunk egy újból és újból kiásott csatabárd, a torzsalkodás eszköze, amelyet kicsorbítanak, majd ismét elföldelnek. Ez az exhumált földtörvény tulajdonképpen saját módosított változatával él vadházasságban, törvénytelenül és még sok számos évben boldogtalanítja a föld népét, amely lassan belefárad a dologba, és lassan ő is elássa magát. Egyelőre őszig még pihentetik, érlelik a földtörvényt, vagyis őszi betakarítás idején egy gyümölcsöző változatát újfent eltárolhatjuk, elföldelhetjük. A földtörvény egyébként leginkább téli álmát szereti aludni, nálunk ez az időszak hat hónap, fél év. A jelzések szerint az életbe nem ültetett, de mindig újrafejelt, resapált földtörvény mint mozgássérült, leszázalékolt valami kerül majd ki a hó alól, a tavaszi remények, a csörgedező hólé idején. Időközben a föld szagától és az erdő zúgásától sokan megkergülnek, mint az angol tehenek; van akinek a kaparástól a körme fog fájni, másnak a szája a sok panasztól, kéréstől vagy érdeklődéstől. A sír szélén álló nemzedéket, a hetven–nyolcvanéves korosztályt megmászatták a padlásokon, a közbirtokossági dokumentációt megkeresendő. Mint a katonaságnál a cigánykáplár az újoncokat... Szüntelenül, változatlanul újoncai vagyunk ennek a világnak, korosztálytól függetlenül életfogytiglan egyéb sincs, csak vigyázállásból fejállásba, fejállásból vigyázállásba. Csupa keljfeljancsi, akik földönfutókként várják az időnként kiásott, majd eltemetett földtörvény retusálását, módosítását. Amit pedig sokat piszkálnak, javítanak – elromlik! Avatatlan mesterek kezében a csavarhúzó és a ránga, gyanítani lehet, hogy a futóváz és a motor a kanyarban búcsút intenek egymásnak...

Az évek során a földtörvény módosítása úgy történt, mint ahogy a népi bölcsesség mondja: nyáron szánt, télen szekeret. Éppen ezért ez a törvény téli szekér és nyári szán egyben. Még mindig nem tudni, hogy lesz-e közbirtokosság, amikor ezek százszámra már bejegyeztetve a bíróságokon, csak egyet tudunk biztosra: az erdő és a türelem is elfogyott. Évtizede egyetlen földtörvény érvényesül: az, amit a temetőgondnokság gyakorol...

FERENCZ IMRE

SPORT

Vita az illemről

A német futballisták felháborodottan reagáltak arra a javaslatra, hogy a következő idénytől büntessék a pályán történő köpködést és orrpiszkálást. Willi Lemke, a Werder Bremen egykori vezetőedzője – jelenleg a város oktatásügyi tisztségviselője – szerint az illetlenül viselkedő játékosok rossz példát mutatnak a gyermekeknek. – Én biztosan folytatom a köpködést. Nem fogok egy csomag papírzsebkendőt magamnál tartani a mérkőzések alatt! A futball élsport, nem pedig teaparti – közölte indulatosan Mario Basler, a brémaiak sztárja. Véleményéhez csatlakozott Hasan Salihamidzic, a bajnok Bayern München középpályása: – Igencsak nevetséges lenne, ha ilyesmi miatt büntetnének meg. Volker Roth, a német szövetség játékvezetői bizottságának elnöke szerint a szokás valóban undorító, de a bíróknak enélkül is van elég dolguk: – Nem örülnék, ha a tévés összefoglalókban az ilyen eseteket is a fejünkre olvasnák. Hozzáteszem viszont, hogy mi is rengeteget futunk, de még egy kollégámat sem láttam orrot túrni.

Fantasztikus magyar siker a női döntőben

A magyar női vízilabda-válogatott szenzációs sikert aratva, megnyerte a budapesti Európa-bajnokságot. Faragó Tamás együttese a fináléban a legutóbbi három kontinensvetélkedő győztesét, Olaszországot múlta felül. Magyarország 1991 után másodszor lett aranyérmes.

Nők, döntő: Magyarország – Olaszország 10–8 (2–1, 3–1, 3–4, 2–2). A magyar csapat gólszerzői: Primász Ágnes 3, Pelle Anikó és Valkay Ágnes 2–2, Rédei Kata, Valkay Erzsébet és Sipos Edit 1–1. Faragó Tamás, szövetségi kapitány: – Mindvégig azt mondtam a lányoknak, ha a hit él bennük, akkor nem kaphatnak ki. Ők hittek, s jól játszottak. Az övék az érdem, még akkor is, ha edzői pályafutásom eddigi csúcsa ez az Európa-bajnoki cím.

A 3. helyért: Oroszország – Görögország 8–5. Az EB végeredménye: 1. MAGYARORSZÁG (Soós Ildikó, Szép Brigitta, Tiba Zsuzsanna, Sipos Edit, Kisné Dancsa Katalin, Stieber Mercédesz, Rédei Kata, Drávucz Rita, Valkay Erzsébet, Szremkó Krisztina, Pelle Anikó, Valkay Ágnes, Primász Ágnes, Tóth Andrea, Györe Anett, szövetségi kapitány: Faragó Tamás), 2. Olaszország, 3. Oroszország, 4. Görögország, 5. Hollandia, 6. Spanyolország, 7. Németország, 8. Franciaország. Az EB legjobb játékosa: Stieber Mercédesz. A gólkirálynő: Primász Ágnes, 14 góllal. A legjobb kapus: Francesca Conti (olasz).

A magyar férfiegyüttes a harmadik helyért lépett vízbe tegnap este, Horvátország legjobbjai ellen. A döntőt Olaszország és Jugoszlávia vívta.

