Kánikula után jön a jégesô?

Ugyan tegnap még csaknem negyven fokot mutattak a hômérôk, s mindenki szenvedett az elhúzódó kánikulától, mára jelentôs lehûlést, esôt, erôs széllökéseket, mi több, jégesôt jósolnak a meteorológusok.

Egy tavalyi kormányrendelet különbözô intézkedéseket tesz kötelezôvé arra az esetre, ha a hômérséklet két napon keresztül meghaladja a 37 Celsius-fokot: az alkalmazottaknak ásványvizet, valamint zuhanyozási lehetôséget kell biztosítani, esetenként a munkaidô lerövidítése is szükségessé válhat.

Amint a Pamora kenyérgyár egyik munkatársától megtudtuk, náluk nyáron amúgy is jár az alkalmazottaknak szódavíz, hiszen nem kell erôs kánikulának lennie ahhoz, hogy a kemencék közelében nehezen elviselhetô legyen a meleg. A zuhanyozás pedig nemcsak lehetséges, hanem kötelezô, munkába állás elôtt és után is.

Székely Gábor, az Oradinum ruhagyár helyettes vezérigazgatója elmondta, hogy júniustól szeptemberig adnak szódavizet mindkét váltásnak, mûködnek a ventilátorok, és zuhanyozni is lehet. A munkaidôt egyelôre nem rövidítik le, mivel határidôre dolgoznak, de ha folytatódik a nagy meleg, szó lehet rövidebb munkanapokról.

Lakatos Péter alprefektustól megtudtuk: még a korábbi kánikula idején sikerült elkülöníteni egy összeget a költségvetésbôl ásványvízvásárlásra. – Ez nem jelent túl nagy erôfeszítést, hiszen a 45 alkalmazott közül tizenöten szabadságukat töltik – tette hozzá.

Pár napja a nagyváradi Polgármesteri Hivatal alkalmazottai is kapnak ásványvizet, s az irodákban mûködnek a ventilátorok is. – A munkaidôt nem rövidítettük le, mert nem tudnánk elvégezni a határidôs munkákat – mondta Kapy István alpolgármester. – Megpróbálunk nagy-nagy türelemmel viszonyulni ügyfeleinkhez, megértjük, hogy ôk is szenvednek a melegtôl – mondta.

A kánikula miatt szokásos ellenôrzési szempontjaik mellett a Munkaügyi Felügyelôség alkalmazottai a rendelet betartását is figyelemmel követik. Mint megtudtuk, erre vonatkozó panaszok is érkeztek hozzájuk, ám a tegnapi nap folyamán nem szabtak ki pénzbírságokat. – A panaszoknak utánajárunk, akkor is, ha idôközben lehûl az idô. Számlákkal utólag is bizonyítani lehet, hogy a cég vásárolt-e vagy sem ásványvizet – mondta az egyik felügyelô.

Többen kaptak napszúrást, néhányan összeestek és eszméletüket vesztették, sokan szívbántalom vagy magas vérnyomás miatt lettek rosszul az utóbbi napok emberpróbáló kánikulájában – mondta dr. Tiberiu Bondar, a Mentôszolgálat igazgatója. Leginkább az idôsek és a kisgyermekek vannak veszélyeztetve, de az elôzô napokban több fiatal is megsínylette a tikkasztó meleget. Ugyanakkor a mostani közel negyvenfokos hôségben aránylag kevesebben lettek rosszul, mint az elôzô évek legmelegebb napjaiban – mondta Bondar doktor. Szerinte a betegek betartják orvosaik tanácsát, rendszeresen szedik gyógyszereiket, nem mennek az utcára a déli órákban. Azt tapasztalták, hogy a hirtelen rosszullétek a magukat egészségesnek vélôknél fordultak elô gyakrabban.

Ugyan a munkaadók többsége igyekszik megfelelô körülményekrôl gondoskodni, így is elôfordult néhány munkahelyi rosszullét.

Neumann Andrea
K. Fekete Ildikó

Új tanév elôtt a vidéki iskolák

Pénz kell a szép szándék mellé

Két héten belül vége a nagyvakációnak. Amíg a szülôk és a gyerekek a tanszerek vásárlásával vannak elfoglalva, megyénk iskoláiban folyik a meszelés, takarítás, a pedagógusok a diákok fogadására készülnek.

Nagy a sürgés-forgás a megye majd minden tanintézetében. Szülôk és vállalkozók takarítanak, végzik az utolsó simításokat, hogy szeptember elsején mindent rendben találjanak a gyerekek. A gondok is mindenütt hasonlóak: kevés a pénz, az épületek régiek, teljes felújításra lenne szükség, de nincs mibôl.

Élesden és a hozzá tartozó településeken a tanintézetekben már végeztek a meszeléssel, fertôtlenítéssel. Az összes cserépkályhát kitakarították. Szász Magda aligazgatónô arról is beszámolt lapunknak, hogy felkészültek a vízkorlátozásra is. Több tartályuk van, ezeket mindig megtöltik, úgyhogy bárki bármikor kezet moshat majd. Kérdéses volt, hogy lesz-e elég gyerek a magyar tagozaton az elsô és az ötödik osztály beindításához. Az aligazgatónô örömmel újságolta, hogy mindkét osztályban van elegendô diák.

Érmihályfalván 13 épületben folyik az oktatás. Mindenütt az utolsó simításokat végzik, az igazgató elmondta, hogy saját alkalmazottaikkal meszeltek, takarítottak, fertôtlenítettek. A napközi komoly felújításra szorulna, csakhogy erre nincs pénz. Belülrôl ugyan rendbe tették, de a tetôzet sürgôs felújítást igényelne. Jelenleg is folynak a tárgyalások ez ügyben.

Székelyhídon Hegyesi Viktor iskolaigazgató arról tájékoztatott, hogy még két épület van hátra, de pár nap alatt azokban is végeznek a fertôtlenítéssel. Sok segítséget kaptak a szövetkezettôl, a Tanács is jóindulatúnak mutatkozik, ám itt is a pénz az, ami hiányzik. A kastélyban mûködô iskolát tatarozni kellene. A Közmû ígéretet tett arra, hogy a hollandoktól kapott víztartályt beszereli, így megoldódik a vízellátás is.

Diószegen is felújításra szorul két épület. A meszeléssel, kályharakással végeztek, s ha lenne, akkor csapból folyna a víz. Borbáth Gyöngyvér igazgatónô elpanaszolta, hogy a takarítónôk éjszaka is az iskolában voltak, hogy másnapra tartalékoljanak vizet, tudniillik napközben nincs.

Biharon a szülôk is besegítettek a tanintézetek rendbetételében. A Tanács adta a meszet, cementet, a többit saját erôbôl oldották meg.

Nagyszalonta iskolái felkészültek a tanévkezdésre. Minden épületben elvégezték a szokásos meszelést, fertôtlenítést, rendbe hozták a mellékhelyiségeket.

Az Elméleti Gimnázium két új laboratóriummal bôvült, egy kémia és egy informatika szaktanteremmel, utóbbi már a harmadik az iskolában. A gimnázium udvarán álló épület három termébôl egy új padozatot kapott, egyben konditermet rendeztek be. Az alsó tagozat épületének egyik részét kimeszelték, míg a másik, siralmas állapotú épületet, melyben hét osztályterem van, az idén sem sikerült tatarozni. A kétméteres magasságig salétromos falakat csak újjáépítéssel lehetne felújítani, a termek padlója annyira korhadt, hogy a mutatópálcát is könnyedén bele lehet nyomni. Megoldást talán az jelentene, ha az évek óta készülô bentlakás épületét végre használatba tudná venni az intézmény. Ehhez még közel egymilliárd lejre lenne szükség. Ígéret érkezett a Megyei Tanácstól, pénz még nem.

A füveskerti iskolaépület felújítására a város ígért pénzt, sürgetô lenne a víz, a telefon bekötése.

Az általános iskolához tartozó több épület közül idén a Coposu utcai javítását folytatták. Az elmúlt évben az utcai frontot tették rendbe, most az udvar felôli folyosót falazták alá, ablakait kicserélték, és az épületre új esôcsatorna került. Mindez több mint 32 millió lejbe került. Jövôre a Június 7. utcai emeletes épületre tetôszerkezetet építenek, hogy ne legyenek folyton szigetelésgondjaik a lapos tetô miatt. Sajnos a kisiskolásokat idén is a harminc évvel ezelôtt épített illemhely, az udvar végén lévô törökvécé fogadja.

A Mezôgazdasági Szakközépiskolában a bentlakás és az étkezde fertôtlenítésére, meszelésére fordítottak nagyobb hangsúlyt, a tantermek állaga nem indokolt újrafestést.

Mezôtelegden is kimeszelték mind a tizenhárom tanintézetet, a nagyépületben pedig mázoltak is. Csak olajfesték több mint 100 kilogramm fogyott el. Filip József iskolaigazgató elmondta, hogy a Tanácstól minden segítséget megkaptak, amire szükségük volt. Most egyelôre még nem tudnak nagyobb felújításokba kezdeni, de szeptember elsején tisztasággal várják a gyerekeket.

A síteri iskolát nem csak meszelni kellett. A régi épületen hatalmas repedések voltak. A hegyközcsatári Tanács segítségével újraalapozták, megjavították, még pár nap, és készen lesz.

*

Kiss Sándor, a Bihar Megyei Tanács alelnöke nemrég a Tarcsa községhez tartozó Gálospetriben járt, ahol megdöbbenve tapasztalta, milyen körülmények között tanulnak az ottani gyerekek.

– A helyzet tûrhetetlen – nyilatkozta lapunknak a minap. – Kezdôdik az új tanév, s a faluban több mint száz gyermeknek egy olyan vályogépületben kell tanulnia, amelyben hajdan kocsma volt. A tantermek sötétek, egyetlen kicsi ablakon kandikál be a napfény, miközben a szomszédságában ott áll az iskola céljára emelt téglaépület. Azt viszont két éve életveszélyesnek minôsítette a tanfelügyelôség, mivel a lyukas csatorna miatt az egyik fal megrepedt.

Egy, a helyszínre kiküldött építészmérnök szerint az épületet viszonylag kevés pénzbôl helyre lehet állítani, s ma sem életveszélyes. Az alelnök nem érti, milyen érdektôl vezetve helyezték át az iskolát egy olyan magánépületbe, ahol az egyik osztály a másikból nyílik, s már csak ezért sem alkalmas iskolának. Elhatározta, hogy megszerzi a szükséges pénzt az eredeti iskolaépület felújításához, ami nem lesz könnyû, mert a költségvetési kiegészítés csak szeptemberre várható, s a már elfogadott költségvetés helyi forrásból származó bevételének is alig 55 százaléka folyt be. Ha másképp nem megy, szponzorokat keres – mondta. Amint hétfôn megtudtuk, már sikerült némi pénzt szerezni. Két-háromszázmillió lej remélhetôleg elég lenne az épület rendbetételére, s a gálospetri gyerekek még ez évben megfelelô körülmények között tanulhatnak.

Both abigél
C. Patócs Júlia
Albert Ferenc

Lángok martaléka lett hét hektár gyümölcsös

Messzirôl úgy látszott, Várad-Hegyalján az erdô ég. Óriási füstfelhô volt észrevehetô a Kolozsvár felé vezetô országút bal oldalán, a Körösön túl. Még a lángok is láthatóak voltak, s mikor a szél egy kicsit felélénkült, a magasba csaptak. Fugyi felôl közelítettük meg a tüzet, és már több kilométerrôl erôs füstszag érzôdött. A hegyaljaiak mind a tûzrôl beszélnek. Tegnap reggel tíz óra körül vették észre, hogy ég a gyümölcsös. Akkor még csak a domb tetején füstölt… Fél óra múlva a tûzoltók a helyszínen voltak, és el is oltották a tüzet, csakhogy az nemsokára újra fellángolt. Az oltást nehezítette, hogy fújt a szél, a tûz terjedt a dombon lefelé. Állítólag egy autóból kidobott cigarettacsikk gyújtotta lángra a gyümölcsöst.

Ahogy megyünk mind feljebb, a forróság egyre elviselhetetlenebb. Az elénk táruló látvány siralmas. Az egész domboldal fekete a koromtól, a gyümölcsfákról sült almák potyognak. A tûzoltók még keresik a füstölgô gócokat. Nehogy harmadszor is fellángoljon. A házaktól alig pár méterre sikerült megfékezni a tüzet. Hét óra alatt hét hektár gyümölcsös égett le. A földtôl egy méterre még ottjárttunkkor is hatvan fok volt. A délelôtt óta dolgozó lánglovagokat már a kiszáradás fenyegeti. "A nehezén már túl vagyunk" – mondják, és elmennek megkeresni a gyümölcsösök tulajdonosait, hogy elvégezhessék a kárfelmérést.

Both Abigél

Pártelnökökkel egyeztet a kormányfô

Minden párt máskor választana

November 29-én jár le Emil Constantinescu államfôi mandátuma, négy évvel hivatali esküjének letétele után. A miniszterelnök tegnap délután, a kormányülés elôtt egyeztetett a koalíciós alakulatok vezetôivel arról, hogy szerintük mikorra kellene kitûzni az elnökválasztás, illetve a parlamenti voksolás idôpontját. A kabinetülés végeztével Isãrescu az ellenzéki pártok vezetôivel is egyeztetni kívánt.

A kormányerôk eddig nem jutottak közös nevezôre a választás dátumát illetôen. A Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt még saját magával sincs összhangban. A múlt héten ugyanis a KDNPP legfelsô vezetése november 19-ét javasolta, tegnap viszont Remus Opris fôtitkár kijelentette, hogy a Demokrata Konvenció 2000 – melynek tagja a Parasztpárt is – 26-át ajánlja. Az RMDSZ szövetségi elnöke, Markó Béla a Mediafax hírügynökség beszámolója szerint egyetért e dátummal, mert így lenne elég idô a kampány lebonyolítására, ám a Szövetség a 19-ét sem utasítaná el, ha a kormányfô akkorra tûzné ki az elsô fordulót.

A Demokrata Párt elnöke eredeti ötlettel állt elô: ne hétvégén, hanem egy szerdai napon, november 15-én szólítsák urnákhoz a választópolgárokat. Petre Roman szerint így elkerülhetô, hogy az államfô mandátumának lejártakor ne legyen még megválasztva az utóda. Mint korábban beszámoltunk róla, a legnagyobb ellenzéki erô, a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja minél elôbb szeretné lebonyolíttatni a választásokat, hogy még az idén felállhasson az új kormány, ezért a november 12-i dátumot javasolta.

M. Zs.

Román Demokrata Konvenció 2000

Feszültség a kereszténydemokratáknál

Kiléphet a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpártból annak alelnöke, Vasile Lupu, aki egyben az alakulat jászvásári fiókszervezetének elsô embere is. A politikus tegnap irányította rá a közvélemény figyelmét arra, hogy ismét belsô ellentétekkel terhes a legnagyobb kormányzó erô, amikor tudatta, hogy nemcsak a KDNPP-bôl távozik, hanem a politikai életbôl is visszavonul, ha saját megyéjében nem az elsô helyen fog szerepelni a Román Demokrata Konvenció 2000 parlamenti képviselôjelölti listáján. A földterületek restitúciós törvényének megalkotója hozzátette: "Ha pártom elutasítja jelölésemet, egyáltalán nem indulok a választásokon. Nincs szükségem honatyai beosztásra ahhoz, hogy eltartsam családomat." A botrányt az gerjesztette, hogy Ioan Muresan, a KDNPP elsô alelnöke egyik nyilatkozatában sejteni engedte, hogy nem a jászvásári, hanem a Suceava megyei listán indítanák Luput.

A Parasztpárt által felélesztett Konvenció ügyei is bonyolódnak idôközben. Tegnap a Jobboldali Erôk Szövetsége (JESZ) kivonult arról a tanácskozásról, amelyen az RDK 2000, a Moldovaiak Pártja, a Kereszténydemokrata Nemzeti Szövetség és a polgári tömörülések tárgyaltak a választási stratégiáról. A jobboldaliak elnöke, Varujan Vosganian és helyettese, Adrian Iorgulescu nyilatkozata szerint azért távozott az ülésterembôl, mert nem ért egyet azzal, hogy a választási jelöltlistákról azelôtt tárgyaljanak, hogy aláírták volna az új Konvenció és a szóban forgó többi párt szerzôdését. A JESZ mindazonáltal jelezte, hogy ma hajlandó lesz folytatni az egyeztetéseket, részt vesz egy, a tegnapihoz hasonló tanácskozáson.

Sz. Ö.