FÉRFIAK. Elődöntők: Jugoszlávia – Horvátország 8–6 és Olaszország – Magyarország 8–7 (3–3, 2–2, 0–1, 3–1) /a magyar csapat gólszerzői: Kásás Tamás és Vári Attila 2–2, Benedek Tibor, Varga Zsolt és Székely Bulcsú 1–1/.

Helyosztók, az 5-8. helyért: Spanyolország – Szlovákia 8–5, Oroszország – Görögország 8–4; az 5. helyért: Oroszország – Spanyolország 8–5; a 7. helyért: Görögország – Szlovákia 8–4; a 9. helyért: Németország – Hollandia 8–6; a 11. helyért: Románia – Franciaország 9–1 (1–0, 2–0, 3–1, 3–0). Gólszerzők: Adrian Cretu, Ramses Juravle, Ionut Angelescu és Cãtãlin Radu 2–2, Florin Musat, Florin Bonca, Edward Andrei 1–1, illetve Frederic Audon 1.

Valóra vált leányálmok

Remek futással a Vörös Zsuzsanna, Simóka Nóra, Füri Csilla összeállítású csapat nyerte a szófiai öttusa Európa-bajnokság váltóversenyét. Második a fehérorosz, harmadik a brit együttes lett.

A fiúk egy nappal korábban hasonló eredményt értek el, hisz a Fülep Sándor, Balogh Gábor, Horváth Viktor összeállítású magyar válogatott nyerte az Európa-bajnokság hagyományos csapatversenyét. Egyéniben Fülep harmadik lett, a román Toader pedig negyedik lett. Eredmények.

NŐK. Váltó, Európa-bajnok: Magyarország (Vörös Zsuzsanna, Simóka Nóra, Füri Csilla) 5292 pont, 2. Fehéroroszország 5220, 3. Nagy-Britannia 5136.

FÉRFIAK. Egyéni, Európa-bajnok: Andrejus Zadnieprovskis (Litvánia) 5700 pont, 2. Edvinas Krungolcas (Litvánia) 5660, 3. Fülep Sándor 5624, 4. Adrian Toader 5624. Csapatverseny, Európa-bajnok: Magyarország (Fülep, Balogh, Horváth) 16 648 pont, 2. Fehéroroszország 16 396, 3. Ukrajna 16 348.

A férfiváltó lapzárta után fejeződött be.

Orosz kapussal erősít a Sportklub

Pihenőszabadságukat töltik a csíkszeredai jégkorongozók. Szabadságon vannak ugyan, de az edzők erre az időszakra is edzésprogramot adtak, külön-külön mindenki naponta testmozgást kell végezzen, hogy az augusztus elejei közös felkészülésen ne legyenek beilleszkedési gondok. A távlatokról Antal Istvánt, a Sportklub elnökét kérdeztük.

– Kik távoznak, és kik érkeznek a kék-fehérekhez?

– Hivatalosan nem távozik senki, legalábbis írásban ilyesmiről nem kaptunk értesítést. Többen katonakötelesek, két játékosunkat, Szőcs Elődöt és Tankót állítólag megkereste a Bukaresti Dinamo. Minden katonaköteles játékosunk nyilatkozatot írt, melyben kéri, hogy itthon tölthesse le katonai szolgálatát. Két játékos érkezése biztos: Salamon Jenő a Ferencvárostól, Alekszandr Vasziljev kapus pedig a Dunaferrtől igazol át a Sportklubhoz.

– Pletykaszinten hírlik, hogy Moldován a Steauához igazol, Szőcs Előd és Tankó pedig májusra nem kapott fizetést. Mi igaz ebből?

– Moldován katonaköteles, de nem jelezte távozási szándékát. Szőcs és Tankó megkapta munkahelyéről a fizetést, tehát onnan, ahol munkakönyvvel vannak alkalmazva. A jégkorong-szakosztály vezetősége úgy döntött, hogy ők ketten nem kapják meg a klubtól járó fizetéskiegészítést.

– Lezárultnak tekinthető-e az Elekes-ügy?

– A szakszövetség döntése értelmében Elekes Levente a Sportklub játékosa.

– A 37 éves Vasziljevnek voltak rossz napjai a Dunaferrnél, egyesek szerint miatta veszítette el csapata a bajnoki címet. Megéri átigazolni?

– Tapasztalt kapus, remélem, megéri. Mint mindenkinek, neki is voltak rossz napjai, de azért rengeteg jó meccset csinált. Ha úgy véd, mint ahogy a Dunaferrnél tette, a román bajnokság legjobb kapusa lehet. Egyébként be fog segíteni az összes korosztály kapusképzésébe, ami szintén nagyon fontos.

Kérdezett: DOBOS LÁSZLÓ

FORMA–1, EURÓPAI NAGYDÍJ

Elmaradt a fivérek viadala

A vártnál jóval unalmasabb volt a futam, csak a startnál volt némi izgalom, ahogy az egymás mellől rajtoló Schumacher-testvérek egymásnak feszültek. Michael nyomban felkötötte a nyúlcipőt és magabiztosan távolodott öccsétől meg a mezőnytől. R. Schumacher a 10. körben látott neki a több mint 3 másodperces hátrány lefaragásának, és egymás után futotta a leggyorsabb köröket. A 19. körben már megkísérelte leelőzni a háromszoros világbajnokot, de az könnyedén maga mögött tudta tartani Ralfot. R. Schumacher változatlanul árnyékként követte Michaelt, aki többé nem adott esélyt újabb előzési kísérletre. A 28. körig tartott a vonatozás, majd mindketten egyszerre mentek cserére. A címvédő ettől a ponttól kezdve mindent beleadott, hogy eltűnjön a többiek horizontjáról és további izgalmat már csak az okozott, hogy Ralfot 10 másodperces büntetéssel sújtották, mert a pitből kijövet áthajtott a terelővonalon, bár ezt a bátyó is elkövette még befelé menet. Ralf így búcsúzhatott a 2. helytől, míg Michael lazán szerezte meg 49. futamgyőzelmét. A verseny végeredménye: 1. M. Schu-macher (Ferrari), 2. Montoya (BMW-Williams), 3. Coulthard (West-McLaren-Mercedes), 4. R. Schumacher (BMW-Williams), 5. Barrichello (Ferrari), 6. Häkkinen (West-McLaren-Mercedes). A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 68 pont, 2. Coulthard 44, 3. Barrichello 26, 4. R. Schumacher 25, 5. Montoya 12, 6. Häkkinen 9. Következő futam: Francia Nagydíj, július 1.