Közlemény

Figyelembe véve a 131 köröstárkányi polgár által aláírt, 2000. augusztus 21-én 532. szám alatt iktatott beadványát:

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Képviselôtanácsa 1999. szeptember 18-i határozatának 12. cikke értelmében községi-választmányi tisztújító gyûlést rendelek el Köröstárkányba, amelyre hivatalos minden köröstárkányi RMDSZ-tag. A választmányi tisztújítás idôpontja 2000. augusztus 27., 16 óra, helye a Kultúrház.

Kapy István, az RMDSZ Bihar megyei elnöke

AZ RMDSZ MARGITTAI SZERVEZETE ma, augusztus 23-án 19 órától közgyûlést tart, melynek célja a Szövetség megyei szervezetének szeptember 2-i jelölôgyûlésén részt vevô küldöttség kijelölése. Ha a mai összejövetelen nem lesz kvórum, a közgyûlést csütörtökön, augusztus 24-én 19 órára újra összehívják.

KÜLDÖTTVÁLASZTÓ KÖZGYÛLÉSRE hívja a tagságot a helyi RMDSZ-szervezet augusztus 26-án, szombaton 20 órára Berettyószéplakon az RMDSZ-székházba, illetve Bályokon a mûvelôdési ház gyûléstermébe. Ha nem lesz meg a szabály szerint szükséges taglétszám, akkor mindkét településen ismét összehívják a közgyûlést ugyanarra a helyszínre augusztus 28-án, hétfôn este 8 órára.

Óvakodj az ijedt komcsitól!

A legnagyobbrészt a Kárpátokon túl és általában falusi környezetben élô, nagy többségükben nem értelmiségi román választópolgárok üdvöskéje, a moszkvai mûszaki egyetem vízügyi és kominternes diplomáját magáénak tudó, majd bokros román kommunista és reformkommunista érdemeket szerzett, a bányásznak öltözött szekusok tömegpszichológiájából gyakorlatban ledoktorált Ion I. Iliescu megijedt. Emlékszik viszont arra, hogy a legjobb védekezés a (le)támadás és az eszközökben való nem válogatás, így újfent minden fronton támad, illetve készül illegalitásba vonulni is.

Ijedtségének oka az, hogy Mugur miniszterelnök – aki Stolojan politikai beskatulyázódása óta az egyetlen vérbeli technokrata maradt – versenybe száll, és megszorongatni készül ôt, mármint I. I. I.-t. Így hát a társadalmi demokrácia egyetlen romániai letéteményese (ti. az egyetlen, aki teljes mélységében érti, hogy mit is fed ez a politológiai nonszensz) kitalálta, hogy ha Mugur indulni akar az elnöki tisztségért, akkor elôbb le kell mondania a miniszterelnökirôl, mert szerinte a kettô összeegyeztethetetlen.

Az illegalitásba vonulás természetesen abban áll, hogy maga Iliescu is indul, s ezzel durván megsérti az érvényes törvények erre vonatkozó rendelkezéseit, hiszen ez neki a harmadik mandátuma lesz – vagy lenne. Ez azonban nem zavarja az évtized eleji "mineriádok" szellemi atyját, mint ahogy az sem zavarta, amikor a négy évvel ezelôtti kampányt megelôzôen – tehát amikor még ô volt az államfô – kilógott a lóláb az alkotmánybíróság döntésébôl, mely szerint neki ’96-ban is szabad volt megméretkeznie. Az sem borzolja Iliescu eredetien demokratikus lelki berendezkedését, hogy amit Isãrescuval kapcsolatban állít, az egy valóban létezô személyi jogot sért: a választáshoz és a jelölhetôséghez valót. Iliescu – pártja szócsövei révén – azt hánytorgatja fel, hogy ellenjelöltje a pozíciójából fakadóan elônyhöz juthat a versenyben. Bezzeg akkor, amikor még ô volt az elnök is és az elnökjelölt is, nem sértette erkölcsi érzékét, hogy régi szövetségeseivel, a szereistává nemesült szekusokkal az embargós zár alatt álló román–szerb határon finomított kôolajszármazékokat csempésztetett át, a kampányra fordítható összegeit növelendô. Azt sem érezte dehonesztálónak, hogy Costea-szerû figurákkal nyomtattasson magának választási plakátokat, majd itt a szomszédban, Borsnál lopassa be azokat kamionszámra. Aztán ahhoz is nagy szemtelenség kellett, hogy a számlákat ne egyenlítse ki. Ahhoz viszont, hogy az ügylet miatt ne rajta is, hanem kizárólag a nála semmivel sem jobb Melescanun csattanjon a népszerûségvesztés ostora, nos, ahhoz már annak a romániai társadalmi rétegnek a masszív volta kellett, amely rétegrôl a cikk elején szóltunk.

Közben túloldalt sem rózsás a helyzet, mert Iliescuék vádjaira éppen az a rókaképû Adrian Vasilescu válaszolt, aki fômûsoridôben szereti hülyének nézni inflációs és reálbéres témakörben nemcsak az említett társadalmi kategóriát, hanem az egész hazai lakosságot. Isãrescu baljóslatú jobbkeze mindazonáltal megint elôállott, és elmondta, hogy nincs összeférhetetlenség; ô ezt több jogásztól is megkérdezte. Így hát marad az aláírásgyûjtés, majd a kampány, s végül – ami a legfontosabb lesz – a választások eredménye.

Wagner István

PETE ISTVÁN mezôgazdasági államtitkár szerint semmilyen hivatalos közlemény nem érkezett a magyar Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól (FMV) arról, hogy a lépfenejárvány miatt felfüggesztették a nyers és cserzett patásállat-bôr, valamint a nyers gyapjú Romániából való bevitelét – tudatta az MTI. Az importtilalom elrendelése azért volt szükséges, mert a már egy hónapja tartó járvány idôközben erôsödött, sôt emberi áldozatot is követelt. A tilalmi döntést állatorvosi tanácsra hozták – hangsúlyozta az FVM. A román mezôgazdasági minisztérium államtitkára szerint a lépfenejárvány-helyzet egyáltalán nem drámai, hasonló esetek az elmúlt években is elôfordultak, az idén is csak a sajtó "fújta fel" az ügyet. 2000-ben július elején észlelték a Tulcea megyei Mahmudia faluban az elsô lépfene (anthrax) esetet. Július végére a járvány már több száz állat életét kioltotta, s a kór több erdélyi – így Hunyad, Szatmár és Szilágy – megyében is felütötte a fejét. A tulceai kórházba több tucat személyt utaltak be súlyos állapotban.

A TÔZSDÉN IS JEGYZETT osztrák Brau-Beteiligungs-AG (BBAG) három romániai sörfôzdét szerzett meg leányvállalatán, a Brau-Union AG-n keresztül a brit Brewery Holding Limitedtôl. A szerzeményekkel az osztrák cég 18-ról 36 százalékra növeli részesedését a hazai piacon, megerôsítve pozícióját Románia vezetô sörgyártó csoportjaként. A felvásárlásokat a román versenyhatóságoknak még jóvá kell hagyniuk. A BBAG már eddig is többségi – 98 és 75 százalék közötti – részesedéssel bírt három nagy románia sörfôzdében, amelyek tavalyi összforgalma 1760 alkalmazott foglalkoztatása mellett 68 millió dollárt tett ki.

ORSZÁGOS GYÁSZNAP van ma Oroszországban a Kurszk atom-tengeralattjáróval történt szerencsétlenség 118 halálos áldozatának emlékére. Az elhunyt haditengerészek csaknem félezer hozzátartozója az északi flotta vegyajevói bázisán gyülekezett. Az NTV orosz tv-csatorna értesülése szerint Putyin elnök még pénteken írta alá az országos gyászt meghirdetô rendeletet. A moszkvai vezetés nyilvánosan ígéretet tett arra, hogy felszínre hozzák az augusztus 12-én elsüllyedt Kurszk legénységének földi maradványait. A tengeralattjárót is ki fogják emelni, de ehhez a tervek legkorábban két hét múlva születnek meg.

BÜLENT ECEVIT török miniszterelnök azzal vádolja Ahmet Necret Sezer államfôt, hogy "akadályozza Törökország harcát a radikális iszlám ellen". Sezer ugyanis másodízben is elutasította annak a kormányrendeletnek az aláírását, amely kilátásba helyezi köztisztviselôk elbocsátását iszlám fundamentalista vagy szeparatista szervezetekkel való kapcsolatok fenntartása miatt. Mivel a rendelet szerint a vád bizonyításához elég lenne két állami felügyelô egybehangzó jelentése, félô, hogy százával, sôt ezrével bocsátanák el a köztisztviselôket. Az államfô szerint a döntést a parlamentnek kell meghoznia.

A SZERBIAI DEMOKRATIKUS ELLENZÉK JELÖLTJE, Vojiszlav Kosztunica a legnépszerûbb a jugoszláv elnökjelöltek közül. A társadalomtudományi intézet legutóbbi felmérése szerint a 35 százalékos támogatottságú Kosztunica mögött Szlobodan Milosevics jelenlegi szövetségi államfôre a megkérdezettek 23 százaléka szavazna. Az egy hónap múlva esedékes parlamenti választásokon a szavazók 40 százaléka a demokratikus ellenzéket támogatná – derült ki a felmérésbôl.

Nagyszalonta az ünnep után

Amint arról hétfôi számunkban részletesen beszámoltunk, 2000. augusztus 20-án Nagyszalonta méltóképpen ülte meg a nemzeti ünnepet. Tódor Albertet, a hajdúváros polgármesterét egy tegnapi rövid beszélgetés elején arra kértük, hogy értékelje a szombati és vasárnapi rendezvényeket.

– Megköszönöm a szalontaiaknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték és támogatták a millenniumi rendezvénysorozatot, és hozzájárultak ahhoz, hogy a Partiumban és talán egész Erdélyben nekünk sikerült a legtartalmasabb ünnepi programot összeállítanunk. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Budapest fôpolgármestere eleget tett meghívásomnak, és együtt ünnepelhettünk vele. Úgy gondolom, hogy adományozási gesztusai és a testvérvárosi kapcsolat felvétele bizonyítja: dr. Demszky Gábor valóban értékelte rendezvényünket, illetve Nagyszalonta szellemiségét.

– Mióta készültek minderre?

– Már tavaly ôsszel befoglaltuk az Arany János Mûvelôdési Egyesület programjába, hogy a millenniumról és Szent István ünnepérôl méltóképpen megemlékezünk – gyakorlatilag tehát azóta.

– Mennyire elégedett azzal, ahogyan a különbözô intézmények, szervezetek képviseltették magukat az ünnepi eseményeken?

– Úgy vélem, mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy a magyar nemzet legnagyobb ünnepén részt vesz-e, és kegyelettel emlékezik-e. Persze ehhez a polgári szemlélethez fel kell nôni, és bizonyítani kell, hogy az érzések valódiak, s nem rekednek meg az üres frázisok szintjén. Városunk lakói viszont nagyon szép számban jelentek meg az augusztus 20-i ünnepi eseményeken, és remélem, hogy az elkövetkezôkben is támogatni fogják mindazokat a rendezvényeket, amelyeket Nagyszalonta érdekében, illetve hírneve megerôsítéséért szervezünk majd.

W. I.

Bihar megyei RMDSZ

Tisztújítás lesz Tárkányban

A helyhatósági választások elôkészületeit szabályozó SZKT-határozat értelmében a többségben magyarok által lakott települések mindegyikében polgármesterjelöltet kellett indítania a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek. Így történt ez Köröstárkányban is, ahol azonban a helyi közösséget megosztó, az elôválasztások alatt elmérgesedett viszály oda vezetett, hogy a község élére egy RTDP-s polgármester és egy független alpolgármester került. A Szövetségi Képviselôk Tanácsa kimondta azt is, hogy ahol az RMDSZ jelöltjei nem szerezték meg a szavazatok többségét, ott a területi szervezetnek kötelezô módon tisztújítást kell elrendelnie. A Bihar megyei területi elnök vasárnapra tûzte ki a tárkányi tisztújító közgyûlést.

Kapy Istvánt telefonon kérdeztük arról, hogy a helyi szervezet elvégezte-e az önkormányzati választás eredményének kiértékelését. Mint mondta, a helyi szervezetek ezt általában megtették, ám Tárkányból nem értesítették a megyei vezetést ennek a gyûlésnek az idôpontjáról, és Váradra nem érkezett jelentés a kiértékelésrôl. A területi elnök elmondta még, hogy a tisztújítást a megyei ügyvezetô elnöknek már rég el kellett volna rendelnie, hivatalból. Most ô maga tette ezt meg, miután megkapta a tárkányi tagság egy részének aláírásokkal támogatott erre vonatkozó kérelmét is. A megyei ügyvezetés is képviselteti majd magát a vasárnapi közgyûlésen – tudtuk még meg. Megyénkben Érkörtvélyesen is tisztújítást kell lebonyolítani (ott egy független jelölt nyerte el a polgármesteri tisztséget), ennek idôpontjáról még nem döntöttek.

Máté Zsófia

Belényesújlak

Nem tudta a jobb kéz…

Augusztus 20-ára hirdette meg tisztújító közgyûlését az RMDSZ belényesújlaki szervezete, ám aznap az istentiszteleten kihirdették, hogy a találkozót elhalasztják. Akik nem voltak akkor ott, azokat elmulasztották értesíteni; a plakátok még tegnap is az eredeti dátumot hirdették. Balog Mihály alpolgármester szerint több okból is tévedés volt 20-ára kitûzni a közgyûlést: az ünnep miatt sokan elutaztak a faluból, a rendezvény meghirdetett idôpontjában pedig meccsek zajlottak a belényesújlaki futballpályán. Az alpolgármester elmondta, úgy szeretnék lebonyolítani a tisztújítást, hogy azon a megyei szervezet is képviseltesse magát, hogy elkerülhessék az utóbbi idôben egyre gyakoribb utólagos óvásokat, bírálatokat. Ígérete szerint hamarosan – egy-két héten belül – megszervezik a közgyûlést, és arról mindenkit idejében értesítenek, hogy a tagság minél nagyobb létszámban megjelenjék.

Tolnai Irén

Felmérés a nyugdíjasokról

Az augusztus hónaptól bevezetett új nyugdíjasbérlet-rendszer az érdekeltek heves ellenérzését váltotta ki. A hetven éven felüliek jogait nyirbálták meg; ôk az eddigi összes vonal helyett csak egyre kaptak ingyenes bérletet. Az is az igazsághoz tartozik, hogy az összes vonalra sohasem kaptak bérletet, hanem csak "szemet hunytak" az ellenôrök, igaz, felsôbb utasításra.

Petru Filip polgármester megértette az idôsek panaszát, de szeptemberig a türelmüket kéri. Akkor elemezni fogják, hogy lesz-e a Polgármesteri Hivatalnak anyagi kerete arra, hogy kibôvítsék a kedvezményeket. Azért, hogy felmérhessék a potenciális igényeket, kikérték a nyugdíjhivataltól a város nyugdíjasairól szóló kimutatást. Körülbelül 46 ezer nyugdíjas él Nagyváradon, közülük 4088-nak 500 ezer lej alatti a nyugdíja, 29.159-nek 500 ezer és 1 millió közötti, 9768-nak pedig 1–1,5 millió közötti a jövedelme. Másfél millió lej feletti járandósággal a nyugdíjasoknak mindössze 6,5 százaléka rendelkezik.

(péteri)

Városszerte aszfaltoznak

Képünkön a Városi Utak Rt. munkatársai a Kanonok sor elôtti úttestet aszfaltozzák. Pontosabban az ottani csatornázás nyomait tüntetik el. Ioan Lãzãutól, a részvénytársaság fômérnökétôl megtudtuk, hogy e hét elején a következô helyeken foltozzák az útburkolatokat: Dacia sugárút, Iza utca, Podului utca. A Barcãului utcában nagyobb felületen aszfaltszônyeget terítenek a javításra megért közútra.

P. I. Z.

Aki elkésik, nem vizsgázhat

Az augusztus 14-én kezdôdött pótérettségi során eddig nem történtek olyan események, amelyek különösebb gondot okoztak volna a tanügyminisztériumnak – jelentette ki Mircea Fronescu tanügyi államtitkár. Országszerte 27 ezren jelentkeztek a napokban zajló vizsgára, ebbôl ötszáznál többen Bihar megyeiek. A pótérettségi szabályzata megegyezik a júliusi vizsgasorozatéval, hiszen a sikeresen szereplôk ugyanolyan oklevelet kapnak majd, mind a nyár elején vizsgázott társaik. A különbség csupán annyi, hogy ezúttal három tételvariánst dolgozott ki a szaktárca minden tantárgyból. A sikeresen szóbelizôk aránya országos szinten 90 százalékos volt.