SZÜSZER-NAGY RÓBERT

Új elnök a magyar hoki élén

Fertő Lászlót, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét választották meg a Magyar Jégkorongszövetség elnökének. A szövetségek székházában rendezett közgyűlésen a sportág eddigi első embere, Inotai Balázs beszámolt az elmúlt időszak eredményeiről, majd lemondott tisztéről. Kiderült, hogy a szövetség vagyona hónapról hónapra fogyott, s hogy elkerüljék a csődöt, és megfelelő anyagi háttérrel vághassanak neki az új idénynek – melynek során egyébként világbajnoki selejtezőtornát is rendeznek Magyarországon –, sürgősen bevételekre van szükség. Ezt követően Fertő László, mint az egyetlen elnökjelölt, egyhangú bizalmat kapott a tagságtól, s Hudák János mellé két új alelnököt is megválasztottak: Vereczkey Zoltánt, a Volánbusz Rt. és Vitai Attilát, a Vodafone Hungária Rt. vezérigazgatóját. Mellettük még Enyedi Balázs, Hauszer László, Ocskay Gábor, Kőhalmi Tibor, Joós Zoltán, Szegő István, Egri István, Lippai Pál, Szilágyi Attila és Méhes Tibor alkotják az elnökséget.

Egerszegi díjai

Egész pályafutásáért életmű fair play-díjat vehetett át az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina az olaszországi Arezzóban. A klasszis úszó előtt olyan ismert személyiségek kapták meg az elismerést, mint Marcelo Lippi és Sven-Göran Eriksson labdarúgóedzők, Linford Christie és Hassiba Boulmerka atléták vagy Michael Doohan motorversenyző. Egerszegi családjával Arezzóból Lausanne-ba utazott, ahol kilenc másik ötkarikás bajnokkal együtt átvehette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legmagasabb elismerését, az Olimpiai Érdemrendet.

Sorsoltak a Kontinentális-kupában

Bécsben kisorsolták a 2001/02-es Jégkorong Kontinentális-kupa csoportbeosztását. A Csíkszeredai Sportklub a D-csoportba került, és az első fordulóban Dunaújvárosban lép jégre.

Íme a csoportbeosztás. Első forduló (szeptember 21–23.). A-csoport (helyszín: Ankara): Kazzinc Torpedo (kazahsztáni), Partizan Beograd (jugoszláviai), Ferencváros, Polis Ankara (török); B-csoport (Szófia): HC Minsk (fehéroroszországi), BB Ankara (török), Macabi Lod (izraeli), Slavia Szófia (bulgáriai); C-csoport (Bukarest): Vojvodina Novi Sad (jugoszláviai), Slavia Optima (szlovéniai), Bukaresti Steaua, Medvescak Zagreb (horvátországi); D-csoport (Dunaújváros): Csíkszeredai Sportklub, KHNL Zagreb (horvátországi), Acroni Jesenice (szlovéniai), Dunaújvárosi Dunaferr; E-csoport (Puigcerda): Puigcerda (spanyol), Liepajas Lettországi), HC Rouen (francia), SIJ Tigers Nijmegen (holland); F-csoport (Tilburg): Jaca (spanyol), Rödovre (dán), Grenoble (francia), Tilburg Trappers (holland).

A Székesfehérvári Alba Volán erőnyerő, és házigazdaként a második körben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

A második fordulót október 19–21. között rendezik. A bukaresti csoportgyőztes Lengyelországban, a dunaújvárosi csoportelső Csehországban, az ankarai győztes pedig Milánóban folytatja.

DOBOS LÁSZLÓ

Hagi hamarosan aláír

Úgy tűnik, Gheorghe Hagi lesz a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A közelmúltban visszavonult klasszis – aki a portugál Sporting Lisboa együtteséhez szerződött Bölöni Lászlót váltja – kedden vagy szerdán írja alá az erről szóló megállapodást a szövetséggel. Hagi 125 alkalommal szerepelt a román nemzeti együttesben, ezalatt 35 gólt lőtt. A Konstancai Farul, a Sportul Studentesc és a Bukaresti Steaua mellett játszott a Real Madrid, az FC Barcelona, valamint az olasz Brescia színeiben és csapatkapitányként tagja volt a Galatasaray tavaly UEFA- kupa-győztes együttesének is.