Bihar megyében két tanintézetben, az Andrei Saguna és a Vasúti iskolacsoportokban szerveztek pótérettségit. Az elsô dolgozatot hétfôn román nyelv és irodalomból kellett írniuk a jelentkezôknek. A bukaresti sorsolás nyomán kiderült: a 2. számú tételváltozat feladataival kell megküzdeniük. Ugyanezt a számot tartalmazta az a golyócska is, amelyet tegnap az anyanyelv írásbeli elôtti percekben húzott ki az urnából a tanügyminisztérium képviselôje. Megyénkben 55-en magyarból, ketten pedig szlovák nyelvbôl készültek erre a vizsgára. Utóbbiak egyike el sem kezdhette a dolgozatírást, ugyanis késve érkezett, és a tanügyminisztérium úgy döntött, hogy idén már nem vehet részt a vizsgán – tudtuk meg Miklós Mihály fôtanfelügyelô-helyettestôl. Ma szaktantárgyból, holnap az osztály profiljának megfelelô választott tantárgyból, pénteken a szakkal ellentétes választott tantárgyból vizsgáznak a diákok.

Kulcsár Andrea

Pillanatképek Tokajról

Az idei Tokaji Írótábor eseményeirôl beszámoltam már. Ezúttal ott-tartózkodásom néhány személyes mozzanatát villantanám fel, már csak azért is, mert volt részem úgy megrázó, mint kellemes pillanatokban is. A megrázó Margit néni halálhíre. Mint Tokajban jártamkor minden alkalommal, ezúttal is benéztem a Leskó-portára, ahol igen finom a bor. A jó borász hírében álló Pista bácsi könnyes szemekkel közölte velem, hogy szeretett felesége 52 évi házasság után távozott az élôk sorából. Miután megkínált a finom furmint borral, arra kért, hogy az Erdélybôl jött írókat mind toborozzam össze, szeretne ugyanis bennünket megvendégelni. Másnap délután tizedmagammal át is mentünk hozzá kondoleálni.

A derûsebb, kellemesebb pillanatok a Hímes Ház udvarán értek. Kora délelôtti napfény, zöld pázsit, kifogástalan gazdaszellem, rend és persze finom tokaji nedû, egyenesen a hûs pincébôl. Miközben a dombról csodáltam a történelmi borvidéket, éreztem: e városkában az idôk végezetéig élni tudnék. E kellemet tetôzni szembejött velem, s megszólított az Ismeretlen Olvasó, aki tudta, hogy én ezt meg azt írtam, s hogy ô fölöttébb el van ragadtatva tôlük. Zavarba jöttem egy pillanatra, de megvallom, jól is esett a dicséret. Ugyanis az írói munkásságot manapság lassan már csak az efféle "honoráriumokkal" jutalmazzák. Ha másért nem, hát akkor az egyetlen Ismeretlen Olvasóért is érdemes újra meg újra tollat ragadni, s teremteni a magam képessége szerint.

Gittai István

Kiutat keresnek a kórházigazgatók

Hetek óta gyûléseznek a kórházigazgatók és a megye egészségügyi hálózatát irányító szakemberek, hogy megmentsék a pénzügyi összeomlás szélén álló kórházakat. Tanácskozásuk tegnap is folytatódott, s várhatóan ma is asztalhoz ülnek a felek.

Mint korábban megírtuk, több kórházigazgató nem hajlandó aláírni a biztosítóval a keretszerzôdést, mert az egyenlô lenne a kórházak bezárásával. A keddi gyûlésen, amelyet a Bihar megyei Közegészségügyi Igazgatóság szervezett, ismét találkoztak az érintettek, kivéve a hálózat finanszírozásáért felelôs Egészségbiztosítási Pénztár (EBP) elnökét, dr. Teodor Urdát, aki állítólag a sajtó jelenléte miatt maradt távol. Végül zárt ajtók mögött zajlott a tárgyalás.

Ezt megelôzôen az igazgatók elmondták, nem fogadhatják el a szerzôdés feltételeit, amelyek távol állnak a valóságtól. Akad olyan kórház, amelyben már túllépték az EBP által ez évre megszabott beutalások számát, így elvileg december végéig nem utalhatnak be egyetlen beteget sem, mert ellátásukat nem fizeti a biztosító. Az EBP másfél hónapja nem adott pénzt a kórházaknak, ezzel törvénytelenséget követett el. Ugyanis az új szerzôdés aláírásáig az elôzô alapján kellene pénzelniük a kórházakat. Mivel ez nem történt meg, a Közigazgatási Bíróság elé kívánják vinni az ügyet.

A tegnapi megbeszélésen beadványt fogalmaztak meg a jelenlévôk, amelyben kérik az OEBP vezetôségét, hogy vizsgálja felül a kórházi napokat meghatározó paragrafust. A jelenlegi határozat nem alkalmazható a fertôzô betegeket kezelô intézményekre, sem a vaskohsziklási elmegyógyintézetre, ahol köztörvényes bûnözôket is gyógyítanak. Nem tudható elôre például, hogy egy évben hány ember lesz sárgaságos, tüdôbajos, hánynak lesz fonalféreg-fertôzése vagy valamilyen más ragályos betegsége. Azt sem lehet elôre meghatározni, hány köztörvényes bûnözôt nyilvánítanak elmebetegnek. "Havonta közel egymilliárd lejt kellene kiutaljon az EBP a vaskohsziklási elmegyógyintézetnek – mondta dr. Carmen Ghilea igazgató –, de ennek a felét sem kapjuk meg. Jelenleg 270 ágyas kórházunkban 210 elmebajosnak nyilvánított bûnözôt ápolunk."

Közel kétszázezer lejbe kerül egy beteg napi ellátása a diófási (Nucet) elmegyógyintézetben, de a biztosító ennek is alig a felét akarja fizetni.

Csôd fenyegeti a székelyhídi egészségügyi központot is. A múlt héten kikapcsolta a villanyáramot a szolgáltató, mely csak közbenjárásokra és ígérgetésekre biztosítja újabb néhány napig az áramot.

K. Fekete Ildikó

Kézilabda

Rajtra kész a Municipal

Beíratkozott a szeptember 9-én kezdôdô 2000–2001. évi pontvadászat A-osztályába a Nagyváradi Municipal HC férfi kézilabdacsapata. – Akárcsak eddig, ezután is eleget teszünk kötelességeinknek és a velünk szemben támasztott elvárásoknak – jelentette ki a csapat vezetôedzôje, Sabin Dacãu, aki egyben a román ifjúsági válogatott trénere is. – Remélem, nem hagynak el bennünket azok, akik támogatásával létrejött együttesünk, s akik segíthetnének rajtunk. Jelenleg ugyanis tarthatatlan a helyzetünk, hiszen a szakadék szélén, a megszûnés elôtt állunk. Ahhoz, hogy helytálljunk a bajnoki mérkôzéseken, sürgôsen pénzre lenne szükségünk, és a csapatot is erôsíteni kellene. Szeretnénk leszerzôdtetni három, az ifjúsági válogatottban is szerepelô tehetséges játékost. Ha sikerül a leigazolásuk és talpon is tudunk maradni, semmiképpen sem esünk ki az A-osztályból.

A csapatra különben nehéz napok várnak, mivel az elsô két fordulóban idegenben lép pályára: elôbb a Segesvári ISK vendégei lesznek, majd Turnu Severinbe, a Cildróhoz látogatnak. A pontszerzésre mindkét színhelyen van esélyük, siker esetén a csapat megvetheti lábát a másodosztályban.

V. L.

Atlétika

Kovács ellen a Crisul?

Kovács Ella, a volt országos bajnok futónô Nagyváradon szeretne elhelyezkedni edzôként. Ezért az illetékes szakminisztérium a Nagyváradi Crisul Sportklubban létesítene számára edzôi állást, ám a klub vezetése elutasította ezt, mondván, hogy a jelenlegi anyagi körülmények között képtelenek alkalmazni bárkit is.

Lapunk kérésére Ioan Alexandrescu, a Crisul klub elnöke ismertette a kialakult helyzetet.

– Személyesen beszélgettem Kovács Ellával. Elmondtam, hogy nagy megtiszteltetés lenne számunkra, ha egy olyan közismert egyéniség, mint ô nálunk edzôsködne. Természetesen ecseteltem azt is, hogy a költségvetés még soha nem irányzott elô annyira kevés pénzt a váradi klubnak, mint az idén. Ha a minisztérium számunkra kedvezôen növelné a költségvetést, létesíteni lehetne egy futó alszakosztályt a dobóké mellé, s ott megfelelô körülmények között folytathatná tevékenységét Kovács Ella, hiszen személye ellen nincs semmi kifogásunk. Átalakulóban vagyunk, aktivitásunkat máris csökkentettük, s azon gondolkodunk, hogy megszüntetjük néhány szakosztályunkat. Ilyen körülmények között szabálytalan és törvénytelen lenne az alkalmazása. Ella dolgozhatna például az Egyetem Sportklubnál vagy a Bihorul ISK-nál is…

Váradi Levente

Vízilabda

LEN-kupában a Crisul

Döntött a Nagyváradi Crisul Sportklub vezetôsége: a Crisul vízilabda-együttese részt vesz a 2000–2001. évi LEN-kupáért kiírt küzdelemben. Az Európai Úszószövetség által nem az illetô ország bajnokságát vagy kupáját elnyerô, hanem a tabella harmadik helyén végzô csapatok számára létrehozott sorozatban a váradi gárda immáron folyamatosan és hagyományosan, harmadjára lehet jelen. Vagyis a Crisul Sportklub újra képviselheti Nagyváradot Európában. A selejtezô csoportok sorsolását szeptember elején, a nemzetközi szakszövetség székhelyén ejtik meg a résztvevôk küldötteinek jelenlétében.

Az esélytelen ,,nyugalmával"

A Dunaferr SE-nek a sérüléshullám okoz gondot

Elôször (és eddig utoljára) öt éve sikerült magyar labdarúgócsapatnak bekerülnie a Bajnokok Ligája fôtáblájára. Igaz, a Ferencváros 1995-ös bravúrjakor még 16 csapat szerepelt a csoportmérkôzéseken, de a Dunaferr SE-nek legalább akkora dicsôség lenne ma este a legjobb 32 közé jutni, mint annak idején a zöld-fehéreknek.

Egervári Sándor, a dunaújvárosiak vezetôedzôje óriási csatára számít a Rosenborg elleni visszavágón. A szakvezetô legfôbb gondja, hogy sérülések miatt nem tudja a legerôsebb összeállítású együttesét pályára küldeni.

– Jäkl Antal a mûtéte után még lábadozik, Kiss György még a Tatabánya elleni bajnokin sérült meg – nyilatkozta a Magyar Távirati Irodának. – Igor Nicsenkót szombaton a Haladással vívott összecsapásunkon térden rúgták, ezért az ô játéka is kérdéses. Molnár Zoltán csak injekcióval tudott játszani, de ô valószínûleg a norvégok ellen is pályára fog lépni.

Egervári szerint a gyôri 2–2-es döntetlen után a visszavágón a norvégok az esélyesebbek, de csapata nem adja fel a párharcot. – Ahogy eddig, most is mindent el fogunk követni a minél eredményesebb szereplés érdekében – jelentette ki Egervári. – Játékosaim ha kell, 90 percen át kúsznak-másznak a pályán. Hogy ez mire lesz elég, majd kiderül. Nem szabad nekiugranunk az ellenfélnek, mert nagyon jó csapatról van szó, de azzal sem megyünk sokra, ha beállunk védekezni, mert gólt kell szereznünk.

A továbbjutás nemcsak szakmailag, hanem anyagilag is óriási sikert jelentene a Dunaferrnek. A 32-es mezôny valamennyi csapata tavaly 4,5 millió svájci frankot kapott a részvételért, illetve találkozónként – az eredménytôl függetlenül – 500 ezer frank járt mindenkinek. A gyôzelemért további 1,5 milliót, a döntetlenért 500 ezret fizetett az UEFA. S idén ezek az összegek várhatóan emelkednek majd… A Dunaferr továbbjutása esetén – még ha a csoportmérkôzéseken valamennyi találkozóját el is veszti – legalább 7,5 millió frankkal, megközelítôleg 1,4 milliárd forinttal lesz gazdagabb. S ha nem? Akkor még mindig vigasztalódhat az UEFA-kupában.

A 21.45 órakor kezdôdô trondheimi összecsapás játékvezetôje a cseh Miroslav Liba lesz.

Innen folytatják

Bajnokok Ligája, 3. selejtezô forduló, visszavágók; kedd: Slavia Prága (cseh) – Sahtyor Donyeck (ukrán) …–…, továbbjutott a …………, …–…-al. Lapzártánk után értek véget: Hamburger SV (német) – Bröndby (dán) 2–0, Dinamo Zagreb (horvát) – AC Milan (olasz) 1–3, Galatasaray (török) – St. Gallen (svájci) 2–1.

Szerda: Rosenborg Trondheim (norvég) – Dunaferr SE 2–2, Sparta Prága (cseh) – Kisinyovi Zimbru (moldovai) 1–0, Lokomotiv Moszkva (orosz) – Besiktas (török) 0–3, Glasgow Rangers (skót) – Herfölge (dán) 3–0, Olympique Lyon (francia) – Pozsonyi Inter (szlovák) 2–1, Panatinaikosz (görög) – Polonia Varsó (lengyel) 2–2, Feyenoord (holland) – Sturm Graz (osztrák) 1–2, Crvena Zvezda (jugoszláv) – Dinamo Kijev (ukrán) 0–0, 1860 München (német) – Leeds United (angol) 1–2, Internazionale (olasz) – Helsingborg (svéd) 0–1, FC Porto (portugál) – Anderlecht (belga) 0–1, Valencia (spanyol) – Tirol Innsbruck (osztrák) 0–0.

A továbbjutók és a kiemeltek alkotják majd a 32-es mezônyt, amely nyolc négyfôs csoportban folytatja majd a küzdelmeket. A csoportmeccsek sorsolását pénteken tartják Monacóban.

Ökölvívás

Elôselejtezôk az országos bajnokságon

Hétfô délutántól zajlanak a váradi Sportcsarnokban az országos ifjúsági ökölvívó-bajnokság elôselejtezô és selejtezô küzdelmei. Az egy hétig tartó maratoni rendezvény fô szervezôi a Román Ökölvívó-szövetség, a Bihar megyei Ifjúsági és Sporthivatal, a Crisul Sportklub, a Bihar megyei Ökölvívó Bizottság és a Nagyváradi Ökölvívó Alapítvány.

A rangos eseményen Románia minden ökölvívó-egyesülete képviselteti magát, s a résztvevôk száma meghaladja a 150-et. A versengéseken jelen van Gabriel Danciu, a román szakszövetség alelnöke, Mihai Bãdescu szövetségi edzô, Eustatiu Mãrgãrit sportmester, volt többszörös országos bajnok, a szövetség megfigyelôje és még nagyon sokan mások.

Az eddigi mérkôzések többsége izgalmas és többnyire színvonalas is volt. Hétfô délután már az elsô összecsapáson kiütéses vereséget szenvedett a két bihari versenyzô közül az egyik, a margittai fiú:****

Tegnap délután nagy érdeklôdés mellett lépett a ringbe az utóbbi évek egyik legtehetségesebb váradi versenyzôje, Claudiu Floare (Nagyváradi Crisul). Ellenfele a *********

Kovács Géza
Szántó Sándor

Nagyváradi Tanács

Több pénz jut a sportnak

A nagyváradi Polgármesteri Hivatal kezdeményezése alapján az eddigi 2,535 milliárd lej helyett 2,77 milliárdra növelnék az ifjúsági és sporttevékenységre kiutalandó idei összeget. Ez magában foglalja a Bihar FC labdarúgócsapatnak elkülönített 1,5 milliárd lejt. Tavaly a Bihar megyei Ifjúsági és Sporthivatal, valamint a különbözô egyesületek összesen 789 millió lejben részesültek a városi költségvetésbôl. Az idénre elôirányzott összegbôl július 31-ig 726 milliót költöttek el. Nagyvárad idei pótköltségvetés-tervezete szerint a különbözô kluboknak az eddig elfogadottnál 235 millió lejjel adnak többet. 90 millió lejt a Nagyváradi Municipal HC A-osztályú férfi kézilabdacsapat kap, így az önkormányzat idén összesen 140 millióval támogatja a klubot. Az A-osztályú nôi kosárlabdacsapatnak 85 millió lejt irányoztak elô a bajnokságban való szereplés költségei egy részének fedezésére. A kosarasokat összesen 135 millióval segítik az idén. A nagyváradi Vointa Sportegyesületnek juttatandó összeget az eddigi 30 millió lejrôl 70 millióra növelnék. A 40 milliós különbözetet sportfelszerelések és -eszközök vásárlására fordíthatják. A Nagyváradi Motorul A-osztályos nôi labdarúgó-egyesületnek 20 millió lejt adna a helyhatóság. Tavaly 15 millió lejt kaptak. Nem változna a megyei Ifjúsági és Sporthivatal közremûködésével támogatandó sportrendezvényekre szánt összeg (435 millió lej) és a Crisul Sportklubnak korábban megszavazott önkormányzati finanszírozás (400 millió) sem.