Intertotó-kupa

A Craiovai U továbbjutott, a Besztercei Gloria pedig kiesett a labdarúgó UEFA Intertotó-kupa további küzdelmeiből. Az 1. forduló lapzártáig befejeződött visszavágóinak eredményei: Besztercei Gloria – FC Jazz (finn) 2–1, továbbjutott a Jazz, 2–2-vel, idegenben lőtt góllal; KS Bylis (albán) – Craiovai U 0–1, továbbjutott a Craiova, 4–3-mal; Cliftonville (ír) – Tiligul Tiraspol (moldáv) 1–3, hosszabbítás után, továbbjutott: Tiligul, 4–1-gyel; TVMK Tallinn (észt) – Hapoel Haifa (izraeli) 0–1, továbbjutott: Haifa, 0–3-mal; Hibernians Valletta (máltai) – Zaglebie Lubin (lengyel) 1–0, továbbjutott: Lubin, 4–1-gyel; Liepajas Metalurgs (lett) – Cork City (ír) 2–1, továbbjutott: Liepajas, 3–1-gyel; Lausanne Sports (svájci) – Sant Julia (andorrai) 6–0, továbbjutott: Lausanne, 9–1-gyel; Slaven Belupo (horvát) – Anorthosis Famagusta (ciprusi) 7–0, továbbjutott: Slaven, 9–0-lal; Lokeren (belga) – B68 Toftír (feröeri) 0–0, továbbjutott: Lokeren, 4–2-vel; FK Sartid (jugoszláv) – Dundee FC (skót) 5–2, továbbjutott: Sartid, 5–2-vel; AIK Solna (svéd) – Carmarthen Town (walesi) 3–0, továbbjutott: Solna, 3–0-val; Publikum Celje (szlovén) – Aarhus (dán) 7–1, továbbjutott: Celje, 7–2-vel.

Ifjúsági focivébé

Az Argentínában zajló junior (20 év alattiak) labdarúgó-világbajnokság eredményei: A-csoport: Finnország – Jamaica 1–0, Argentína – Egyiptom 7–1, Argentína – Jamaica 5–1; B-csoport: Németország – Kanada 4–0, Brazília – Irak 6–1, Brazília – Kanada 2–0; C-csoport: Ukrajna – Kína 0–0, Egyesült Államok – Chile 4–1, Egyesült Államok – Ukrajna 1–1; D-csoport: Angola – Japán 2–1; E-csoport: Hollandia – Ecuador 1–1; F-csoport: Ghána – Irán 1–0.

Vita az udvarhelyi labdarúgásról

A Székelyudvarhelyi Digital 3 TV Sportélet című, ma este 8 órától kezdődő műsorának témája a labdarúgás. Amint dr. Kinda László szerkesztőtől megtudtuk, a székelyudvarhelyi labdarúgás jelene és jövője témakörben zajló műsor interaktív, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Számítanak elsősorban az egyesületek, játékosok, edzők és játékvezetők jelenlétére, de bekapcsolódhat bárki, akinek ötlete, bírálata és megjegyzése van a téma kapcsán. A műsor élő, a szervezők kérik, hogy az érdeklődők legalább 10 perccel a kezdés előtt jelenjenek meg a tévéstúdió Kossuth utcai termében.

UEFA-kupa-selejtezők

Kisorsolták a labdarúgó UEFA-kupa selejtező mérkőzéseit. Íme a műsor: SP Cosmos (San Marinó-i) – Rapid Wien (osztrák), FK Pelister (macedón) – St. Gallen (svájci), Bukaresti Dinamo – Dinamo Tirana (albán), NK Olimpija Ljubljana (szlovén) – FC Safa (azeri), FC Midtjylland (dán) – Glentoran FC (északír), JK Transz Narva (észt) – IF Elfsborg (svéd), FC Bruges (belga) – IA Akranes (izlandi), GI Grtu (feröeri) – FK Obilic (jugoszláv), Brassói FC – FC Mika (örmény), Viking FK (norvég) – NK Brotnjo (bosnyák), CSZKA Kijev (ukrán) – FC Jokerit (finn), FK Vardar (macedón) – Standard Liège (belga), HJK Helsinki (finn) – FK Ventszpilsz (lett), Cwmbran Town (walesi) – Slovan Bratislava (szlovák), Maritimo (portugál) – FK Sarajevo (bosnyák), Pogon Szczecin (lengyel) – Fylkír (izlandi), Dinamo Zagreb (horvát) – FC Flora Tallin (észt), Glenavon FC (északír) – Kilmarnock (skót), Apollon Limassol (ciprusi) – SK Tirana (albán), Hapoel Tel-Aviv (izraeli) – FC Ararat Jereván (örmény), Etzella Ettelbrück (luxemburgi) – Legia Warszawa (lengyel), FC Zimbru Chisinãu (moldovai) – Gaziantep (török), FC Dinaburg (lett) – NK Osijek (horvát), FC Nyeftcsi (azeri) – NK Gorica (szlovén), HB Tórshavn (feröeri) – Grazer AK (osztrák), FK Atlantas (litván) – Bukaresti Rapid, SKM Púchor (szlovák) – Sliema Wanderers (máltai), Longford Town (ír) – FC Lovecs (bolgár), Bröndby (dán) – Shelbourne FC (ír), FC Santa Coloma (andorrai) – Partizan Beograd (jugoszláv), Maccabi Tel-Aviv (izraeli) – FK Zalgiris Vilnius (litván), Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz) – CSZKA Szófia (bolgár), Myllykosken Pallo-47 (finn) – Helsingborgs (svéd), FC Dinamo Tbiliszi (grúz) – FC BATE Boriszov (fehérorosz), Debreceni VSC – FC Nistru-Unisport Otaci (moldovai), Polonia Warszawa (lengyel) – Total Network Solutions (walesi), FC Lokomotiv Tbiliszi (grúz) – Birkirkara FC (máltai), CS Grevenmacher (luxemburgi) – AEK Athén (görög), Ruzomberok (szlovák) – FC Belsina Bobrujszk (fehérorosz), Olimpiakosz Nicosia (ciprusi) – Dunaferr, FC Vaduz (liechtensteini) – NK Varteks (horvát). Az első mérkőzéseket augusztus 9-én, a visszavágót augusztus 23-án rendezik.

Marosvásárhelyi sikerek a Budvár-kupán

Magas színvonalú gyermek labdarúgótornának volt helyszíne az elmúlt hétvégén Székelyudvarhely. A városi stadion kitűnő gyepszőnyegén Marosvásárhely, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely és Csíkszereda gyermekcsapatai küzdöttek a III. Budvár ATI Ice Cream Kupáért.

A torna elérte célját, az edzők fel tudták mérni munkájukat, a seregszemle kitűnő alkalom volt az ismerkedésre, a kapcsolatfelvételre. A tornát a vásárhelyi együttesek uralták. A legszebb és legeredményesebb focit a Marosvásárhelyi Olimpia magánklub játszotta. Amint Szöllősi László (a 70-es években az ASA alapembere volt) edző elmondotta, az Olimpia 1995 óra működik, nagyrészt szülői pénzekből. Hét korosztállyal dolgoznak, 1985–1992 között született gyerekekkel. A klub szép eredményeket ért el, szinte minden korosztályban ott van az ország legjobbjai között. A Hargita megyei csapatok jó úton járnak, hisz Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és Csíkszereda is új alapokról kezdte az utánpótlás-nevelést, sok tehetséges gyerek tanulja a foci ábécéjét. A fejlődéshez azonban rengeteg mérkőzésre lenne szükség, minden korosztályban legalább 14–16 csapatos bajnokság kellene beinduljon. A torna eredményei:

1988-as korosztály: Székelyudvarhelyi Budvár – Székelykeresztúri FC 5–1, Marosvásárhelyi Olimpia – Marosvásárhelyi ASA 0–5, Olimpia – Keresztúr 10–0, ASA – Keresztúr 7–0, Budvár – Olimpia 4–1, ASA – Budvár 1–1.

1989-es korosztály: Marosvásárhelyi Olimpia – Marosvásárhelyi ASA 3–2, Olimpia – Székelyudvarhelyi Budvár 5–3, Budvár – ASA 3–3.

1990-es korosztály: Marosvásárhelyi Sportlíceum – Székelyudvarhelyi Budvár 2–0, Marosvásárhelyi Olimpia – Székelykeresztúri FC 0–1, Marosvásárhelyi Sportlíceum – Csíkszeredai Start 2000 2–0, Olimpia – Budvár 1–0, Marosvásárhelyi Sportlíceum – Keresztúr 4–0, Olimpia – Csíkszereda 3–0, Budvár – Keresztúr 1–1, Sportlíceum – Olimpia 1–2, Budvár – Csíkszereda 4–1, Keresztúr – Csíkszereda 3–0.

1991-es korosztály: Marosvásárhelyi Sportlíceum – Székelyudvarhelyi Budvár 1–0, Marosvásárhelyi Olimpia – Csíkszeredai Start 2000 5–0, Sportlíceum – Marosvásárhelyi Olimpia 0–0, Sportlíceum – Csíkszereda 1–0, Budvár – Csíkszereda 1–1, Olimpia – Budvár 1–0.

DOBOS LÁSZLÓ

Újabb postagalamb-röptetések

Hargita megye postagalamb-tenyésztői újabb jó eredményeket értek el a nemrég Szolnokról és Tatabányáról indított versenyeken. Jó pár galambjuk olimpiai normákat teljesített. Szolnokról 36 tenyésztő 620 galambja startolt. Legelsőnek a székelyudvarhelyi Simó János galambja érkezett haza 5 óra 48 perc alatt, másodiknak a csíkszeredai Kodacz György, harmadiknak a szintén csíkszeredai Szőcs László galambjai értek célba. A Tatabányai röptetésre 49 megyénkbeli tenyésztő nevezett be 675 galambbal. Íme az eredmények: 1–2. hely: Polgár Csaba (Gyergyószentmiklós), első galambja 7 óra 15 perc alatt érkezett haza); a csíkszeredai Szőcs-testvérek harmadik helyezést értek el.

KRISTÓ TIBOR

Asztalitenisz

Ötödik helyen végzett a székelyudvarhelyi György Szilárd a Temesváron megrendezett, Lipoplast-kupával díjazott asztalitenisz-versenyen. A vetélkedőn az ország legjobb 16 felnőtt versenyzője mellett több romániai idegenlégiós is benevezett. Szilárd 22 induló közül, az előkelő 5. helyen végzett. Az udvarhelyi tehetség a július második felében Olaszországban megrendezendő ifjúsági Európa-bajnokságra készül. (J. J.)

Atlétika

A korábban megrendezett zónadöntőkön elért eredményeik alapján székelyudvarhelyi atléták is indulhattak a Bukarestben megrendezett gyermek korosztályú országos bajnokság döntő szakaszán. A gyermek I. korosztályban a következő eredményeket érték el: Kalányos András – 5. hely távolugrásban (5,24 m-es eredménnyel) és 4. hely 200 m-es síkfutásban (26,84 mp.); Nunu Mihaela – 18. hely 60 m-es síkfutásban (10,97 mp.); a szintén 60 m-es síkfutásban 11.72 mp-es időeredményt elérő Bartók Ágnes nem ért el helyezést.

Gyeplabdatornák

A Nemzetközi Gyeplabda Szövetség világszintre terjesztette ki a gyerekcsapatok közötti, Global Youth Marathon néven zajló gyeplabda-versenysorozatot, melybe a Román Gyeplabda Szövetség is bekapcsolódott.