(Rais)

UEFA-kupa: csütörtöki nagyüzem

A két-két magyar és román együttes közül csak a Vasas játssza hazai pályán az UEFA-kupa selejtezôinek csütörtöki visszavágóját. A magyar labdarúgócsapat egygólos hátránnyal várja a lett Ventspilst. Az MTK Finnországban vendégszerepel, de egygólos elônye még nem jelent biztos továbbjutást. A Craiovai Universitatea a macedón Pobeda Prilep vendégeként próbálhatja jóvátenni a hazai 1–1-et, míg a Bukaresti Rapid az örmény Asztarakhoz látogat megnyugtató, 3–0-s elônnyel.

Innen folytatják

UEFA-kupa, selejtezô forduló, visszavágók; szerda: Flora Tallinn (észt) – FC Bruges (belga) 1–4.

Csütörtök: Jokerit (Finn) – MTK 0–1, Vasas – Ventspils (Lett) 1–2, Mika Asztarak (Örmény) – Rapid 0–3, Pobeda Prilep (Macedón) – Universitatea Craiova 1–1, Lokomotiv Tbiliszi (grúz) – Slovan Bratislava (szlovák) 0–2, FC Gomel (fehérorosz) – AIK Stockholm (svéd) 0–1, 1. FC Kassa (szlovák) – Ararat Jereván (örmény) 3–2, Nova Gorica (szlovén) – Nyefcsi Baku (azeri) 0–1, Buducnost Banovici (bosnyák) – Petra Drnovice (cseh) 0–3, Wisla Kraków (lengyel) – Zseljeznicsar (bosnyák) 0–0, Tulevik Viljandi (észt) – Napredak Krusevac (jugoszláv) 1–5, Teuta Durres (albán) – Bécsi Rapid (osztrák) 0–2, Lilleström (norvég) – Glentoran (északír) 3–0, Maccabi Haifa (izraeli) – Slavia Mozir (fehérorosz) 1–1, Antalya (török) – Kapaz Gandzsa (azeri) 2–0, Lierse (belga) – Ekranas (litván) 3–0, Brann Bergen (norvég) – Metallurgs (lett) 1–1, Nyeftohimik Burgasz (bolgár) – Omonia Nicosia (ciprusi) 0–0, Cork City (ír) – FC Lausanne (svájci) 0–1, Norrköping (svéd) – GI Gotu (feröeri) 2–0, Halmstad (svéd) – Bangor City (walesi) 7–0, CSZKA Szófia (bolgár) – Kisinyovi Constructorul (moldovai) 3–2, Apoel Nicosia (ciprusi) – Tomori Berat (albán) 3–2, Ruch Chorzów (lengyel) – Zalgiris Vilnius (litván) 1–2, Partizan Belgrád (jugoszláv) – Sliema Wanderers (máltai) 1–2, Vaduz (liechtensteini) – Amica Wronki (lengyel) 0–3, B36 Tórshavn (feröeri) – AB Köbenhavn (dán) 0–8, Örgryte (svéd) – Coleraine (északír) 2–1, Beitar Jeruzsálem (izraeli) – WIT Tbiliszi (grúz) 3–0, Grevenmacher (luxemburgi) – HJK Helsinki (finn) 1–4, Rabotnicki Skopje (macedón) – Vorszkla Poltava (ukrán) 0–2, FC Basel (svájci) – Folgore (San Marinó-i) 5–1, La Valletta (máltai) – NK Rijeka (horvát) 2–3, Olimpija Ljubljana (szlovén) – Serif Tiraszpol (moldovai) 0–0, Barry Town (walesi) – Boavista (portugál) 0–2, Celtic (skót) – Jeunesse Esch (luxemburgi) 4–0, Bohemians (ír) – Aberdeen (skót) 2–1, Hearts (skót) – IBV Vestmannäyjar (izlandi) 2–0, Gent (belga) – Akranes (izlandi) 3–0, Rayo Vallecano (spanyol) – Constellacio (andorrai) 10–0.

UEFA–Intertotó-kupa

A harmadik számú európai klubtornán, az UEFA–Intertotó-kupában tegnap rendezték a "döntôk" visszavágóit: Szentpétervári Zenit (orosz) – Celta Vigo (spanyol) …–…, továbbjutott a ………, …–…-al. VfB Stuttgart (német) – Auxerre (francia) …–…, tj.: a ………, …–…-al. Az Udinese (olasz) – Sigma Olomouc (cseh) mérkôzés (az elsô meccsen 2–2) lapzártánk után ért véget.

A boríték még mindig segít

A társadalmat behálózó korrupció mértékét hûen jelzi az, hogy milyen szolgáltatásokért kell csúszópénzt fizetni, és mekkora összegek nyitják meg a kiskapukat. A Capital címû országos gazdasági lap nemrég közzétette a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány erre vonatkozó bukaresti közvélemény-kutatásának eredményeit. A kérdezôbiztosok arra vártak választ a fôvárosiaktól, hogy szerintük mennyire elterjedt Romániában a megvesztegethetôség, és hol a leggyakoribb a csúszópénzfizetés.

A válaszadók nagy többsége (84%) úgy véli, hogy a közhivatalnokok szinte kivétel nélkül megvesztegethetôek. Az egészségügyi alkalmazottakról alakult ki a legrosszabb vélemény, a sorban a közigazgatási dolgozók következnek (az adatok leolvashatóak a grafikonról). A Román Orvoskamara elnöke, Mircea Cintezã az eredmény hallatán csak annyit jegyzett meg, hogy nem érkezett hozzá egyetlen panasz sem a szakmai etika megsértése miatt, az orvosok pedig a törvény szerint nem köztisztviselôk, tehát nem vádolhatóak azzal, hogy megvesztegették ôket. A közvélemény-kutatás adatai szerint tavaly több mint 50 milliárd lejt kaptak "figyelmességként" a közigazgatásban dolgozók.

Fizetni kell, de van különbség

Más az adó, más az illeték

Még a pénzügyi jogban járatlan vagy az árképzés mechanizmusát nem ismerô polgár is jól tudja, hogy a gazdálkodó egységekre (kereskedelmi társaságokra, önálló ügyvitelû vállalatokra) kirótt, költség jellegû adók és illetékek végül ôt terhelik, mivel bizonyos gazdasági logikát követve beépülnek az árakba.

A köznapi szóhasználatban nem szokás különbséget tenni adó (impozit) és illeték (taxã) között. Lényegét tekintve valóban ugyanaz mindkettô: terhet jelentenek a befizetônek, ugyanakkor jövedelmet egyik vagy másik intézmény, illetve a helyi vagy a központi költségvetés számára.

Szakmai szempontból azonban a fizetô alanyokra is kiható lényeges különbség van az adók és az illetékek között. Ugyanis az adófizetô semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult a befizetett összeg ellenében (jó példa erre az épület- és a telekadó), az illetékfizetés ellenben minden esetben csak az alany kezdeményezésére történhet (vagyis olyankor, amikor az valamilyen szolgáltatást igényel), és ennek ellenében ô közvetlen és azonnali szolgáltatásra jogosult (példa: bírósági, úthasználati illeték). Minden olyan illeték, amely nem felel meg ezeknek a követelményeknek, törvénytelen. Ilyen a Borsnál követelt ún. ökológiai vagy tisztasági illeték is (ez ráadásul egyéb törvényes követelményeknek sem tesz eleget).

Modok Gusztáv

Román Kereskedelmi Bank

Jövô nyárra befejezôdhet a privatizáció

A tervek szerint a Román Kereskedelmi Bank magánosítási folyamata 2001 közepén lezárulhat, jelentette be Nicolae Dãnilã, a pénzintézet elnöke. A kormány a közeljövôben véglegesíti és fogadja el a bank privatizálásának stratégiáját.