Eddig négy tornát rendeztek. Az első Bukarestben zajlott és a Székelyudvarhelyi ISK Adisan vegyes gyerekcsapata első helyen végzett. A második, fővárosi és harmadik, sepsiszentgyörgyi turnékon nem vettek részt az udvarhelyiek, mindkét alkalommal a Bukaresti Antilopa szerezte meg az első helyet. A negyedik tornának Székelyudvarhely adott otthont, a Sportcsarnok melletti betonpályán zajlott a verseny. Végeredmény: 1. Marosvásárhelyi ISK 7 pont, 2. Székelyudvarhelyi ISK Adisan II. 6 pont, 3. Udvarhelyi ISK Adisan I. 4 pont, 4. Sepsiszentgyörgyi HK 2 pont, 5. Sepsiszentgyörgyi Colan Általános Iskola 1 pont.

A torna után a nemrég hollandiai turnékról hazatért, nagyobb korosztályú udvarhelyi csapatok bemutatót tartottak a nagyközönségnek. (J. J.)

Udvarhelyi birkózósikerek

Kazincbarcikán vendégszerepelt a székelyudvarhelyi sportiskola birkózócsapata, részt vett a Kelet Szerelvény-kupával díjazott nemzetközi diák szabadfogású birkózóversenyen. A 15 szőnyegre lépő udvarhelyi birkózópalánta közül tízen dobogóra állhattak – különböző korosztályokban. Elsők lettek: Sándor Csaba (26 kg-os súlycsoport), Fancsali Zsolt (31 kg), Sükösd Attila (29 kg), Kovács István (32 kg) és Laibert Zoltán (42 kg); második helyezést értek el: Simó László (31 kg), Birtalan Alpár (35 kg) és Gergely Kános (61 kg); harmadik lett: Tamucza Arthúr (50 kg) és Katona Zsolt (28 kg). Csapatban Diósgyőr után és Kassát megelőzve a második helyen végeztek az udvarhelyiek – nyilatkozta Bodrogi Csaba, a csapat edzője. (J. J.)

Női kézilabda-VB

Kisorsolták a december 2. és 16. közötti, olaszországi női kézilabda-világbajnokság csoportjait. A-csoport: Ukrajna, Franciaország, Dánia, Hollandia, Kína, Macedónia; B-csoport: Magyarország, Románia, Svédország, Angola, Kongó, Spanyolország; C-csoport: Oroszország, Jugoszlávia, Koreai Köztársaság, Japán, Ausztria, Grönland; D-csoport: Norvégia, Szlovénia, Olaszország, Brazília, Uruguay, Tunézia. A csoportokból az első négy helyezett jut tovább. A nyolcaddöntők párosításai: A1–B4, C1–D4, B3–A2, D3–C2, A3–B2, C3–D2, B1–A4, D1–C4.

Férfi kézilabda EB

Románia és Magyarország válogatottjai nélkül rendezik 2002. január 25. és február 3. között Svédországban a férfi kézilabda Európa-bajnokságot. Íme a csoportbeosztás: A-csoport (Göteborg): Svédország, Lengyelország, Ukrajna, Csehország; B-csoport (Helsinborg): Oroszország, Portugália, Dánia, Izrael; C-csoport (Skövde): Spanyolország, Szlovénia, Izland, Svájc; D-csoport (Jönköping): Németország, Franciaország, Horvátország, Jugoszlávia.

Úszótanfolyam

A Megyei Szabadidő Sportszövetség úszótanfolyamot indít hétfőtől, június 25-től a csíkszépvízi Kishavas Panzió melletti medencében (ahol a vizet melegítik). Jelentkezhetnek gyerekek és felnőttek is, Izsák Lóránt testnevelő tanárnál (telefon: 091/467725) vagy a Kishavas Panziónál (telefon: 171426).

Sporttalálkozó a Szent Anna-tónál

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége keretén belül működő TEST Alapítvány idén is megrendezi az Erdélyi magyar iskolák hagyományos Nyári Testnevelés és Sport Találkozóját. Időpont: június 27–29., helyszín a Szent Anna-tó környéke. Versenyszámok: terepfutóverseny, sátorverés, jelmez- és főzőverseny. Külön versenyeznek az V–VIII. és külön a IX–XII. osztályosok. Egy csapatot 2 lány és 2 fiú, illetve egy kísérő tanár alkothat.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a pedagógus szövetségnél, tel: 171377, fax: 112852. (Borbáth István)

Udvarhelyi motorosok Câmpinán

A Câmpinán megrendezett motokrosszbajnokság negyedik fordulójában is remekeltek az udvarhelyi versenyzők. A Japan Moto Club négy versenyzője közül hárman dobogóra állhattak.

A verseny szép időben, de köves pályán zajlott. Ettől függetlenül színvonalas verseny alakult ki. Az 50 cm3-es kategóriában Berkeczi Tamás (Japan Moto Club) mindkét futamban harmadik helyet szerzett, a végelszámolásnál is harmadik lett. A 65 cm3-eseknél újabb nagyon kemény küzdelem bontakozott ki az udvarhelyi és zernyesti versenyzők között. Az első futamban a kilencéves ifj. Bãcescu Lajos (Japan Moto Club) nagyon jól startolt, előnyét nem is tudták leküzdeni, első lett. Ifj. Balázs István (Ivan Auto Moto) is kitűnően versenyzett, sajnos két esés miatt csak negyedik lett, míg a zernyestiek (Mihail Cociu és Petrisor Cantemir) Bãcescu mögött második, illetve harmadik helyen végeztek.

A második futamban Bãcescu startja rosszul sikerült, a 4–5. helyről kellett előretörnie, de Cantemirt nem tudta megelőzni, így második helyen végzett; Istvánka harmadik.