Nicolae Dãnilã, a Román Kereskedelmi Bank (RKB) elnöke nem tartja kizártnak, hogy a pénzintézet részvényeit egy stratégiai befektetô vásárolja majd meg. Szerinte a magánosításban mind a külföldi, mind a belföldi tôkének részt kellene vennie. A privatizációt elôkészítô bizottság nemrég véglegesítette a magánosítási stratégiát, amelyet a Merill Lynch cégcsoport segítségével dolgozott ki. Az elnök úgy véli, hogy az idei parlamenti és elnökválasztás nem fogja késleltetni a bank magánkézbe adását. Még nem lehet tudni, hogy az Állami Tulajdonalap a pénzintézet részvényeinek hány százalékát akarja értékesíteni.

Az RKB vezetôsége öt évre szóló fejlesztési és üzleti tervet készített el. Ebben többek között az szerepel, hogy a jelenlegi 32,2 százalékról több mint 50 százalékra szeretnék emelni azoknak az ügyleteknek az értéket, amelyeket a bank saját ügyfeleivel bonyolít le. Be akarnak kapcsolódni a tôkepiaci kereskedésbe is. Kimutatásaik szerint a pénzintézetekben elhelyezett lakossági megtakarítások mintegy 30 százaléka náluk található.

Tavaly több mint 1176 milliárd lejes tiszta nyeresége volt a banknak, az idei június 30-ig meghaladta az 1525 milliárdot. A becslések szerint ezt az évet mintegy 110 millió dolláros nettó nyereséggel zárja majd a pénzintézet, 2000 elsô felében ez az érték elérte a 74 millió dollárt. Ez az összeg nem tartalmazza azt a 400 milliárd lejt, amelyet már befizettek az Országos Bankbetét-biztosítási Alapba.

Nicolae Dãnilã közölte, hogy a nyereség növekedése, az RKB pénzügyi megerôsödése a Bancorexszel való egyesítésének is köszönhetô. A fúziót követôen az idén körülbelül 500 millió dollárral növekedett a külföldi ügyletek értéke a tavalyi év hasonló idôszakához képest. A pénzintézet mintegy 350 ezer kisbetétest vesz át az egykori külkereskedelmi banktól. Az RKB-hoz kerültek a Bancorex különbözô külföldi kirendeltségei, valamint két biztosítótársaság és két ingatlanközvetítô ügynökség.

R. I.

Nagyszalonta

Az udvar nem az iskoláé

A nagyszalontai általános iskola fôépülete mellett évek óta üveggyártó üzem mûködik. A tanárok, szülôk többször jelezték, nem nézik jó szemmel a szomszédságot, hiszen az üvegcserepek túl csábítóak, a gyerekek átmásznak a kerítésen, hogy a szemétbôl csillogó "kincset" keressenek. Ráadásul a gyár rakodáskor évek óta az iskola bejáratát használja. A kamionok behajtanak a sportpályán át, majd távoznak, és a kapu tárva-nyitva marad. "Nemegyszer tapasztaltam, hogy éjszaka nyitva van a kapu, holott mi bezártuk, amikor elmentünk" – nyilatkozta Teodor Nes iskolaigazgató.

A kellemetlenségek miatt az iskola kérte a Polgármesteri Hivatal közbenjárását. Az illetékesek május 17-én levélben felszólították a vállalkozót, hogy gondoskodjék bejáratról a Váradi út felôl, és ürítse ki az iskola területét.

A létszámcsökkentések miatt az új tanévtôl az iskola kénytelen megválni az éjjeliôröktôl. Addig megerôsítik a kerítést, az ablakokra rácsot szerelnek. Immár valóban nem maradhat nyitva a kapu. Értesítették az üzem vezetôjét, hogy augusztus 13-tól végleg lelakatolják a bejáratot, s ha ez nem elég, betonkerítést húznak a helyére.

Az iskola augusztus elsején kelt levelére nyolcadikán érkezett a válasz. Az üzem vezetôje tudatta, hogy július 27-én felmérette a telkét. Az idén vásárolt 5492 négyzetméterbôl 2113 négyzetméteren jelenleg az iskola udvara, sportpályája, kazánháza, melléképületei állnak. Felszólítják hát az iskolát, fizessen bérleti díjat, vagy hagyja el az udvart.

A múlt heti tanácsülésen Tódor Albert polgármester közölte a döntéshozó testülettel, hogy a telekkönyvben soha nem volt az iskola vagy a város nevére íratva a kérdéses terület. Így fordulhatott elô, hogy a Zsidó Egyházközség eladta a telkét a vállalkozónak. Szerencsére az a terület, amelyen az iskola épülete áll, nem eladható. A városvezetôk megpróbálnak kiegyezni a vállalkozóval, felajánlanak egy bejáratnyi területet a gyárral szomszédos másik utcáról. Így maradna egy kevés udvara a több száz gyermeket oktató intézménynek.

C. Patócs Júlia

Mezôgazdaság

Világbanki hitel magánosítási kikötéssel

A mezôgazdasági kereskedelmi társaságok magánosítására vonatkozó újabb fejleményekrôl sajtótájékoztatón számolt be a nemrég Ioan Muresan, az agrártárca vezetôje. Megbízható hírforrásokra hivatkozva azt mondta, a Világbank jóváhagyta, hogy Romániának kiutalják az ASAL-program keretében a második hitelrészletet. Ez 200 millió dollár. A fennmaradó 50 millió dollárt csak a kétszáz mezôgazdasági kereskedelmi társaság privatizálása után kapná meg az ország.

Kilencvenhárom felszámolás alatt álló társaság közül 42-nél a termôföld koncesszióba adását tûzték ki célul. Ezt az 1999/198. számú sürgôsségi kormányrendelet, valamint az idei 97. számú kormányhatározat alapján teszik meg. Az említett vállalatoknak összesen 44 ezer hektárnyi területük van. A koncesszióba adást augusztus 30-ig be kell fejezni; eddig 17 társaság 23.600 hektárjára sikerült bérlôt találni.

A két említett jogszabály alapján kezdeményezték 70 volt állami mezôgazdasági vállalat magánosítását is, 76 ezer hektárnyi földterület bérbeadásával együtt. Már elkészült a dokumentáció 56 társaságról, ezeknek az adatai megjelentek a Hivatalos Közlönyben. Azóta már meg is kötöttek 18 szerzôdést (tízet a vállalatok alkalmazottaival, négyet pedig mezôgazdasági társulásokkal), további nyolc vállalat eladásáról folyik az alku.

"Mindent egybevetve, 2000. december 31-ig befejezôdhet a kétszáz mezôgazdasági kereskedelmi társaság magánosítása és a 250 ezer hektár állami földterület koncesszióba adása" – jelentette ki Ioan Muresan mezôgazdasági miniszter.

Varga András

Vízfogyasztás Nagyváradon

Amióta zajlik a megyeszékhely vízhálózatának felújítása, 223 vízórát szereltek fel a tömbházak lépcsôházaiban. Ezekbôl 200 már mûködik is. Petru Filip polgármester végeztetett egy felmérést az ezek által mutatott egy fôre esô havi vízfogyasztásról.

A váradi tömbházakban felszerelt vízórákból 31 (15,5 százalék) azt mutatta, hogy az egy fôre esô havi fogyasztás 3,35–7,0 köbméter közötti volt, 116 esetben (58 százalék) 7,0–10,0 köbmétert jelzett a mûszer. A többi 53 vízóra (26,5 százalék) szerint 10,1–19,7 köbméternyi volt a személyenkénti fogyasztás. A 200 mérômûszer alapján kiszámított havi átlagfogyasztás 9,71 köbméter hideg víz személyenként.

Mit jelentenek ezek az adatok? Elsôsorban azt, hogy azonos vízórákkal, nagyjából azonos körülmények között mérve is nagyon változó a fogyasztás. Ennek okát a lakók gazdaszellemének meglétében vagy hiányában kell keresni. Ugyanis ahol az alagsorban nincs csôtörés, ahol nem folynak, nem is csepegnek a csapok, jóval kevesebbet mutat az óra. A jelenlegi árak mellett néhány köbméternyi víz is sokat számít. A csaptelepek tömítésének, a WC-tartály úszójának kicserélése minimális beruházás, és még ugyanabban a hónapban megtérül, utána már nyereséget "termel" a gondos lakóknak.

A vízórák által mért fogyasztás kisebb az átalányban számítottnál. Az a polgármester szerint jelenleg személyenként 12 köbméter, de már volt több is, például 14 köbméter. A felmérést egyrészt azért végezték el, hogy lássák, mennyire hasznosak a mérômûszerek, másrészt azért, hogy megállapítsák, hogy mennyi lehetne az ideális átalányérték.

Péter I. Zoltán

Copyright © Bihari Napló - 2000