Összetettben: 1. ifj. Bãcescu Lajos, 2. Petrisor Cantemir, 3. Mihail Cociu, 4. ifj. Balázs István. A 80 cm3-seknél nem volt udvarhelyi versenyző, 125 cm3-ben viszont Fazakas Zoltán (JMC) a második helyet szerezte meg nagyon kemény küzdelemben (a tenyeréről is lejött a bőr...), így megmaradt vezető pozíciója a négy forduló után, akárcsak Bãcescu Lajoskának. A 250 cm3-es kategóriában meglepetés született: a marosvásárhelyi Pop Florin két év után, edzés nélkül, nyeregbe szállt és fölényesen nyerte a versenyt Mülner Ernest (Zernyest) és Lukács Ciprian (BT Brassó) előtt.

A bajnokság ötödik futamának Temesvár ad otthont. (J. J.)

Telik az idő...

Június 25.–július 1.

* Június 25.: Harmincöt esztendeje, 1966-ban Bukarestben befejeződött a VI. teke-világbajnokság. A vendéglátó romániai sportolók összmérlege: 3 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérem. Ezzel megnyerték az országok közötti nem hivatalos éremversenyt, melyben a volt Német Demokratikus Köztársaság 2–2–2, a volt Csehszlovákia 1–1–0, Jugoszlávia 0–1–1, Magyarország és Ausztria pedig 0–0–1 éremmel követte. Az egyes számok világbajnokai: Férfiak: Egyéni: Horst Bräutigan (NDK). Páros: Petre Purje, Constantin Rãdulescu (Románia). Csapat: Románia (Vasile Mântoiu, Ion Micoroiu, Petre Purje, Constantin Rãdulescu, Szemányi Tibor, Cristi Vânãtoru). Nők: Egyéni: Astrid Schmidt (NDK). Páros: Maria Mikulciková, Viasta Sindlerová (Csekszlovákia). Csapat: Románia (Tinca Balaban, Elena Lupescu, Cornelia Moldoveanu, Szemányi Margit, Szőcs Kriszta, Elena Trandafir). Kijelölték a következő VB színhelyének az ausztriai Linz várost.

* Június 26.: Utolsóelőtti szakaszához érkezett másfél évtizeddel ezelőtt, 1986-ban a mexikói XIII. labdarúgó-világbajnokság. Ezen a napon már az elődöntőkre került sor. A fővárosi Azték stadionban, valamint a guadalajarai Jalisco pályán azonos, 2–0-ás eredménnyel dőlt el a döntőbe jutás kérdése. Mexikóvárosban Argentína akárcsak a negyeddöntőben Angliát, igaz akkor 2–1-re Maradona két góljával Belgiumot, Guadalajarában pedig az akkori Nyugat-Németország Franciaországot Brahme és Völler góljával győzte le így. Meg volt tehát a hátramaradt műsor: június 28-án, Pueblában, a bronzéremért: Belgium – Franciaország, majd másnap, 29-én a fővárosban a világbajnoki címért: Argentína – Nyugat-Németország.

* Június 27.: Még hátravolt egy forduló, de a Ploiesti-i Petrol 7 év után újból megnyerte 35 éve, 1966-ban az országos első osztályú labdarúgó-bajnokságot. A kőolajipari központ csapata előzőleg az 1957–1958-as és 1958–1959-es idényben az Aradi ITÁ-t, illetve UTÁ-t és a Nagyváradi ICO-t követően harmadik vidéki csapatként végzett az élen (az aradi textilgyári piros-fehérek 1947-ben, 1948-ban, 1950-ben és 1954-ben, a váradiak 1949-ben voltak bajnokok. (A ploiesti-iek 1966-os szabványcsapata: Ionescu – Pahontu, Boc, Florea, Mocanu – Juhász, Dragomir – Moldoveanu, Mircea Dridea, Madea, Virgil Dridea. A gólkirályi címet Ion Ionescu (Rapid) szerezte meg 24 góllal. Ennél többel, 49-cel utoljára Bonyhádi Lajosl(ITA) volt a gólkirály.

* Június 28.: És elérkezett az 1970-es mexikói világbajnokság utolsóelőtti állomásának, a bronzérmes kisdöntőnek a napja. S mint már annyiszor, ezen az aztékok földjén először sorra került vetélkedőn, csak hosszabbítás után dőlt el a találkozó ezúttal már az első érmek sorsa. A két szomszéd és régi jó barát ország, Franciaország és Belgium csapata találkozott egymással a Cuauhtémce stadionban. Érdekes, hogy ugyanott öt nappal korábban 43 000 néző volt kíváncsi a nemcsak hosszabbításban, de végül 11-es párbajban dűlőre jutott és belga továbbjutást eredményezett Belgium–Spanyolország negyeddöntő mérkőzésre. Az elődöntőt már csak 25 000-en nézték végig. A magyarázat: most a franciák, korábban a rokonok, a spanyolok játszottak ott... A rendes játékidőben 2–2 volt a végeredmény, a hosszabbítás mindkét félidejében a gallkakasos címeresek, a franciák lőttek egy-egy gólt és így végül 4–2-es eredménnyel harcolták ki maguknak a bronzérmet.

* Június 29.: És másnap a döntőben nézőcsúcsot jelentett 115 000-es közönség előtt került sor az argentin–nyugat-német döntőre. És micsoda izgalmas küzdelem folyt a pályán! 1–0-ás első félidő után az első negyedóra végéig a dél-amerikaiak 2–0-ás előnyhöz jutottak, s ezt a németek a 82. percig kiegyenlítették. Már csak 5 perc volt hátra, mindenki újabb hosszabbításra számított, ám ekkor Burruchaga megszerezte a 3–2-es argentin győzelmet szentesítő és a dél-amerikaiak második világbajnoki címét biztosító gólt! Az első bajnokságot 1978-ban Buenos Airesben nyerték.

* Június 30.: Háromnegyed évszázada, 1926-ban megírták a lapok: előző nap játszott utoljára FTC néven a budapesti IX. kerület labdarúgócsapata, az Üllői úti zöld-fehér gárda: Pozsonyban 2:0-ra legyőzte a volt koronázó város válogatottját, és ezzel elköszönt régi nevétől. Az új, sok diadalt hozó elnevezés: Ferencváros volt és maradt, kisebb megingásoktól (ÉDOSZ, Kinizsi) eltekintve, mindmáig.

* Július 1.: 40 éve, 1961-ben az előző évi római olimpia bronzérmes vízilabdacsapata, Magyarország válogatottja játszott az ötkarikás játékokon negyedik jugoszláv csapattal Belgrádban. A végeredmény 2:2 volt. Akkor ezek alkották a következő 1964-es tokiói olimpián bajnoki címet szerzett magyar együttest: Boros, Ambrus (kapusok), Konrád I, Kanizsa, Markovita, Kárpáti dr., Dömötör, Konrád II, Gyarmati, Mayer és Rusorán II (mezőnyjátékosok).

LÁSZLÓ FERENC

Napról napra

Az évből eltelt 176 nap, hátravan még 189. Napnyugta ma 21.02-kor, napkelte holnap 5.30-kor.

Isten éltesse

VILMOS nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat.

Évfordulók

* 10 éves a horvát és szlovén függetlenség. 1918. december 1-jén Szerbia, Montenegró és az Osztrák–Magyar Monarchia délszláv területeinek egyesülésével kikiáltották a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot, amelynek neve 1929. január 6-án Jugoszláv Királysággá változott. Az 1945. november 29-i alkotmányozó nemzetgyűlés eltörölte a királyságot, és az országot Szövetségi Népköztársasággá nyilvánította, amelynek tagköztársaságai voltak Szerbia (Vajdaság autonóm tartománnyal és Koszovó autonóm területtel), Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia és Montenegró. 1991. június 25-én Horvátország és Szlovénia parlamentje – a jugoszláv tagköztársaságok közül elsőként – elfogadta a köztársaságok szuverenitásáról és függetlenségéről szóló nyilatkozatot. A jugoszláv parlament Szövetségi Tanácsa felszólította a hadsereget a két köztársaság elszakadásának megakadályozására, majd harcok törtek ki, és augusztusra a polgárháború szélére sodródott Jugoszlávia. A polgárháború kitörése miatt 1991. szeptember 25-én az ENSZ BT fegyverszállítási tilalmat rendelt el a még egységes Jugoszláviában, majd 1991 novemberében az Európai Közösség hozott gazdasági tilalmat Jugoszlávia ellen. 1992. január 15-én az Európai Közösség elismerte Horvátország és Szlovénia függetlenségét.

* 30 éve hunyt el Alekszej Mihajlovics Iszajev szovjet–orosz mérnök, rakéta- és repülőgéphajtómű-tervező. Tanulmányai befejezése után 1931-től tervezőirodában, 1934-től a repülőgépiparban dolgozott. 1941–42-ben Bolhovityinovval és Bereznyakkal kialakította a BI–I típusú rakétahajtású, folyékony üzemanyagú vadászrepülőgépet. 1944-től az ő vezetésével kezdték meg a rakétamotorok sorozatgyártását. A világháború után számos nagyrakéta hajtóművének, később a Vosztok, a Voszhod és a Szojuz űrhajók, az automata bolygóközi állomások hajtóműveinek főkonstruktőre volt. (MTI Évfordulónaptár)

Nemzetközi fúvóstalálkozó

A Székelykeresztúri Polgári Fúvós Zenekar XX. alkalommal rendezte meg a hétvégén a fúvós zenekarok nemzetközi találkozóját. Szombat este nyolc órától térzenét hallgathattak a város központjában a keresztúriak. Vasárnap déli 12 órától szemerkélő esőben a zenekarok ünnepélyes felvonulására került sor, miután a sóskúti szabadtéri színpadon mutatták be műsoraikat a résztvevők, akik közt jelen volt két anyaországi vendégszereplő is Pesterzsébetről és Dunakesziről. A hazaiakat Parajd, Barátos, Lövéte, Almás, Gyergyóújfalu, Agyagfalva és Székelykeresztúr fúvósai képviselték.

BÁGYI BENCZE JAKAB

ÚJ KÖNYV

Horváth Alpár: Csalhó-hegység

A Pallas–Akadémia Könyvkiadó Erdély hegyei sorozatának 15. kötete Horváth Alpár Csalhó-hegység. A Csalhó – bár földrajzilag nem tartozik Erdély hegyeihez – az Erdélyt járó turisták érdeklődésének is középpontjában van, mert olyan turisztikailag ismert és látogatott helyek közelében fekszik, mint a Gyilkos-tó, a Békás-szoros, a Tölgyesi-szoros és Borszék. Ezenkívül a Székelyföldről a moldvai kolostorokhoz szervezett kirándulásoknak is lehetséges útvonala.

A könyv terjedelme 90 oldal + színes térképmelléklet, ára 74 900 lej, megvásárolható a Pallas–Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, illetve megrendelhető postai utánvéttel a következő címen: 4100 Miercurea Ciuc, str. Petőfi nr. 4. Pf. 140, jud. Harghita. Tel./fax: 066–171036. E-mail: pallas@nextra.ro.

Szent László-napi rendezvények

A Csíkszentsimoni és Csatószegi Vállalkozók Társulása Alcsík első, kiállítással egybekötött vásárát szervezi meg a Szent László-napi rendezvények keretében. Az ünnepség szerdán délután szentmisével kezdődik, csütörtökön favágó és céldobó versenyt tartanak, pénteken pedig fogathajtó versenyre kerül sor. Szombat délelőtt főként gyerekek szórakoztatására szerveznek vetélkedőket, de lesz autós ügyességi verseny is.

Copyright © Hargita Népe - 2001